Voorlopige lijst

Uit Kunsterfgoed
Ga naar: navigatie, zoeken


AALST

Kerk Sint-Martinus


Beeld, in bekroningsnis van zijaltaar van H. Barbara

H. Barbara

Mechelen ?

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie

Luc ROBIJNS, 1980, deel I, p. 153 (geen Mechelse vermelding, 1644); Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst I, 1979, p. 17 (geen Mechelse vermelding, 1644)

Foto KIK: B112947 (1948), G5903 (1997), KN4692 (1997), KM7337 (1997)AALST

Kerk Sint-Martinus


Beeld

H. Martinus van Tours

door Jan Van Doorne

Mechelen

1605

Niet meer aanwezig


Archiefmelding: Volgende den bilette vanden XIII January XVIc vijfde en betaelt aen Jan van Doorne ouer de leuering van een beelt van Ste merten de somme van XLIIII p g

(Jos REYNAERT, 1947, p. 11)

Bibliografie: Jos REYNAERT, 1947, p. 11; Luc ROBIJNS, 1980, deel I, p. 150 (Jan Van Doorne, 1605)AALST

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, (met wereldbol en scepter)

genaamd O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans

met meesterteken op de rug bovenaan: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

3de kwart 16de eeuw, later omgevormd tot gekleed beeld

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 109 cm

Opmerking: In 1610 werd in de Sint-Martinuskerk de Broederschap van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans opgericht (Jos REYNAERT, 1947, p. 189)


Bibliografie: Luc ROBIJNS, 1980, deel I, p. 150, nr. 215 (Tomas Hazart, einde 16de eeuw); Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst I, 1979, p. 29 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Aalst, p. 7, nr. 7 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); 1980 Aalst, p. 63, nr. 44 (Thomas Hazart, einde 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 23-24, nr. 34, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: B112962 (1948)
AALST

Klooster van de Zwartzusters


Beeldengroep

Sint-Anna-ten-drieën, met druiventros

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 104 cm


Bibliografie: Jos GHYSENS, 1993, p. 135 met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B111198 (1948)AALST

Museum-Stedelijk Museum

Herkomstig uit de Sint-Martinuskerk te Aalst


Beelden (4)

afkomstig van bekroning van het zijaltaar van Sint-Rochus, vroeger pestaltaar

vier pestheiligen: HH. Adrianus, Antonius, Christoffel, Sebastiaan

Mechelen

gedateerd op aambeeld van H. Adriaan 1632

gepolychromeerd lindenhout, hoogte Adriaan 120 cm, Antonius 121 cm, Christoffel 132 cm, Sebastiaan 138 cm


Behandeling: 1948 na de kerkbrand van 1947

Bibliografie: Jos REYNAERT, 1947, p. 81; Luc ROBIJNS, 1980, p. 152-153 (Mechelse (?) vermelding, 1632); Jos GHYSENS, 1993, p. 275 afbeelding van H. Christoffel.

Tentoonstelling: 1910 Brussel, nr. 301; 1980 Aalst, p. 63, nr. 45 (Mechelse (?) vermelding, 1632)

Foto KIK: Adriaan B110994 (1948); AntoniusB110995 (1948); Christoffel A79865 (1947); Sebastiaan B110993 (1948)


AALST (HERDERSEM)

Kapel Sint-Antonius


Beeld

H. Antonius abt

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw, gestolen in 1972

gepolychromeerd hout, hoogte 107 cm


Bibliografie: Jozef VERMOESEN, Deel 5 Herdersem, Aalst, 1977, p. 90 afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst II, Brussel, 1979, p. 29 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: B120169 (1949)


AALST (HERDERSEM)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

herkomstig uit Kapel O.-L.-Vrouw ten Rozen

O.-L.-Vrouw met kind met wereldbol en scepter (afwezig)

genaamd O.-L.-Vrouw ten Rozen

naar Mechels voorbeeld hermaakt

19de eeuw (?)

hout, hoogte 22,5 cm


Bibliografie: Jozef VERMOESEN, Deel 5 Herdersem, Aalst, 1977, p. 39 afbeelding (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst II, 1979, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw?)

Foto KIK: B120152 (1949)AALST (MOORSEL)

Kapel Sint-Gudula (Dorp)


Beeld

H. Goedele van Brussel

Mechelen

ca. 1620-1630

gepolychromeerd hout, hoogte 96 cm


Bibliografie: Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst II, 1979, p. 42 (geen Mechelse vermelding, begin 18de eeuw)

Foto KIK: met kroon B52112 (1943), zonder kroon B116415 (1949)AALST (MOORSEL)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-vrouw met kind, met boek en scepter

met meesterteken op de rug: zespuntige ster

Thomas Hazart (+1610)

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst II, 1979, p. 41 (geen Mechelse vermelding, 19de eeuw)

Foto KIK: B120313 (1949)
AALST (NIEUWERKERKE)

Kapel H. Rochus


Beeld, met textiele mantel en hoed

H. Rochus van Montpellier

Mechelen?

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 95 cm


Bibliografie: Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst I, 1979, p. 53 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: B120365 (1949)AARSCHOTAARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Adrianus

met Mechels sradsmerk en meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Toestand: een deel van het voetstuk met de tippen van de voeten is afgebroken

Behandeling: 1965 door Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoit GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (vermelding merk, Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1968 Aarschot; 2000 Mechelen, nr. 20, met afbeelding (Meester met de Franse lelie, tweede helft 16de eeuw)

Foto KIK: A73657 (1944); detail: merk E32473 (1965)


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Antonius abt

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Behandeling: 1965 door het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoit GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen vermelding merk, geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); J. BREUGELMANS, J. CEULEMANS en C. VAN HAESENDONCK, 1987, p. 47 (geen vermelding merk, geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54576 (1944)AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Apollonia van Alexandrië

Mechelen

2de elft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 71 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoit GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54033 (1943 )


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Barbara

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 130 cm


Behandeling: 1965 door Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel

Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, 1939-1940, p. 172; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (vermelding merk, Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); BREUGELMANS, CEULEMANS en VAN HAESENDOCK, 1987, p. 47

Tentoonstelling: 1968 Aarschot; 2000 Mechelen, nr. 21, met afbeelding (Meester met Franse lelie, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54030 (1943); detail: merk E32572 (1965)


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Cecilia van Rome

Mechelen

2de helft 16de eeuw

witgeschilderd lindenhout, hoogte 90 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54575 (1944)


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Elisabeth van Hongarije

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: L. COVELIERS, 1912, p. 126; P. DE FRAINE en W. SCHROEVEN, 1963, p. 37; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1968 Aarschot, p. 22; 1982 Diest, nr. B/29 (Zuidelijke Nederlanden, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54580 (1944)
AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Lucia van Syracuse

Mechelen

2de helft 16de eeuw

witgeschilderd lindenhout, hoogte 90 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54577 (1944)AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Aarschot

genaamd Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Hemel

Mechelen

2de helft 16de eeuw, naar beeld uit 13de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 140 cm


Kort Begryp van de Stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, Brussel, 1766:Bibliografie: J. VAN BRABANT, 1938, p. 345-358; J. DE BORCHGRAVE D' ALTENA, Notes, 43, 1939-40, p. 173 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw naar 13de eeuws model) ; F. VAN MOLLE, 1950, p. 13-18 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (Mechelse (?) vermelding, 2de helft 16de eeuw); F. VAN MOLLE, 1987, p. 3-15 in het bijzonder p. 7 (Mechelse herkomst, einde 16de eeuw);

Valeer WOUTERS, Legendarisch en vroom Hageland, Leuven, 1998, p. 30 (Mechelse vermelding, 16de eeuw, 13de eeuws voorbeeld); Jo CLAES, 2011, p. 338, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B15736 (1914-18), B54037 (1943), A98049 (1947); detail: O.-L.-Vrouw met Kind ten halve lijve profiel rechts A98050 (1947)


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op de maan en de, slang, met wereldbol, voor een stralenkrans, omringd door rozenkrans

Mechelen ?

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 39 cm

niet meer ter plaatse


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54036 (1943)AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 113 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D' ALTENA, Notes, 43, 1939-40, p. 172 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 326, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1971 Aarschot, p. 141-142; 1987 Diest, nr. B/28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B54031 (1943)


AARSCHOT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

Heilige apostel?

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Behandeling: 1981 door het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: A73655 (44), na behandeling B228140 (1981)AARSCHOT

OCMW


Beeld

herkomstig: mogelijk uit voormalige begijnhof van Aarschot

H. Catharina van Alexandrië

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerde eik, hoogte 72 cm


Tentoonstelling: 1968 Aarschot, Oude kerkelijke kunst in het Land van Aarschot, p. 42, nr. B/15 (vermelding merk, Mechelse vermelding, 16de eeuw)


ABEE

Eglise Saint-Martin (Scry)


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

2de helft 16de eeuw, sterk gerestaureerd in 1880

nieuw-gepolychromeerd hout, hoogte 78 cm


Bibliografie: Jean-Jacques BOLLY, RPMSB, Canton de Huy I, 1975, p. 15 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B44204 (1943)AFFLIGEM

Abdij der Benediktijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met druiventros

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Affligem

door Maarten Van Calster

Mechelen

1606, met resten van geprofaneerd Romaans beeld

gepolychromeerde steen, hoogte 50 cm


Bibliografie: G. WILLEMS, 1923; Dom Wilfried VERLEYEN O.S.B., Negen eeuwen Affligem 1083-1983, 1983, p. 184, met afbeelding (Maarten Van Calster, 1606); Jaak ANSEN, 1999-2000, p. 120 (Maarten Van Calster, ca. 1606); Carl DECKERS, 2009, p. 176, (Merten Van Calster ca 1606); Jo CLAES, 2011, p. 102, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1606)

Tentoonstelling: 1980-1981 Gent, nr. 206; 2000 Mechelen, nr. 56, met afbeelding (Maarten Van Calster, ca. 1606)

Foto KIK: B207185, G6301 (1998), KN6838 (1998), KN6839 (1998), profiel rechts KN6840 (1998), achterzijde KN6841 (1998), profiel links KN6842 (1998), hoofd Maria KM8944 (1998), kind Jezus KM8945 (1998)AFFLIGEM (HEKELGEM)

Kapel O.-L.-Vrouw ter Kluizen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 38 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, Brussel, 1979, p. 25 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw)

Foto KIK: M209723 (1973)ALSEMBERG zie BEERSEL(ALSEMBERG)AMAY (FLÔNE)

Eglise Saint-Mathieu


Beeld, herkomstig van de abdij van Affligem

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op maansikkel en slang

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

hout, hoogte 131 cm


Foto KIK: KM13869 (2002)


AMSTERDAM (NL)

Museum Rijksmuseum


Beeld

H. Sebastiaan

Mert Mechels sradsmerk

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 69,5 cm


Bibliografie: W. HALSEMA-KUBES, 1971, met afbeelding (Mechelse vermelding)


ANDERLECHT

Kerk Sint-Jozef (Veeweide)


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

midden 16de eeuw

eik, hoogte 75 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS (FMBB), Kantons Anderlecht I en II, Brussel, 1975, p. 15 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: M73714 (1971)


ANDERLECHT

Klooster van de Witte Paters, Missionarissen van Scheut


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Genade

Mechelen

2de helft 26de

gepolychromeerd hout, hoogte 98


Bibliografie: Jo CLAES, 2011, p. 93-94, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)


ANTWERPEN

Begijnhof


Beeld

herkomstig uit het voormalig diocesaan museum te Mechelen

Sint-Anna-ten-drieën

met meesterteken: huismerk van Joos Van Santvoort (?)

Joos Van Santvoort

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 60 cm


Bibliografie: Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERCKHOVE, 1978

Foto KIK: B147858 (1954); detail: meesterteken E17169 (1954)


ANTWERPEN

Kathedraal O.-L.-Vrouw ten Hemel opgenomen


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, om gekleed te worden

genaamd Onze-Lieve-Vrouw-Lof

het hoofd van Maria en het Jezuskind in gepolychromeerd hout

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 165 cm


Bibliografie: R. OP DE BEECK, 1978; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Antwerpen I-IV, 1979, p. 48 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw) ; Stefaan Grieten en Joke BUNGENEERS1996, nr. 1011; Dossier: De complexe geschiedenis van de geklede Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen (E. MERCIER, J. SANYOVA en M. VAN STRYDONCK), in Bulletin KIK, 30, 2003, p. 227-244; Jo CLAES, 2011, p. 197, met afbeelding (Maaslands, 16de eeuw)

Foto KIK: B155604 (1955), KN10107 (2001)


ANTWERPEN

Kapel Sint-Anna


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 68 cm


Bibliografie: Jean-Pierre DE BRUYN en Maurice MEUL, 1994, p. 356, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw)

ANTWERPEN

Kerk Kathedraal O.-L.-Vrouw ten hemel opgenomen


Archief: In 1539 levert Joos van Santvoort een beeld van de H. Petrus

E. NEEFFS, 1875, p. 125

ANTWERPEN

Kerk Kathedraal O.-L.-Vrouw ten hemel opgenomen


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter


Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65 cm


Bibliografie: J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, 1957, 109;Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Antwerpen I-IV, 1979, p. 47 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Stefaan GRIETEN en Joke BUNGENEERS, 1996 (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw, voor 1608-1609)

Tentoonstelling: 1963 Antwerpen, nr. 134 (begin 17de eeuw, geen Mechelse vermelding); 1977 Antwerpen, nr. 81

Foto KIK: M203413 (1974)ANTWERPEN

Kerk Sint-Antonius van Padua


Beeld, kan gekleed worden

O.-L.-vrouw met Kind, mogelijk met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Goed Succes

Mechelen

1604

gepolychromeerd hout, hoogte 505 cm


Bibliografie:

A. THYSSENS,1920, p. 69; C.VAN HERCK en Ad. JANSEN, 1958, p. 12 (geen Mechelse vermelding, 1604); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Antwerpen V-VI, 1979, p. 32 (geen Mechelse vermelding, 1605)

Foto KIK: A80643 (1945)ANTWERPEN

Kerk Sint-Carolus Borromeus


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 74 cm


Bibliografie: J.Fr. PALLEMAERTS, 1936, p. 21-22, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, voor 1606); F. PEETERS, 1940, p. 20-30; F. HUYBRECHTS, 1974, p. 21 (uit hout van de boom van Scherpenheuvel, geschonken door Albrecht en Isabella); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Antwerpen V-VI, 1979, p. 45 (geen Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 76 (geen Mechelse vermelding, aanwezig sinds 1621)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 38-40 (Mechelse vermelding, 1606)

Foto KIK: B46002 (1943), A131824 (z.d.)ANTWERPEN

Kerk Sint-Joris


Beeld, kan gekleed worden

O.-L.-Vrouw met Kind

O.-L.-Vrouw van het Kasteel

Mechelen (?),

1592 inghuldigd door de Hertog van Alva

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Bibliografie: Bondig inventaris, 1959-1960, p. 70 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Antwerpen I-IV, 1979, p. 32 (geen Mechelse vermelding, 1592)

Foto KIK: A131826 (z.d.)


ANTWERPEN

Kerk Sint-Paulus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Aloïs JANSSENS, 1971, p. 85 , 91 met afbeelding (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Antwerpen V-VI, 1979, p. 119 (geen Mechelse vermelding, gekleed beeld, 16de eeuw); Raymond SIRJACOBS, 1999, p. 115-116, met afbeelding (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 147, met afbeelding (geen Mechelse vermelding)

Foto KIK: M227284 (1976)


ANTWERPEN

Meirbrug


Archief: In 1616-1617 levert Maarten Van Calster een kruisbeeld voor de Meirbrug.

E. NEEFFS, 1875, p. 167-168


ANTWERPEN

Museum voor Volkskunde


Beeld,

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 35 cm


Foto KIK: B205750 (1968)


ANTWERPEN

Museum Mayer van den Bergh (inv. nr. 2309)


Beeld

herkomst: waarschijnlijk Aalst privéverzameling Camille van Langenhove-Biebuyck

O.-L.-Vrouw met Kind, met druiventros

Mechelen

toegevoegde datering V octob 1640

kort voor 1640

bukshout, hoogte 30 cm


Bibliografie: TH. MULLER, 1965, p. 163-167; J. DE COO, catalogus 2 Museum Mayer van den Bergh, 1969, nr. 2309; José MAMBOUR, 1985, p. 190, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1640)

Tentoonstelling: 1977 Brussel, nr. 272 (Mechelse vermelding, ca. 1630-1640)

Foto KIK: B158828 (1956), Z008456 (2003), voor driekwart links Z008457 (2003), achter Z008458(2003), Z008459 (2003)ANTWERPEN

Museum Vleeshuis (Rubenshuis) (inventaris nr. 25C97


Beeld

H. Barbara

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

geschilderd en verguld grenenhout, hoogte 56 cm


Foto KIK: B143291 (1953)


ANTWERPEN

Museum Vleeshuis


Voetstuk, voor beeld

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A122436


ANTWERPEN

Museum Vleeshuis (inventarisnr. 25C79)


Beeld


O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

witgeschilderd grenenhout, hoogte 38 cm


Foto KIK: B190088 (1961)


ANTWERPEN

Privéverzameling Boon


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: B36125


ANTWERPEN

Privéverzameling De Maeyer-Buyle


Beeld

H. Antonius abt

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 903 (dubbele driehoek, geen Mechelse vermelding of datering)

Foto KIK: B189874 (1961); detail: meesterteken A120747 (1961)


ANTWERPEN

Privéverzameling Van Nuffel-De Smedt


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

gesigneerd op sokkel: MARIA FAYDHERBE ME FECIT

Maria Faydherbe

Mechelen

ca. 1615-1620

buks, hoogte 15 cm


Bibliografie: G. VAN DOORSLAER, 1932, p. 1-9 (Maria Faydherbe); Georges VAN DOORSLAER, 1939, p. 326 e.v. ; Th. MULLER, 1965, p. 173-178, met afbeeldingen; José MAMBOUR, 1985, p. 187-188, met afbeelding (Maria Faydherbe); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 95-98, met afbeelding (Maria Faydherbe, 1615-1620)

Tentoonstelling: 1938 Mechelen, nr. 36; 1959 Antwerpen, nr. 197; 1961 Deurne-Antwerpen, Kunstvoorwerpen, nr. 62 (Maria Faydherbe 1587-1643); 1977 Brussel, nr. 80 (Maria Faydherbe); 1999-2000 Antwerpen-Arnhem, nr. 16 (Maria Faydherbe (1587-1643)

Foto KIK: A118716


ANTWERPEN

Privéverzameling


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 68 cm


Tentoonstelling: 1988 Antwerpen, nr. 227 (Mechelse vermelding, ca. 1600)ANTWERPEN (EKEREN)

Kerk Sint-Lambertus


Beeld, op voetstuk

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 30 cm


Bibliografie: Bondig inventaris, deel 10, 1959-1960, p. 114 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kapellen, 1977, p. 14 (Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw)

Foto KIK: B79770 (1944)APPELS zie DENDERMONDE (APPELS)


ARLON

Eglise Saint-Donat (voormalige kloosterkerk der Kapucijnen)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met niet aanwezige wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede

Mechelen

2de kwart 17de eeuw, 1654 (?)

gepolychromeerd hout, hoogte 104 cm


Het is mogelijk dat de Kapucijnen het beeld reeds hadden verworven en het vanaf 1654 onder de naam O.-L.-Vrouw van de Vrede lieten vereren. Het chronogram op de maan onder de voeten van O.-L.-Vrouw verwijst naar de installatie van de devotie. Heeft men bij die gelegenheid een nieuw beeld besteld in Mechelen? Dat is ook mogelijk. De orde vestigde zich in 1626 in Aarlen. Het model is volledig Mechels, in de Renaissance-traditie.


Bibliografie: Guy AMAND DE MENDIETA, (RPMSB) Canton d'Arlon, 1976, p. 15 (geen Mechelse vermelding, 1654); Robert DIDIER, 1985-1986, p. 186-187, met afbeelding; Marie-france JACOPS, 1987-1988, p. 383-427, in het bijzonder p. 389 e.v., (geen Mechelse herkomst, midden 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1987 Bastogne, p. 114 (geen Mechelse vermelding, 1654); 2000 Mechelen, p. 42, nr. 64 (Mechelse vermelding, 1654)

Foto KIK : met attributen B20716 (1914-18), zonder attributen B107971 (1947)ASSE (MOLLEM)

Kerk Sint-Antonius (Bollebeek)


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 77 cm


Bibliografie: A. WAUTERS, deel III, Brussel 1971 (heruitgave), p. 543, afbeelding 1170 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes malinoises, 1959, p. 23-24, afbeelding 11 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw);

Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 32 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling : 1958 Grimbergen, nr. 141; 1968 Gaasbeek, nr. 1

Foto KIK: M5955 (1968)


ATTENHOVEN zie DENDERMONDE (ATTENHOVEN)


AUTRE-EGLISE zie RAMELIES (AUTRE-EGLISE)


AVERBODE zie SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (AVERBODE)


BAAL zie TREMELO (BAAL)BALEN

Kapel Sint-Thomas van Canterburry


Beeld

H. Thomas van Canterburry

met meesterteken op de rug: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 89 cm


Bibliografie: Fernand DONNET en Frans VAN LEEMPUTTEN, 1910, p. 518 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 16 (merk, Thomas Hazart, kort voor 1610); Jaak JANSEN, 1976, p. 7-9 (zespuntige ster, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 136, met afbeelding (Thomas Hazart, ca. 1600-1610)

Tentoonstelling: 1971 Mol, nr. 14 (zespuntige ster, Thomas Hazart, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M41166 (1968)


BALEN

Kerk Sint-Hubertus (Hulsen)


Beeld, herkomstig uit voormalige Sint-Hubertuskapel te Hulsen

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met Mechels stadswapen en meesterteken in de voet: Romeinse kapitaal M

Meester met Romeinse kapitaal M

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 87 cm


Behandeling: 1983-1984 door KIK Brussel

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 16 (geen merk, geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, 40-42, nr. 54 (Meester met Romeinse kapitaal M, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M41155 (1968), KN9466 (2000), na behandeling N558 (1984): details: meesterteken N560 (1984), hoofden N559 (1984)BALEN (OLMEN)

Kerk Sint-Willibrordus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met stadsmerk en meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 62 cm


Bibliografie: Geoges VAN DOORSLAER, 1933, p. 168 (merkteken, Mechelse vermelding, 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 49 (meesterteken, Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 10-11 (gemerkt, Mechelse vermelding, ca. 1600); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 85 (gemerkt, Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 886 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 12-13, nr. 16 (Meester met de vijfpuntige ster, midden 16de eeuw)

Foto KIK: M41711 (1968)BEERSE (VLIMMEREN)

Kerk Sint-Quirinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met Mechels stadsmerk en meesterteken boven op de rug: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

1550-1560

gepolychromeerd hout, hoogte 86 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout I, 1976, p. 41 (meesterteken, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 89-90, met afbeelding (gemerkt, Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 23, nr. 28, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, 1550-1560)

Foto KIK: B94608 (1945)BEERSEL (ALSEMBERG)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-vrouw met kind, met wereldbol en scepter

met stadsmerk en meesterteken: Joos Van Santfoort

Joos Van Santfoort

1552

gepolychromeerd hout, hoogte 87 cm

thans gestolen


Bibliografie: V. DE BUCK, 1869, p. 31 (Judocus Sanda, 1552); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, 1978, p. 186, met afbeelding (Judocus Van Santfoort, 1552); Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Sint-Genesius-Rode, 1980, p. 17 (merken, Joos Van Santfoort, 1552)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 25 (toegeschreven aan Joos van Santfoort, 1552)

Foto KIK: M95518 (1972); detail: merk A17169BEGIJNENDIJK (BETEKOM)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met kruisdragende wereldbol en granaatappel

op rugzijde het meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 73 cm


Bibliografie: H. DE VIS, 1934, p. 125; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, 42, 1939, p. 183, 43, 1940, p. 9, met afbeelding; C. WELLENS , Betekom, in Oost-brabant, 3. Leuven, 1957; C. WELLENS, De Brabantse dorpen Betekom en Baalen hun parochiekerken, in De Brabantse folklore, 120, 1958, p. 806; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 22; P.J. GERRITS, Betekomnummer, 1969, p. 89-90, B3(zespuntige ster, Thomas Hazart?, einde 16de-Begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, 1976, p. 8 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jan CRAB, 1977, p. 62; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 36 (zespuntige ster, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw); E. SENTS en VAN LOOCK, 1997, p. 47

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 889 (merk dubbele driehoek); 1968 Aarschot, nr. B12 (merk: dubbele driehoek, 16de eeuw); 1982 Diest, nr. B/36 (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, einde 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 34, nr. 43 (Davidsster, Thomas Hazart, 1580-1600)

Foto KIK: B189864 (1961); detail: meesterteken A120745 (1961)BEGIJNENDIJK (BETEKOM)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

H. Laurentius diaken

met stadswapen en meesterteken: kapitaal P

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 56 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes, Louvain I, p. 183 en II, pl. 16) ; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, 1959, p. 22 (met ster, Mechelse vermelding) ; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 36 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M234854 (1975)


BEGIJNENDIJK (BETEKOM)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

H. Rochus van Montpellier

met stadswapen van Mechelen

Mechelen

ca. 1619

ontkleurd hout, hoogte 70 cm


Toestand: polychromie afgeloogd; reistas en drinkfles vernieuwd

Bibliografie: T.J. GERRITS, De Sint-Laurentiuskerk, 1969, p. 69; IDEM, Kataloog der kunstvoorwerpen, 1969, p. 93; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 36 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1968 Aarschot, p. 21; 1987 Diest, nr. B/39, met afbeelding (Mechelse vermelding?, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M234897 (1975)


BERBROEK zie HERK-DE-STAD


BERG zie KAMPENHOUT (BERG)BERGEYCK (NL)

Kerk Sint-Petrus ('t Hof)


Beeld, op halve hoogte, beschadigd

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd lindehout, hoogte 58 cm


Tentoonstelling: 1973 Valkenswaard, p. 13, afbeelding p. 54 (geen Mechelse verwijzing, 18de eeuw)BERINGEN (PAAL)

Kerk Sint-Jan-Baptist


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout

gestolen


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Beringen, 1977, p. 37 (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK: A73513 (1944)BETEKOM zie BEGIJNENDIJK (BETEKOM)


BEVEREN (KALLO)

Kerk Sint-Petrus en Paulus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Victorie

Frans Van Loo

gepolychromeerd door Jacob Francart uit Brussel

1638

gepolychromeerd hout, hoogte 81 cm


Beeld geplaatst door pater-augustijn Bartholomeus de los Rios y Alarçon, hofpredikant van Ferdinand van Oostenrijk, en door bisschop Antonius Triest. Als dank voor de zege van het Spaanse leger op de troepen van de Noordelijke Staten in de Slag van Kallo.

De pater-augustijn


Behandeling: 1955 door de Firma van den Houtte te Brussel

Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1939, p. 323-324 (Frans Van Loo, 1638); Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Beveren, 1981, p. 27 (Franciscus van Loo, 1638); Bert JOOS, 1982, p. 115, nr. 40, afbeelding 65 (Franciscus Van Loo, Mechelse vermelding, 1638); Hub. HECHTERMANS, nr. 4, 1988, p. 118-121, nr. 5, 1988, p. 150-155; Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 92, met afbeelding (Frans Van Loo, 1638); Michel CLOET e.a., 1991, p. 196-197, met afbeelding (Franciscus Van Loo, 1638)

Tentoonstelling: 1973 Beveren-Waas, p. 47, nr. B/1 (Mechelse vermelding, Frans Van Loo, 1638); 1997 Mechelen, nr. 5; 2000 Mechelen, p. 44, nr. 63, met afbeelding (Frans Van Loo, 1636)

Foto KIK: M152029 (1980)BEVEREN (KALLO)

Kerk Sint-Petrus en Paulus


Beeld (2), van hoofdaltaar

HH. Petrus en Paulus

Frans Van Loo

1639

geschilderd hout


Geplaatst in opdracht van pater-augustijn Bartholomeus de los Rios, ter vervanging van de stukgeslagen beelden door de beeldenstormers

Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1939, p. 323-324 (Frans Van Loo, 1638); Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Beveren, 1981, p. 25 (geen Mechelse verwijzing of datering); Bert JOOS, 1982, p. 115, nr. 41-42, afbeeldingen 66 en 67 (Franciscus Van Loo, Mechelse vermelding, 1639)

Foto KIK: H. Petrus M152031 (1980), H. Paulus M152032 (1980)BEVEREN (MELSELE)

Kapel O.-L.-Vrouw van Gaverland


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland

Mechelen

2de helft 16de eeuw, later gecopieerd of bewerkt ?

gepolychromeerd hout, hoogte 39 cm


Behandeling: in 1873 opnieuw gepolychromeerd

Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Beveren, 1981, p. 36 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 173, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A131927 (z.d.), met kleding A131930 (z.d.)


BIERBEEK (KORBEEK-LO)

Privéverzameling X


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

midden 16de eeuw

hout, hoogte 57 cm


Toestand: ontdaan van originele polychromie; rechterhand van Onze-Lieve-Vrouw vernieuwd

Tentoonstelling: 1964 Leuven, p. 147 nr. V275 (Mechelse vermelding, merk, midden 16de eeuw)


BIERBEEK (OPVELP)

Kerk Sint-Lambertus


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw, kindje later toegevoegd

gepolychromeerd hout, hoogte 67 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 54 (merk, Mechelse melding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M234187 (1975)BILZEN (BEVERST)

Kapel in Holt, Kapel der Trouwlustigen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw, verkocht aan Tongerse antiquair

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Herwig OOMS, 1959, p. 18-19, met afbeelding ( geen datering, geen Mechelse vermelding); Beverst St.-Gertrudis, 1989, p. 146, andere afbeelding p. 148BILZEN (MOPERTINGEN)

Kerk Sint-Pieter (Rosmeer)


Beeld

H. Barbara

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Bilzen, 1975, p. 29 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A67443 (1944); detail: buste 167442 (1944)BINCHE

Eglise Saint Ursmer


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met druiventros


Mechelen

1642

bukshout, hoogte 30 cm


Bibliografie: José MAMBOUR, 1985, p. 189-190, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1642); Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Binche, 1977, p. 21 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling : 1954 Mons, nr. 77 ; 1960 Tournai, nr. 70 

Foto KIK: A181 (1901), A88125 (1945), driekwart links B153995 (1954),profiel rechts A88126 (1945)BLAASVELD zie WILLEBROEK (BLAASVELD)


BLANDEN zie OUD-HEVERLEE (BLANDEN)


BOCHOLT

Kapel O.-L.-Vrouw van Bijstand


Beeld, op voetstuk

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 46 cm


Bibliografie:

J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 23 (Mechelse vermelding, ca. 1580);

Herwig OOMS, 1959, p. 26, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 14de eeuw);

Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Bree, 1977, p. 17 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1966 Gewijde Kunst in Limburgs bezit, nr. 44

Foto KIK: A70892 (1944)BOCHOLT

Klooster van de Zusters


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 38


Foto KIK: B146596 (1953)
BONHEIDEN

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 108 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Heist-op-den-Berg, 1973, p. 16 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A59177 (1944)BONHEIDEN (RIJMENAM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

herkomstig uit de Kapel van Herent

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter (afwezig)

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 33 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Heist-op-den-Berg, 1973, p. 31 (geen Mechelse vermelding, 16de of 19de eeuw)

Foto KIK: A86712(1945)


BONHEIDEN (RIJMENAM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Bibliografie: Jaak Jansen, (FMBB) Kanton Heist-op-den-Berg, 1973, p. 31 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw)

Foto KIK: A86730 (1945)
BOORTMEERBEEK (HEVER)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind op de maansikkel vertrapt de slang, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Hever ?

Mechelen

2de helft 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie : Notes pour servir. Arrondissement de Louvain, 1939-1940, p. 228 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw) fort restauré ; Bondig Inventaris. Arrondissement Leuven, 1961, p. 70; Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 19 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M209966 (1973)


BOORTMEERBEEK (HEVER)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Hever?

Mechelen

Einde 16de -begin 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte 97 cm


Bibliografie : Notes pour servir. Arrondissement de Louvain, 1939-1940, p. 228 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw), fort restauré; Bondig Inventaris. Arrondissement Leuven, 1961, p. 70; Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, Kanton Haacht, 1980, p. 19 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: B91309 (1945) , M209981 (1973)BORGLOON (KERNIEL)

Abdij Mariënhof, Klooster O.-L.-Vrouw van Kolen


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 11 cm


Bibliografie: A.F. MARCUS, 1972/1987, p. 34 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: A64604 (1944)


BORGLOON (KERNIEL)

Abdij Mariënhof, Klooster O.-L.-Vrouw van Kolen


Beeld

H. Christoffel met Kind

met Mechels stadsmerk en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

eikenhout, hoogte 69 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 44 (met ster, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); A.F. MARCUS, 1972/1987, p. 34 (Mechelse vermelding, Thomas Hazaert (+1610); Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 8 (Mechelse vermelding, meesterteken); Jaak JANSEN, 1993-1994, p. 139, met afbeelding (meesterteken,Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Tongeren, nr. 77 (Thomas Hazart (+1610); 1961 Mechelen, nr. 849 (merk, Thomas Haesaert, einde 16de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 41, met afbeelding (Thomas Hazart, laatste derde 16de eeuw)

Foto KIK: B176450 (1958); merken E30293 (1958)BORKEL EN SCHAFT (NL)

Kerk Sint-Servatius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65 cm


Tentoonstelling: 1973 Valkenswaard, p. 19, afbeelding (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw)BORLO zie GINGELOM (BORLO)


BORNEM

Kerk O.-L.-Vrouw van Sint-Leodegarius


Beeldengroep

Calvarie

Mechelen

einde 16de eeuw

hout, hoogte Christus 103 cm, Johannes 69cm


Behandeling: schildering verwijderd tussen 1943 en 1968

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 18 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: met beschildering B51178 (1943), zonder beschildering; M41962 (1968)


BORNEM

Kerk O.-L.-Vrouw van Sint-Leodegarius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van de Krocht

Maarten Van Calster

Mechelen

1597

gepolychromeerd hout, hoogte 95 cm


Archief: In 1597 werd bij Merten van Calster een beeld gekocht voor 18 gulden alsook twee nieuwe kruisen voor 8 gulden; later levert hij nog een baldakijn en een draagberrie voor het beeld van O.-L.-Vrouw

Julien MAEREVOET, 1978, p. 38

Behandeling: 1973 door KIK Brussel

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 18 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Juliaan MAEREVOET, 900 jaar naar Bornems Krochtkapel en O.L.Vrouw, 1978, p. 24 afbeelding, p. 38-42 (Maarten van Calster, 1597); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 90-91 (Maarten Van Calster, 1597); Jaak JANSEN, 1999-2000, p. 121 (Maarten Van Calster, 1597); Jo CLAES, 2011, p. 107, met afbeelding (Merten Van Calster, 1597)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 35, nr. 37, met afbeelding (Maarten Van Calster, 1597)

Foto KIK: B51168 (1943), gezicht van links B51170 (1943), gezicht van rechts B51169 (1943), gezicht na behandeling B231963 (1972); detail: buste van O.-L.-Vrouw B51171 (1943).
BORSBEEK

Kerk Sint-Jacobus de Meerdere - Pastorie


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met druiventros

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

bukshout


Foto KIK: B92013 (1945)BOUILLON (ROCHEHAUT)

Eglise Saint-Firmin


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout,

niet meer ter plaatse


Bibliografie: Guy AMAND DE MENDIETA, (RPMSB) Canton de Bouillon, 1973, p. 24 (geen Mechelse vermelding, ca 1600)

Tentoonstelling: 1974 Paliseul, p. 64, nr. 42, afbeelding 42 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: beeld op zijaltaar Noord B56484 (1943)BOUSVAL zie GENAPPE (BOUSVAL)BOUTERSEM (HONSEM)

Kerk Sint-Remigius (Neervelp)


Beeld, omgvormd om gekleed te worden

H. Catharina van Alexandrië (?)

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65,5 cm


Toestand: sterk beschadigd wegens omvorming tot gekleed beeld; de kledij werd onherkenbaar verwijderd.

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M232365 (1975)BRAINE-LE-COMTE (STEENKERQUE)

Privéverzameling Horlait frères


Beeld

O.-L.-Vrouw van Tongeren ?

Mechelen

ca 1600

hout, hoogte 31 cm


Tentoonstelling: 1960 Tournai, nr. 41 (Mechelse vermelding, ca. 1580)BRAIVES (FALLAIS)

Eglise Notre Dame


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerde eik, hoogte 95 cm (met kroon)


Bibliografie: Jean-Jacques BOLLY, (RPSMB) Canton de Hannut, 1977, p. 27 (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, einde 16de eeuw)

Foto KIK: M27296 (1968)BRAIVES (FALLAIS)

Eglise Notre Dame


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

naar Mechels voorbeeld gemaakt

17de eeuw

hout

niet meer ter plaatse


Bibliografie: Jean-Jacques BOLLY, (RPSMB) Canton de Hannut, Brussel, 1977, p. 27 (17de eeuw)

Foto KIK: A39351 (1943), A39349 (1943)BRAKEL

Kerk Sint-Apollonia (Elst)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Maximilien Labbé

1664

gepolychromeerd hout

niet aanwezig


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, Kanton Sint-Maria-Horebeke, 1971, p. 58BRASSCHAAT

Kerk Sint-Antonius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Schoon Weer

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 43 cm


Bibliografie: A. JENNES, 1953, p. 45 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Bondig inventaris, 1959-1960, p. 107 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Brasschaat, 1977, p. 15 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1986 Brasschaat, nr. 23 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M87028 (1973)BRECHT

Kerk Sint-Antonius


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

ca. 1530-1540

gepolychromeerd hout, hoogte 83 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Brasschaat, 1977, p. 17 (meesterteken, Mechelse vermelding, einde 16-begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 88-89, met afbeelding (gemerkt, Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 23, met afbeelding (Meester met vijfpuntige ster, 1530-1540)

Foto KIK: M66533 (1971)BREDA (NL)

Antiekhandel L.P.M. van Aalst


Beeld

H. Adrianus

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 39 cm


Bibliografie: Antiek, jg. 17, 9, april 1983, met afbeelding
BRUGGE

Abdij Sinte-Goedele


Beeld

O.-L.- Vrouw met Kind, Met wereldbol en scepter

Mechelen

Einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, 90 cm


Bibliografie: Aanwijzende Fotografische inventaris, 1965, p. 11 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); De Sint-Goedeleabdij te Brugge, 1984, p. 55 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: A34940(1942)BRUGGE

Antiekhandel J.M. Meire


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 54 cm


Foto : eigen Foto


BRUGGE

Klooster van de Paters Minderbroeders(Boeveriestr.)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerde eikenhout, hoogte 75 cm


Bibliografie: Aanwijzende Fotografische inventaris, 1965, p. 182 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B125993 (1951), profiel rechts B125994 (1951)BRUGGE

Klooster van de Zusters Dominicanessen van Engelendale


1533 OLV en K


BRUGGE (DUDZELE)

Kerk Sint-Pietersbanden


Beeld, op sokkel

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 31 cm


Bibliografie: Aanwijzende Fotografische inventaris, 1965, p. 376 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B141213 (1953)BRUGGE (SINT-KRUIS)

Kerk O.-L.-Vrouw (Vijvekapelle)


Beeld

O;-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Viven

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Jo Claes, 2011, p. 209, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)BRUSSEL

Kathedraal Sint-Michielskathedraal


Beeld, om gekleed te worden

O.-L.-vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van de Hemelvaart en de Bevrijding

besteld te Mechelen door de Mechelse polychromeur Jan van den Venne, werkzaam te Brussel

met merkteken in de rug: JSN (polychromeur Jean Le Saive de Namur?)

Mechelen

1592

gepolychromeerde eik, hoogte 142 cm


Archief: 1592 Betaelt aen Jan van de Venne voor t'beelt van O.L.V. dwelck hij heeft doen maken tot Mechelen, daer voor 18 rijnsgulden (AESG, reg 436, fol. 140 verso).

1593 Betaelt Jan van de Venne voor tweeste beelt van O.L.V. dwelck men ommedraeght in de processie van O.L.V. halfoigst, want t'beelt staande boven O.L.V. outaer niet is bequaem om te paleren, ende oick niet sonder perijkel int affneemen ende opsetten. Alsoe hier betaelt voer tvoerscreve beelt 18 rijnsgulden (AESG, reg. 436, fol. 158)

Cat. 1975 Brussel, p. 172

Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kantons Brussel I tot IX, 1978, p. 75 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Gonzaque VAN INNES, 1988, p. 70, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1592); Jo CLAES, 2011, p.188, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1592)

Tentoonstelling: 1975 Brussel, p. 194-195, nr. 112 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw, met meesterteken); 2000 Mechelen, p. 35-36 (Mechelse herkomst, 1592-1593)

Foto KIK: M209404 (1973)BRUSSEL

Kerk O.-L.-Vrouw ter Kapelle, Kapellenkerk


Beeld, wordt ook gekleed

herkomst: Kapel van Sint-Christoffel te Brussel

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Mechelen

begin 17de eeuw

vroeger gepolychromeerde eikenhout, hoogte 200 cm


Bibliografie: H. DE BRUYN, 1882, p. 328; E. BOECKX, 1928, p. 199-211; Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kantons Brussel I tot IX, 1978, p. 20 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Jan VAN NUFFEL, De Kapellekerk te Brussel 1134-1984, 1984, p. 19, nr. 102; Gonzaque VAN INNES, 1988, p. 42, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, Vlaamse Barok); Jo CLAES, 2011, p. 160, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1975 Brussel, p. 194-195, nr. 112 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw, met meesterteken); 1979 Brussel, nr. 27

Foto KIK: X034089 (2009), B139314 (1952), B139315 (1952), B139525 (1952), profiel rechts B139526 (1952), details: buste, linker profiel B5627 (z.d.), rechterprofiel B139527 (1952), hoofd (139316 (1952)

Gekleed beeld B28316 (1942)BRUSSEL

Kerk Sint-Jacob op de kouden

Berg


Archief: Jan Van Doorne levert drie beelden: HH. Jacobus, Augustinus en Monica.

A. MONBALLIEU, 1972, p. 159-160


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A148074
BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis nr. 9022


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en (verdwenen) scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 69 cm


Tentoonstelling: 1960 Bussel, Moeder en Kind, nr. 35 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B148084 (1953), B161581(1956)


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis nr. V213 ?


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto Museum


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis nr. V226 ?


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto Museum


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis (8969)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 79 cm


Tentoonstelling: 1960 Brussel, Moeder en Kind, nr. 36 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A148074


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis inv. nr. 8692


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

lindehout, hoogte 75 cmToestand: beschadigd, hoofden Maria en Jezusking, linkerhand Anna verdwenen

Bibliografie: Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976 p. 8 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1993-1994, p. 139, met afbeelding (Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, nr. 271 (merk van de beeldhouwer, Thomas Hazart); 1960 Brussel, Moeder en Kind, nr. 86 (toeg aan Thomas Hazart); 1961 Mechelen, nr. 900 (gemerkt met dubbele driehoek)

Foto KIK: B149196 (1954); detail: merk: E19768 (1954)BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis nr. 8970


Beeld

herkomstig uit de verzameling Mme Delstanche

H. Antonius abt

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

begin 17de eeuw

gepolychromgeerd hout, hoogte 78 cm


Behandeling: 1976 door KIK

Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 140, met afbeelding (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, oude Mechelse Kunstnijverheden, p. 43, nr. 272 (met merk van de beeldhouwer, Thomas Hazart); 1961 Mechelen, nr. 902 (Mechelse vermelding, meesterteken); 2000 Mechelen, nr. 48, met afbeelding (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: voorzijde en achterzijde met meesterteken B148075, na behandeling B237845 (1977), buste na behandeling B237846 (1977)BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis nr. 8656


Beeld

Mater Dolorosa

Frans Van Loo

Mechelen

1640-1650

bukshout, hoogte 15,5 cm


Tentoonstelling: 1977 Brussel, nr. 208 (Mechelse vermelding, Frans Van Loo, 1640-1650)

Foto KIK: A142070 (1977)


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis (inv. nr. 4190)


Beeld

Maria en Johannes

toegeschreven aan Jan III Van Deurne

Mechelen

1640-1660

bukshout, hoogte 19,4 en 20,4 cm


Tentoonstelling: 1977 Brussel, nr. 206-207 (Jan III Van Doorne toegeschreven)


BRUSSEL

Museum Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis (inv. nr. 6083)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met signatuur onderaan de basis: VDOORNE

Jan III Van Deurne

Mechelen

1640-1660

bukshout, hoogte 28 cm (zonder zilveren kronen)


Bibliografie

M. LAURENT, 1930, p. 58-62 (Mechelse vermelding, Jan Van Doorne); Georges VAN DOORSLAER, 1939, p. 327-331, in het bijzonder p. 328 (Jan III Van Doorne)

Tentoonstelling: 1913 Gent, nr. 1240; 1954 Brussel-Mechelen, Oude Mechelse kunstnijverheden, nr 251; 1960 Brussel, Moeder en Kind, nr. 47 (Jan Van Doorne); 1961 Mechelen, Mechelen 4 eeuwen, nr. 881 (Mechelse vermelding, Jan III Van Doorne);

1977 Brussel, o. 205 (Mechelse vermelding, Jan III Van Deurne, ne, 1640-1660)Foto KIK: met kronen B8739 (1930), B8740 (1930), zonder kronen B8737 (1930), B8738 (1930), met kron147877 (1954), zonder kronen profiel links B218629 (1977), profiel rechts B218628 (1977), achterzijde B218627 (1977); detail: inscriptie M119809 (1976)BRUSSEL

Privéverzameling Leysen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 45,7 cm


Foto KIK: M187166 (1986)BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK)

Museum voor Folklore


Beeld

Jezus liggend in het graf

met Mechels stadsmerk en meesterteken: kapitaal F

Antoon Faydherbe

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

hout


Tentoonstelling: 1985 Grimbergen, nr. 168

Foto KIK: merktekens E30300 (1958)BRUSTEM zie SINT-TRUIDEN (BRUSTEM)


BUGGENHOUT (OPDORP)

Kerk Sint-Amandus


Beeld, omgevormd tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Toestand: kledij vervangen (?) door diagonaal lattenwerk om de textiele kledij mooi te kunnen dragen

Bibliografie: Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, Brussel, 1982, p. 22 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 33, met afbeelding (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: beeld met latten, in expositietroon M262943 (1977)CAMBRIDGE-MASSACHUSSETTS (VS)

Verzameling Havard CollectionBeeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

ca 1620-1630

bukshout, hoogte 11 cm


Bibliografie: Charles L. KUHN, 1965, p. 113-114, nr. 65, met afbeelding (Duits of Nederlands, ca 1675-1700)CELLES zie FAIMES


CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Chapelle de Notre-Dame de Verviers


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen?

1ste helft 17de eeuw, copie naar Mechels VB?

hout, hoogte 47 cm


Bibliografie : José MAMBOUR, 1988, p. 45-46, met afbeelding

Tentoonstelling: 1977 Bois d'Haine, nr 5, 13bisCHARLEROI (GOSSELIES)

Eglise Saint-Jean-Baptiste


Beeld, verminkt tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 88


Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Gosselies, 1978, p. 27 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw); José MAMBOUR, 1988, p. 100, afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 32, met afbeelding (Mechelse vermelding, mogelijk stadsmerk onderaan, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: M261198 (1977)CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES zie SOIGNIES (CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES)


CHIEVRES (TONGRE-NOTRE-DAME)

Eglise Notre-Dame


Beeldje, in de voet van kruisbeeld

O.-L.-Vrouw met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 7 cm


Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Lens, 1980, p. 68 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw); Jean MAMBOUR, 1988, p. 42 met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M71809 (1971), kruisbeeld M71808 (1971)CORDES

Eglise Saint-Georges


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

copie naar Mechels beeld

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 64,5 cm


Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX en Nicoles PAQUAY, (RPMSB) Canton de Leuze, 1982, p. 25 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw) ; Jean MAMBOUR, 1988, p. 63, met afbeelding (geen Mechelse vermeldng, 17de eeuw)

Foto KIK : M251969 (1977)COURS-SAINT-ETIENNE

Eglise Saint-Etienne


Beelden, horend bij Calvarie

Maria en Johannes

Mechelen

ca. 1640

geschilderd hout, hoogte ca. 115 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Wavre, 1975, p. 38 (geen Mechelse vermelding, einde 17de eeuw); France FONTAINE, 1984, p. 450, met afbeeldingen (Mechelse vermelding, toeg. Lucas Faydherbe, ca. 1640)

Foto KIK : Maria M34243 (1969), Johannes M34244 (1969)DAMME

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Vissers

met meesterteken: vijfpuntige of zespuntige ster ?

Thomas Hazart ?

Mechelen

Ca. 1570-1580, tijdelijk ontvreemd geweest

gepolychromeerd hout, hoogte 72 cm

na diefstal werd het beeld teruggevonden in Eindhoven en gerestitueerd aan Brugge door Henk van GerwenBibliografie: Aanwijzende Fotografische inventaris, 1965, p. 369 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw?); Luc DEVLIEGHER, 1971, p. 82, afbeelding 155 (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)
DENDERBELLE zie LEBBEKE (DENDERBELLE)


DENDERMONDE

Hospitaal O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerde hout, hoogte 130 cm


Foto KIK: M197589 (1988)
DENDERMONDE

Kapel O.-L.-Vrouw van Troost (Boonwijk,

Zwijveke)


Beeld, gekleed beeld

herkomstig uit de abdij der Cisterciënsers

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen?

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 84 cm


Bibliografie: Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 61 (geen Mechelse vermelding, ca. 1650?)

Foto KIK: M265037 (1978)DENDERMONDE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Troost of O.-L.-Vrouw van Dendermonde

vernieuwing in Mechelen?

15de eeuw, vernieuwde hoofden Maria en Jezuskind in 1627-1630 door Pieter Reyntkens

gepolychromeerd hout, hoogte 92 cm


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, deel IV, Dendermonde, 1961, p. 102 (geen Mechelse vermelding, 15de eeuw / 1627-1630); Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 48 (geen Mechelse vermelding, 15de eeuw, vernieuwd 1627-1630); Leo PEE en Aimé STROOBANTS, 1994, p. 61 (einde 15de eeuww)

Tentoonstelling: 1954 Dendermonde, Oude religieuse kunst in stad en land van Dendermonde, nr 29

Foto KIK: B84464 (1945), B148615 (1953)


DENDERMONDE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Antoon Faydherbe

Mechelen

1622

gepolychromeerde steen, hoogte 120 cm


Behandeling: 1948 door Jos De Decker van Dendermonde

Bibliografie: Alphons DE VLAMINCK, 1898, p. 54, voetnoot 3; Jan BROEKAERT, 1907, p. 27 (Antoon Faydherbe, 1630); Elisabeth DHAENENS, deel IV Dendermonde, 1961, p. 102-103 (Antoon Fayd'herbe, 1622); Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 48 (Mechelse vermelding, Antoon Faydherbe, 1622); Leo PEE en Aimé STROOBANTS, 1994, p. 61 (Antoon Fayd'herbe, 1622)

Foto KIK: M237465 (1975), M262933 (1978)


DENDERMONDE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beelden (2)

Engelen voor het altaar

Antoon Faydherbe

Mechelen

1630


Archief<

Almph. DE VLAMINCK, L'Eglise collégiale Notre-Dame à Termonde, Dendermonde, 1898, deel I, p. 54 Rekeningen 1630.

<u>Bibliografie: A. DE VLAMINCK, 1898, p. 54; Jan BOEKAERT, 1907, p. 27 (Antoon Faydherbe, 1630); Elisabeth DHAENENS, deel IV Dendermonde, 1961, p. 179


DENDERMONDE

Kerk Sint-Apollonia (Appels)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

lindenhout, polychromie verwijderd, hoogte 93 cm


Behandeling: 1872 door Declercq van Gent,opnieuw ca. 1955

Bibliografie: Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 55 (geen Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: M32858 (1971)


DENDERMONDE

Stedelijk Museum, Vleeshuismuseum (inv. nr. 350)


Beeld

herkomst: geplaatst in een nis van het belfort van Dendermonde

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1586-1600

hout, sporen van polychromie, hoogte 114,5 cm


Behandeling: 1989 door C&R te Antwerpen; verwijdering van zestal lagen beschildering

Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, 1961, p. 25; A. STROOBANTS, 1980, p. 5, nr. 15 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw), IDEM, 1989; IDEM, 1995, p. 9, met afbeelding (mogelijk Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1983 Dendermonde, nr. 21

DESSEL

Kerk Sint-Niklaas


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 62 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 10-11, met afbeelding (Mechelse vermelding, vermelding meesterteken, einde 16de-begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout II, 1977, p. 20 (Mechelse vermelding, meesterteken, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1971 Mol, p. 17, nr. 13 (geen Mechelse vermelding, ca. 1600); 2000 Mechelen, p. 12-13

Foto KIK: M72489 (10971)


DIEST

Kapel, Wegkapel Zevenweeënstraat


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 35 cm


Foto KIK: A68895 (1944)


DIEST

Kerk O.-L.-VrouwG. VAN DER LINDEN, 1974, p. 72


Beeld

herkomstig uit de Allerheiligenkapel

O.-L.-Vrouw van Smarten

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ca. 110 cm

waarschijnlijk niet meer ter plaatse


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 59 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 17de eeuw)

Foto KIK: A40890 (1943)DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

herkomstig uit de Allerheiligenkapel te Diest

H. Elisabeth van Hongarije

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 120 cm


Bibliografie: D. DU BOIS, 1934, p. 195; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 61, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de kwart 17de eeuw)

Foto KIK: B46848 (1943), KN9471 (2000)
DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

herkomstig uit de Allerheiligenkapel te Diest

H. Genoveva van Parijs

Mechelen ?

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ca. 95 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1982 Diest, p. 85-86, nr. B/44, met afbeelding (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK: B46844 (1943)


DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

herkomstig uit de Allerheiligenkapel te Diest

H. Laurentius

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75 cm


Behandeling: 1975 door Jan Crab, conservator Stedelijk Museum Leuven

Bibliografie: R. VAN DE VEN, 1976, met afbeelding (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: B40894 (1943)
DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

herkomstig uit de Allerheiligenkapel te Diest

H. Ursula van Keulen

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 74 cm


Toestand: pijl in haar rechterhand afgebroken

Behandeling: 1975 door Jan Crab in Stedelijk museum te Leuven

Bibliografie: Willy GODENNE, Préliminaires, 1969, p. 48-55, 1972, p. 62; R. VAN DE VEN, 1976, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1982 Diest, B/26 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); 1998-1999 Sint-Truiden, p. 32 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 18, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B46843 (1943), Z000096 (2000), rugzijde Z000097 (2000), voorzijde Z0000214 (2000), rugzijde Z000215 (2000), detail onder links Z000216 (2000), detail onder rechts Z000217 (2000), detail hoofd Z000218 (2000)DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld, om gekleed te worden

herkomstig uit de kapel O.-L.-Vrouw van Bijstand

Jezuskind, met wereldbol

Mechelen

1ste helft 16de eeuw, linkervoet vernieuwd

gepolychromeerd hout, hoogte 43 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, Kanton Diest, 1980, p. 57 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1982 Diest, p. 60-61, nr. 22

Foto KIK: A68891 (1944), KM12578 (2000), Z000091 (2000), achterzijde Z000093 (2000), profiel rechts KM12581 (2000), profiel links KM12580 (2000), hoofd KM12582 (2000)DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

Dode Jezus, liggend in het graf

Mechelen

1604

gepolychromeerd hout, lengte 171,5 cm, breedte 44,5 cmArchief:(Manuel du receveur 1586-1588, vol. Nr. 852), G. VANDERLINDEN 1974, p. 72


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, Kanton Diest, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 1604)

Tentoonstelling: 1982 Diest, p. 77-78 (Brabant, einde 16de eeuw)

Foto KIK: B42979 (1943), A72815 (1944), M259719 (1977), KN9467 (2000), ¾ profiel rechts B42980 (1943), profiel links B42981 (1943)


DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 111 cm


Behandeling: ca 1963

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, Kanton Diest, 1980, p. 58 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1982 Diest, p. 65-66, nr. B27 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto

KIK: A16691 (z.d.), M76290 (1977), Z000009 (2000)


DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 116 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: A16690 (z.d.)


DIEST

Kerk Sint-Sulpitius


Beeld

Vrouwelijke heilige

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 116 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 58 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M76481 (1977)MECHELEN

Museum, Stedelijk Museum


Beeld

herkomstig uit de O.-L.-Vrouwekerk te Diest

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Beilaer

Mechelen

1606

gepolychromeerd hout, hoogte ca. 110 cm


Archief: Volgens de rekeningen van de O.l.Vrouwekerk te Diest werd in 1606-1607 op 6 april het beeld overgebracht vanuit Mechelen. 25 stuivers voor het vervoer in een mand. Voor het beeld werd 28 gulden en 8 gulden en 8 stuivers betaald (cat. Diest 1987, nr. B/37).

1606-1607 april 6

Op den selven ontvangen van Mechelen die groote Lieff Vrouwe

van vracht 25 stuivers.

Betaelt voer die Lief Vrouwe 28 gulden

Die kerck heeft daaer toe gegeven 8 gulden 10 stuivers.

Noch betaelt voor die mande daer sy ingepackt was 8 stuivers.

(Stadsarchief Diest, 978) G. VAN DER LINDEN, 1974, p. 30


Bibliografie: F.J.E. RAYMAEKERS 1870/1994, p. 163-164; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes, p. 90; H. DE VIS, 1943, p. 124 en 141; G. VAN DER LINDEN, 1974, p. 29-32, met afbeelding (productiecentrum en datering door archief); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 27 (Mechelse vermelding, 1606-1607); Jo CLAES, 2011, p. 225, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, ca. 1600); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 92 (Mechelse vermelding, 1606-1607)

Tentoonstelling: 1982 Diest, nr. B/37 (Brabant, einde 16de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 57, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1606-1607)

Foto KIK: B42979 (1943), M259719 (1977), KN9467 (2000), ¾ profiel rechts B42980 (1943), profiel links B42981 (1943)DIEST

Museum Stedelijk Museum


Beeld, Besloten Hofke

herkomstig van het klooster der Grauwzusters te Diest

Genadestoel, omringd door HH. Ursula, Clara, Servatius, nokolaas, Franciscus, O.-L.-Vrouw (Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel ?), Christus aan het kruis, Sint-Anna-ten-drieën, Engel met kandelaar, Calvarie

met meerdere Mechelse merken voor polychromie: kapitaal M

Mechelen

gedateerd midden boven 1613

hout, papier, weefsel, parels


Behandeling: 1982 door KIK Brussel

Foto KIK: B46803 (1943), A90252-58 (1945), B94770 (1945), M123772 (1976), G1728 (1982), G1736 (1982), B228785-90 (1982 ), B228912-16 (1982), M168098-123 (1982), N43934-35 (1982)DIEST

Museum Stedelijk Museum


Beeld, Besloten Hofke

herkomstig van het klooster der Celzusters te Diest

Taferelen uit het lijdensverhaal, O.-L.-Vrouw, O.-L.-Vrouw met Kind, Engel met kandelaar

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

albast, hout, papier, weefsel, parels, hoogte 140 cm, breedte 150 cm


Behandeling: 1987-1990 door KIK Brussel

Foto KIK: B46804 (1943), A90259-267 (1945), B240363 (1987), N5571-587 (1987), M271967 (1989), N10632-661 (1989), G3121 (1990)DIEST

Museum Stedelijk Museum


Beeld

H. Rochus van Montpellier

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout, hoogte 43 cm


Behandeling: 1957

Foto KIK: voor behandeling A68865 (1944), na behandeling A115363 (1957)


DIEST

Museum Stedelijk Museum


Beeld

herkomstig uit het Begijnhof van Diest

H. Rosalia

Mechelen

2de helft 16de eeuw

lindenhout, hoogte 47 cm


Behandeling: 1957

Foto KIK: voor behandeling A68867 (1944), na behandeling A115364 (1957)


DIEST

Museum Stedelijk Museum


Beeld

herkomstig uit het Begijnhof van Diest

vrouwelijke heilige

Mechelen

2de helft 16de eeuw

lindenhout, hoogte 40 cm


Behandeling: 1957

Foto KIK: voor behandeling A68874 (1944), na behandeling A115381 (1957)DIEST

Privéverzameling Haesevoets


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A68896 (1944)DIEST

Privéverzameling


Beelden (2)

Engelen met kandelaar

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

notelaar, hoogte 68 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 141, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1976 Diest, nr. 24 ( meesterteken en Mechels stadswapen, Thomas Hazart)DIKKELVENNE zie GAVERE (DIKKELVENNE)


DILBEEK (GROOT-BIJGAARDEN)

Kasteel

Verzameling Pelgrims-de Bigard


Beeld

vrouwelijke heilige, H. Wivina (?)

Mechelen

2de helft 16de eeuw

hout


Foto KIK: B53147; detail buste B53148


DILBEEK (GROOT-BIJGAARDEN)

Privéverzameling Pelgrims-de Bigard


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw, beschadigd

geschilderd hout


Foto KIK: B53150


DOCHAMPS

Eglise Saint-Isidore (Freyneux)


Beeld

H. Cecilia ?

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 87,5 cm


Bibliografie: Agnes GOUDERS, (RPMSB) Canton de La-Roche-en-Ardenne, 1975, p. 23 (geen Mechelse vermelding, wel merk, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1987 Bastogne, nr. 48 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: A84245 (1945), rugzijde M79681 (1972)DUDZELE zie BRUGGE (DUDZELE)


DUFFEL

Kerk Sint-Martinus


Archiefp. 34 In 1565-1569 levert Jan de cleynsteker, van Mechelen, werk aan de Sint-Martinuskerk te Duffel

p. 41 In 1616 levert Rombout Rigouts, uit Mechelen, een Sint-Martinusbeeld voor het hoofdaltaar alsook vier andere beelden voor hetzelfde hoofdaltaar


p. 41-42 In 1625-1627 herstelde en stoffeerde Henrick Faeydherbe het beeld van Sint-Martinus

Karel KEERSMAEKERS, Sint-Martinus, een gotisch koor, een neogotische kerk, in Jubilate Sint-Martinuskerk Duffel 1486-1986, Lier 1985DUFFEL

Kerk Sint-Martinus


Beeldengroep

Calvarie

Jezus door Meester Jan, 1565-1570

overige door Meester Jan Van Deurne

Mechelen

1598-1600

gepolychromeerd hout, hoogte kruis 270 cm, Christus 195 cm, Maria 146 cm, Johannes 144 cm


Behandeling: 1958-1959 door KIK Brussel

Bibliografie: Fernand DONNET en Frans VANLEEMPUTTEN, 1910, p. 464 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Lier, 1975, p. 22-23 (Mechelse vermelding, Jan de Cleyn, 1565-1570); Karel KEERSMAEKERS, 1985, p. 34-35, met afbeelding (Mechelse vermelding, Jan van Deurne, 1598-1600)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 34-35, nr. 39, met afbeelding ( Meester Jan, 1565-1579 / Jan Van Doorne, 1599-1600

Foto KIK: Calvarie A16580 (1941), M44498 (1969), KN9461 (2000°, Jezus B177259 (1958), B179360 (1959, buste van Jezus B179361 (1959), Maria voor behandeling B177290 (1958), na behandeling B179362 (1959), buste B179363 (1959), Johannes voor behandeling B177261 (1958), na behandeling B179364 (1959), buste B179366 (1959), Thabor voor behandeling B177262 (1958), na behandeling B179367 (1959, achterzijde na behandeling B179368 (1959, achterzijde Maria en Johannes, na behandeling B179366 (1959)DURBUY (VILLERS-SAINTE-GERTRUDE)

Eglise Sainte-Gertrude


Beeld

H. Gertrudis van Nijvel

met meesterteken : zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 87,5 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D4ALTENA, Statuettes, 1959, p. 93, afbeelding 95 en 96, (Mechelse vermelding, merk); Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Mireille MADOU, 1975, p. 274, nr. 178 (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Agnes GOUDERS, (RPMSB) Canton de Barvaux, 1977, p. 53 (davidsster, Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 141, met afbeelding (gemerkt,Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Saint-Hubert, nr. 9 (17de eeuw); 1959 Leuven, p. 14, nr. 20 (Thomas Hazart, einde 16de eeuw); 1982 Durbuy, (zespuntige ster, Thomas Hazart, ca. 1600)

Foto KIK: B174862 (1958), detail: meesterteken E30125 (1958)


DURBUY (VILLERS-SAINTE-GERTRUDE)

Eglise Sainte-Gertrude


Beeld

Aartsengel Michaël

met meesterteken : zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 92,5 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 9 (gemerkt, Thomas Hazart); Agnes GOUDERS, (RPMSB) Canton de Barvaux, 1977, p. 53

(Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 142, nr. 8, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Saint-Hubert, nr. 9; 1959 Leuven, nr. 20 (Thomas Hazart, einde 16de eeuw); 1982 Durbuy, p. 230, nr. 9.1.5 (Davidsster, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 52, met afbeelding (Thomas Hazart, ca. 1600)

Foto KIK: B174863 (1958), detail: meesterteken E30223 (1958)


EDEGEM

Kerk Sint-Antonius


Beeld

H. Anna leerst Maria lezen

Maarten Van Calster

1607

gepolychromeerd hout, hoogte 109 cm


Archief: omstreeks 1608: Maarten van Calster maakte voor Edegem de beelden van de H. Anna en Onze-Lieve-Vrouw (P. KUYL)

Bibliografie: P. KUYL, 1869, p. 261 (Mechelse vermelding, 17de eeuw); E. NEEFFS, 1876, II, p. 106; R. VAN PASSEN, 1974, p. 357; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kontich, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 22 (Merten Van Calstere, 1607?); Jaak JANSEN, 2002, p. 121 (Maarten Van Calster, 1607)

Foto KIK: B88991 (1945)EKEREN zie ANTWERPEN (EKEREN)


ELEWIJT zie ZEMST (ELEWIJT)


ELIKSEM zie LANDEN


ELINGEN zie PEPINGEN (ELINGEN)


ELSENE

Kerk O.-L.-Vrouw ter Kameren


Beeld (2)

van Calvariegroep

Maria en Johannes

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

hout hoogte Maria 126 cm, hoogte Johannes 130 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kantons Elsene I-II, 1979, p. 18 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: Maria M70458 (1971), Johannes M70461 (1971)ELSLOO (NL)

Kerk


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.L. Vrouw van Elsloo Koningin van de Vrede des Harten

Mechelen

2de helft 16de eeuw

hout


Bibliografie: Dagobert GOOREN, 1989, p. 12, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)ELST zie BRAKEL


ENGHIEN

Eglise du couvent des Capucins

In 1604 aangeboden aan de aartshertogen Albrecht en Isabella. Van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1632) naar Maria de Medici in Engeland , naar Keulen, einde 18de eeuw naar Hotel d'Arenberg, 1872 naar Enghien


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Genade

gesculpteerd uit het hout van de boom van Scherpenheuvel

Mechelen

1604

eik, hoogte 40 cm


Bibliografie: José MAMBOUR, deel 2, 1988, p. 61, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1604)

Tentoonstelling : 1964 Enghien, p. 20, 21; 1975 Sint-Kwintens-Lennik, p. 51

Foto KIK: N5648 (1987)ERPE-MERE (ERPE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

herkomstig uit de Kapel Dikke Kapel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 104 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, en Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst I, 1979, p. 37 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: B12011 (1949)


ERPE-MERE (ERPE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

herkomstig uit de Kapel Dikke Kapel

Sint-Anna-ten-Drieën

met merk op rugzijde

Mechelen

1ste helft 16de eeuw

notelaar, hoogte 30 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, en Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst I, 1979, p. 37 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: Niet gefotografeerd


ERPS-KWERPS

Kerk Sinr-Amandus (Erps)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 92 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB), Kantons Leuven I en II, Brussel, 1980, p. 23 (Mechelse vermelding, Einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M232527 (1975), X018374 (2008)ERTVELDE zie EVERGEM (ERTVELDE)


ETALLE zie VALKENSWAARD


EVERE

Kerk Sint-Vincentius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

ca. 1570-1580

gepolychromeerd hout, hoogte 87 cm


Behandeling: 1986 door KIK Brussel (Bulletin, 1994-1995, p. 143)

Bibliografie: A. WAUTERS, Histoire, deel 6, 1855/1973, p. 129, met afbeelding 201 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Mariaverering te Evere, in Eigen Schoon en de Brabander, 38, 3-4, 1955, p. 120-122 (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, 1566-1610) ; Denis COECKELBERGHS en Wlfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Sint-Joost-ten-Node, Brussel, 1979, p. 14 (geen Mechelse vermelding,16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 143 nr. 9, met afbeelding (met merk, Thomas Hazart, ca. 1560-1580)

Foto KIK: A33363 (1942), buste A33364 (1942), M69464 (1971), na behandeling B239909-11 (1986), detail merk N3460 (1986), na behandeling KN5666 (1996), G5446 (1996)


EVERGEM (ERTVELDE)

Kapel O.-L.-Vrouw van de Stoepe


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van de Stoepe

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Bibliografie: Jo CLAES, 2011, p. 161, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: A63636 (1944), A131679 (z.d.)EVERSEL zie HEUSDEN-ZOLDER (EVERSEL)


FALLAIS zie BRAIVES (FALLAIS)


FAIMES

Eglise Sainte-Madelberte (Celles)


Beeld, om gekleed te worden

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw, later omgevormd

gepolychromeerd hout, hoogte 84 cm


Bibliografie: Jean-Jacques BOLLY, (RPSMB) Canton de Waremme, 1980, p. 40 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1981 Waremme, nr. 10

Foto KIK: M39642 (1969)FELUY zie SENEFFE (FELUY)


FLÔNE zie AMAY (FLÔNE)


FREYENEUX zie DOCHAMPS


GALMAARDEN (TOLLEMBEEK)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Herne, 1982, p. 30 (Mechelse vermelding, ca. 1580)

Tentoonstelling: 1975 Sint-Kwintens-Lennik, p. 116 (Mechelse vermelding, ca. 1580)

Foto KIK: M132558 (1979)GAVERE (DIKKELVENNE)

Kerk Sint-Petrus


Beeld, op voetstuk

H. Christiana

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 67,5 cm


Bibliografie: Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Gent VI, 1979, p. 23 (Mechelse ? vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M76862 (1977)


GEEL

Kerk Sint-Amandus


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw, beschadigd

geschilderd hout, hoogte 40 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 21 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M29540 (1968)


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

H. Elisabeth met bedelaar

Mechelen (?)

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 34 cm


Tentoonstelling: 1969 Geel, p. 81, nr. 16, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B33835 (1942), B104121 (1947)GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

herkomstig uit Sint-Dymphnakerk te Geel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 14,5 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 32 (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: B32372 (1942), M29366 (1968)


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

herkomstig uit Sint-Dymphnakerk te Geel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 32 (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: B32369 (1942), M29365 (1968)


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 46 cm


Foto KIK: B33836 (1942), B104120 (1947)


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 113 cm

Foto KIK: B36237 (1942)


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 36,5 cm


Tentoonstelling: 1969 Geel, p. 81, nr. 17, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto : eigen Foto


GEEL

Museum Sint-Dimpna en Gasthuismuseum


Beeld

Onthoofding van de H. Dimpna

Koning door Thomas Hazart, gemerkt

Mechelen

Dimpna in steen 1514-1517, hoofd in hout 1609-1610

Koning in hout 1609-1610

gepolychromeerde steen en hout, hoogte Dimpna 85,5, hoogte koning 126 cm


Archief<

Jaak JANSEN, 1987, p. 14

<u>Behandeling: 1986

Bibliografie: Jaak JANSEN, 1987, p. 8-16, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1609-1610)

Foto KIK : M189098 (1987); details: Dimpna [http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M189099 M189099] (1987), koning [http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M189100 M189100] (1987), meesterteken [http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M189101 M189101] (1987)


GEEL (ZAMMEL)


Archief: In 1626 werden in Mechelen de beelden besteld van de H. Laurentius en de H. Dimpna

Mark STIJNEN, 1986, p. 163
GEISTINGEN zie KINROOI


GENAPPE (BOUSVAL)

Eglise Saint-Bartholomé


Beeld

herkomstig uit de kapel van Try au Chène

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw, basis vernieuwd

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 104 cm


Behandeling: 1986 door KIK Brussel

Bibliografie: Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Nivelle, 1977, p. 21 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: M6998 (1971); detail buste A78684 (1945); na behandeling N4246 (1986), achterzijde N4254 (1986), ¾ rechts N4248 (1986), profiel links N4249 (1986), profiel rechts N4250 (1986), details buste ¾ rechts N4247 (1986), hoofd OLV N4251 (1986), kind N4253 (1986), hoofd kind N4252 (1986), voetstuk N4255 (1986)

GENK

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen,

2de helft 16de eeuw

hout, afgeloogd?, hoogte 41 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Genk, 1979, p. 28 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M245163 (1976)


GENT

Begijnhof Sint-Amandsberg


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ca 50-60 cm


Foto KIK B39430 (1942)


GENT

Begijnhof Sint-Amandsberg


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK B39434 (1942), B39435 (1942)


GENT

Kathedraal Sint-Baafs


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op een sokkel

Maria Faydherbe

Mechelen

1627-1628

steen


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, 1965, p. 102, nr. 146; Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 100, met afbeelding (Maria Faydherbe, 1627-1628)

GENT

Museum Bijlokenmuseum (inv. nr. 505)


Beeld

herkomstig uit Kinderen Aleynshospitaal in Gent

H. Catharina van Alexandrië

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 48


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1933, p. 168 (merkteken, Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 850 (meesterteken vijfpuntige ster); 2000 Mechelen, nr. 17, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, midden 16de eeuw)

Foto KIK: B179095 (1959); detail: merkteken A118071 (1959)GENT

Museum Bijlokenmuseum


Beeld, in een reliekenkastje met sluitende deurtjes

O.-L.-Vrouw met Kind

mogelijk O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 24,5 cm, breedte 15,2 cm


Foto KIK: M216683 (1973)GENT

Museum voor Schone Kunsten


Beeld,

Vrouwelijke heilige

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 29 cm


Foto KIK: B146936 (1953), B192943 (1963)


GENT

Privéverzameling Cody de Pape


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte 65 cmGENT

Privéverzameling Philip en Carinne Rombout-Cardon


Beeld

H. Begga

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Foto : copy
GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE)

Kapel van voormalige abdij van Beaupré


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Beaupré

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 145 cm


Tentoonstelling: 1959 Geraardsbergen, nr. 8 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B180184 (1959)GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

in de rug reliek van miraculeuse beeld van O.-L.-Vrouw van Blijdschap van Raspaeylen bij Geraardsbergen

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 18 cm


Bibliografie: Gisela DUVERGER en Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Geraardsbergen, 1975, p. 22 (geen Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: M11241 (1967)GESTEL zie MEERHOUT (GESTEL)


GINGELOM (BORLO)

Kerk Sint-Saturninus (Mielen-boven-Aalst)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 98 cm


Bibliografie:

FMBB???? Sint-truiden

Jaak VENKEN, 1993, p. 103 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1981 Waremme, nr. 28 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M89456 (1974)GLABBEEK (ATTENRODE-WEVER)

Kapel O.-L.-Vrouw van de Heinkensberg


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 45 cm


Behandeling: 1999 door Catherina Van Herck van Antwerpen

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoit GEUKENS (FMBB) Kanton Tienen, Brussel, 1980, p. 13 (gekleed beeld, beeld 16de eeuw); Carl DECKERS, ???? 2009, p. 234


GODVEERDEGEM zie ZOTTEGEM


GOETSENHOVEN zie TIENEN (GOETSENHOVEN)


GOSSELIES zie CHARLEROI (GOSSELIES)


GRIMBERGEN

Abdij der Premonstratenzers


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd kersenhout, hoogte 47 cm


Behandeling: in 1958 door KIK Brussel, overschildering verwijderd

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 61, met afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1610-1630)

Foto KIK: voor behandeling B171684 (1958), na behandeling B172938 (1958), KN6304 (1997)GRIMBERGEN

Klooster van de Broeders Alexianen


Beeld

herkomst: Klooster der Alexianen te Mechelen

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

met Mechels stadswapen en meesterteken: initialen IVA

Mechelen

Jan Van Avont?, Joris Van Avont?, Jan Van Aeren?

1ste helft 17 de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 127 cm


Tentoonstelling: 1985 Leuven, nr. 223, met afbeeldingen (Mechelse vermelding, merkteken, 1ste helft 17de eeuw)GROOT-BIJGAARDEN zie DILBEEK (GROOT-BIJGAARDEN)


GRIMMINGE zie GERAARDSBERGEN (GRIMMINGE)


HAACHT

Kerk Sint-Adrianus


Beeld

herkomstig uit de kapel van Sint-Adrianus te Haacht

H. Adrianus

totaal vernieuwd door Frans Van Looy, van Mechelen

1641

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Bibliografie: Jos COOLS, 1940, p. 20, 26 (Frans Van Looy, 1641); Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 15 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M95652 (1972)HAACHT

Kerk Sint-Remigius


Beeld

herkomstig uit Sint-Annakapel te Haacht

Sint-Anna-ten-drieën

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 98 cm


Behandeling: in 1957

Bibliografie: Bondig inventaris der kunstvoorwerpen van het Arrondissement Leuven, 1961, p. 64 (geen Mechelse vermelding, einde 15de eeuw, gothiek); Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 16 (Thomas Hazart, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 145, nr. 11, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1966 Rotselaar, p. 28, nr. B/15 (merk, Mechelse vermelding, ca 1600)

Foto KIK: M209927 (1973)


HAACHT (TILDONK)

Kerk Sint-Jan-Baptist


Beeld

H. Barbara

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Bondig inventaris der kunstvoorwerpen van het Arrondissement Leuven, 1961, p. 195 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw, gothiek); Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 27 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M214388 (1973)HAACHT (WESPELAAR)

Kerk Sint-Hubertus


Beelden

Maria en Johannes, van Calvariegroep

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte ca. 80 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 35 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw?)

Foto KIK: Maria M214569 (1973), Johannes M214570 (1973)HALEN

Kerk Sint-Petrus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Hasselt II, 1978, p. 21 (Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: M245276 (1976)HALEN (ZELEM)

Kerk Sint-Lambertus


Beeld

H. Apollonia

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 60 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Hasselt II, 1978, p. 59 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M245704 (1976)HALLAAR zie HEIST-OP-DEN-BERG (HALLAAR)


HALLE zie ZOERSEL (HALLE)


HAMME

Kerk Sint-Pietersbanden


Beeld

H. Georgius van Capadocië

Mechelen

1627

geschilderd lindenhout, hoogte 140

cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Hamme, Brussel, 1980, p. 21 (Mechelse vermelding, 1627)

Foto KIK: M127818 (1978)HAMME

Kerk Sint-Pietersbanden


Beeld

H. Petrus

Mechelen

ca. 1627

geschilderd lindenhout, hoogte 120 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Hamme, Brussel, 1980, p. 21 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M127817 (1078)HARMIGNIES zie MONS (HARMIGNIES)


HARVENG zie MONS (HARVENG)


HASSELT

Klooster van de Grauwzusters


Beeld

H. Franciscus van Assisi

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 53 cm


Toestand: vermoedelijk met wereldbol, verdwenen

Tentoonstelling: 1987 Hasselt, nr. 167, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M188878 (1986)


HASSELT

Klooster van de Grauwzusters


Beeld, op voetstuk

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 31 cm (zonder kroon)


Toestand: linkerhand van Jezuskind

Tentoonstelling: 1987 Hasselt, nr. 166, met afbeelding (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: M188853 (1986)


HASSELT

Privéverzameling Anna Moons


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 67 cm


Tentoonstelling: 1953 Tongeren, nr. 29 (merk, Mechelse vermelding, 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 21, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, midden 16de eeuw)

Foto KIK: B146592 (1953)HAUTRAGE zie SAINT-GISLAIN (HAUTRAGE)


HEDENGE zie RAMELIES (AUTRE-EGLISE)


HEERS

Kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart (Veulen)


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Borgloon, 1977, p. 37 (geen Mechelse vermelding, ca. 1530); Jaak VENKEN, 1993, p. 124 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1953 Tongeren, nr. 96

Foto KIK: B146621 (1953)


HEERS

Kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart (Veulen)


Beeld, verminkt om gekleed te worden

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

16de eeuw, textiel later

gepolychromeerd hout, hoogte 102 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Borgloon, 1977, p. 37 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak VENKEN, 1993, p. 124 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M200723 (1974)HEERS (HEKS)

Kerk Maria Tenhemelopneming


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met merk in de voet: Mechels stadswapen

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 62,5 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Borgloon, 1977, p. 44 (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw); Jaak VENKEN, 1993, p. 146 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1953 Tongeren, nr. 39 (Mechelse vermelding, ca. 1550); 1981 Waremme, nr. 7 (merk, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: B146597 (1953), M200910 (1974)HEIST-OP-DEN-BERG (HALLAAR)

Privéverzameling René Van Loo


Beeld

herkomstig uit de kerk van Bouwel

H. Donatus

met meesterteken zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 145, nr. 12 (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Hallaar, nr. 2 (merk, Thomas Hazart, begin 17de eeuw)
HEIST-OP-DEN-BERG

Kerk Sint-Lambertus


Beeld (2)

HH. Rochus en Lucia (32 gulden)

door Marten Van Calster

Mechelen

1623

niet meer ter plaatse


Archief: 1623 Betaelt Merten van Calster beltsnijder tot Mechelen van twee belden te snijden, deen van Sinte Rochus, ende dander van Sinte Lucijen volgens die quitancie daeraff zijnde de somme van XXXII gulden:Lodewijk LIEKENS, p. 96HEIST-OP-DEN-BERG

Privéverzameling


Beeld

H. Petrus

met Mechels stadswapen en meesterteken op de rug: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

lindenhout (?), hoogte 57,5 cm


Toestand: linkerhand met sleutel bij aangezet

Herkomst: pastorie van Huldenberg

Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 145, nr. 13 (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Foto : eigen foto


HEIST-OP-DEN-BERG (WIEKEVORST)

Kerk Sint-Jan-Baptist


Beeld

H. Lucia van Syracuse

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte 81 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Heist-op-den-Berg, 1973, p. 36 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M62422 (1970)


HEKELGEM zie AFFLIGEM (HEKELGEM)


HEKS zie HEERS (HEKS)


HELECINE

Eglise Saint-Sulpice


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 103 cm


Bibliografie: Notes pour servir à l' Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. Arrondissement de Louvain, 1939-1940, p. 319 (geen Mechelse vermelding, Renaissance); Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Jodoigne, 1977, p. 45 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B20072 (1914-1918)HERDERSEM zie AALST (HERDERSEM)


HERENT

Kerk Sint-Adriaan


Beeld

H. Adrianus

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 48 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons LEUVEN I en II, 1980, p. 29 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: M249329 (1976)


HERENT

Kerk Sint-Adriaan


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons LEUVEN I en II, 1980, p. 29 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M249330 (1976)


HERENT (VELTEM-BEISEM)

Kerk Sint-Michiel (Beisem)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

steen, hoogte 115 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons LEUVEN I en II, 1980, p. 135 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M249554 (1976)HERENTALS

Begijnhof


W. VAN SPILBEEK-R. VERSTREYDEN, Eenige aanteekeningen over de geschiedenis van Herentals, 1921-1925
- 1600-1601 Betaald aan beeldsnijder Peter van den Broeck van Mechelen voor 3 santen S. Lucia, S. Crispinus en Crispinianus samen 21 gulden. (Rekeningen van het Huidevettersambacht).
HERENTALS

Begijnhof


Beeld

De Goede Herder

met meesterteken: Romeinse kapitaal F

Antoon Faydherbe ?

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1992, p. 110-111, nr. 207, afbeeldingen (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M184212 (1985); detail: meesterteken M184213 (1985)
HERENTALS

Begijnhof


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

met meesterteken: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

ca 1570-1580

lindenhout, hoogte 72 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1992, p. 111, nr. 209, afbeeldingen (Mechelse vermelding, merkteken, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1983 Herentals, I, nr. 1 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); 1984 Herentals, II, nr. 76 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: M184175 (1985); detail: meesterteken M184176 (1985)HERENTALS

Begijnhof


Beeld

O.-L.-Vrouw van Smarten

met meesterteken: Romeinde kapitaal M

Meester met de Romeinse kapitaal M

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

lindenhout, hoogte 74 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1992, p. 111-112, nr. 210, afbeeldingen (Mechelse vermelding, merkteken, 2de kwart 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1983 Herentals, I, nr. 2 (Mechelse vermelding, 17de eeuw); 1984 Herentals, II, nr. 2 (Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M184173 (1985); detail: meesterteken M184174 (1985)HERENTALS

Begijnhof


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

met Mechels stadsmerk en meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

ca 1570-1580

lindenhout, hoogte 74 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1992, p. 111, nr. 208, afbeeldingen (Mechelse vermelding, merkteken, ca. 1570-1580)

Tentoonstelling: 1961 Gent, nr. 90 (met merktekens, Mechelse vermelding, 16de eeuw); 1983 Herentals, I, nr. 35 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); 1984 Herentals, II, nr. 73 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: B189198 (1961); detail: merken E31068 (1961)HERENTALS

Begijnhofkerk


Beeld

H. Agnes

Mechelen

2de

helft 16de eeuw

hout, hoogte 72 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 18 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Gent, nr. 92 ( geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); 1983 Herentals, I, nr. 36 (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: M189199 (1961), M62512 (1970)HERENTALS

Kerk Sint-Waldetrudis


Beeld

Christus op de koude steen

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 145 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 28 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 29 (Meester met de vijfpuntige ster, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: B44448 (1943), M62667 (1970)
HERENTALS

Kerk Sint-Waldetrudis


Beeld

H. Apollonia

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 76 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 29 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B29099 (1942)


HERENTALS

Kerk Sint-Waldetrudis


Beeld (2)

HH. Crispinus en Crispinianus

Peter Vanden Broeck (archief)

Mechelen

1600-1601 (archief)

geschilderd hout, hoogte 83 cm


Archief: W. VAN SPILBEECK- R.VERSTREYDEN, 1921-1925, p. 4: 1600-1601 Betaald aan de beeldsnijder Peter vander Broeck, van Mechelen, voor drie santen: SS. Crispien en Crispiniaan en S. Lucia, samen 21 gl. (rekening van het huidevettersambacht)

Foto KIK: M183775 (1985)


HERENTALS

Kerk Sint-Waldetrudis


Beeld

H. apostel

met meesterteken boven op de rug: maansikkel C

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte 112 cm


Foto KIK: M183774 (1985)

HERENTALS

Kerk Sint-Waldetrudis


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met peer

Mechelen

1561-1562 ?

geschilderd hout


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 28 (Mechelse vermelding, 1561-1562?)

Foto KIK: B29099 (1942)HERENTALS

Stadhuis


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

Kort voor 1616

gepolychromeerd hout, hoogte 120 cm


Bibliografie: Jan GORIS, 1990, p. 196-200 (Mechelse vermelding, voor 1616)

Foto : eigen fotoHERENTALS (MORKHOVEN)

Kapel O.-L.-vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 82


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Westerlo, 1975, p. 22 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M50406 (1970)HERENTALS (NOORDERWIJK)

Kapel O.-L.-vrouw, zogenaamde Zandkapel


Beeld


O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 32 cm


Bibliografie: Stephanus SCHOUTENS, Maria's Antwerpen, 1905, p. 128-130; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 39 (geen Mechelse vermelding?, 16de eeuw); Jan GORIS, 1981, p. 114 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B86890 (1945)HERENTHOUT

Kapel O.-L.-Vrouw van Smarten


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd, hoogte 127 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 31 (geen Mechelse vermelding?, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: M62438 (1970)


HERENTHOUT

Kasteel van Herlaar

Kapel O.-L.-Vrouw van Herlaar


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel ?

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd, hoogte 127 cm
HERK-DE-STAD (SCHULEN)

Kapel O.-L.-Vrouw van Bijstand (Berbroek)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, De l'influence, in Annales, 45, 1941, p. 231 (2de helft 16de eeuw); J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 20 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Hasselt II, 1978, p. 50 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 893 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); 1970 Sint-Truiden, nr 23 (Mechelse vermelding, ca. 1550-1560)

Foto KIK B189866 (1961)HEUSDEN-ZOLDER

Kerk Sint-Jacob (Eversel)


Beeld, op sokkel

O.-L.-Vrouw met Kind

keurmerk polychromie op sokkel: letter M

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 44,5 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D4ALTENA, Statuettes, 1959, p. 53, afbeelding 49 (Mechelse vermelding, merk, ca 1540); Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Beringen, 1977, p. 24 (Mechelse vermelding, ca. 1500, voetstuk 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1953 Tongeren, nr. 27 (Mechelse vermelding, ca. 1525); 1954 Antwerpen, nr. 240; 2000 Mechelen, p. 16, nr. 14 (Mechelse vermelding, 1510-1530)

Foto KIK: B60125 (z.d.), KN9476 (2000)HEVERLEE zie LEUVEN (HEVERLEE)


HOEGAARDEN

Gemeentehuis


Beeld

Ecce Homo

gemerkt met zespuntige ster (mededeling Christina Ceulemans

Thomas Hazart

Mechelen

3de derde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 58 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 146, nr. 14, met afbeelding

Foto KIK: M141650 (1979)


HOEGAARDEN

Gemeentehuis


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Foto KIK: M141649 (1979)


HOEGAARDEN

Kapel van Sint-Kathelijne-Houtem


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Foto KIK: M232219 (1975)HOEGAARDEN

Kapel van Sint-Kathelijne-Houtem


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Foto KIK: M232203 (1975)
HOEILAART

Privéverzameling de Wavrans (Groenendaal)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op sokkel

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

buks


Foto KIK: B218414HOESELT

Kapel O.-L.-Vrouw-ter-Linden


Beeld, gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechels

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ca. 30 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Bilzen, 1975, p. 25 (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK A132024 (z.d.)


HOESELT

Kerk Sint-Domitianus (Werm)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, wereldbol en scepter afwezig

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 108 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Bilzen, 1975, p. 21 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Carl DECKERS, ??????, 2009, p. 138 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK M35041 (1969)HOESELT

Kerk Sint-Jan-Baptist (Rommershoven)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, wereldbol en scepter afwezig

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 34,5 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Bilzen, 1975, p. 22 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK M5158 (1967), M49537 (1971)HOLSBEEK (SINT-PIETERS-RODE)

Kerk Snt-Pieter


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Bibliografie: Bondig Inventaris der kunstvoorwerpen van het Arrondissement Leuven, 1961, p. 174 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw, Laat-Gotiek); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, 1978, p. 58 (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: M214098 (1973)HONSEM zie BOUTERSEM (HONSEM)


HOOGSTRATEN

Kerk Sint-Catherina


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Gulden Lieve Vrouw

Mechelen

midden 17de eeuw

verguld hout, hoogte 82


Bibliografie: J. LAUWERYS, 1966, p. 53 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout II, 1977, p. 36 (geen Mechelse vermelding, midden 17de eeuw)

Foto KIK M41118 (1968)HULDENBERG (SINT-AGATHA-RODE)

Kerk Sint-Agatha


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout

niet meer ter plaatse, verdwenen in 1967


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, 122 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK A78593 (1945)HULST (NL)

Hospitaal


Archief : Bij Antoon Faydherbe bestelt men de beelden van Onze-Lieve-Vrouw, twee engelen, de H. Elisabeth, de H. Augustinus, alsook een wapenschild in steen.

E. NEEFFS, 1875, p. 167-168


HUMMELGEM zie STEENOKKERZEEL


HUY

Eglise Saint-Etienne (Statte)


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 44,5 cm


Bibliografie: Jean-Jacques BOLLY, (RPSMB)

Canton de Huy II, 1978, p. 52 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1984 Huy, p. 31, nr. 15 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M9337 (1967)IEPER

Kerk Sint-Jacob


Beeld

geschonken in 1797 door de paters dominikanen

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw, later gewijzigd onderaan

geschilderd hout, hoogte 125 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Ieper I, 1978, p. 18 (geen Mechelse vermelding, 1797)

Foto KIK: M52845 (1970)


IZEGEM

Kerk Sint-Hilonius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen ?

1ste helft 17de eeuw

hout

niet meer ter plaatse


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton IZEGEM, 1976, p. 21 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw ?)

Foto KIK A36413 (1943)IZEGEM

Klooster van de Minderbroeders


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A36434 (1943)Privéverzameling R.G. JACOB


Beeld

O.-L.-Vrouw

Mechelen ???

2de kwart 17de eeuw

bukshout, hoogte 11 cm


Tentoonstelling: 1973 Liège, nr. 85, met afbeelding (einde 16de eeuw)


JETTE

Kerk Sint-Pieter


Beeld

mogelijk herkomstig uit de abdij van Dielegem

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken: verstrengelde initialen AV

Jan II Van Avont ?

Mechelen

1610-1620

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 190 cm


Behandeling: 1962 door KIK Brussel, herstel van oorspronkelijke polychromie

Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Jette, 1977, p. 16 geen Mechelse vermelding, meesterteken AV, ca 1600 ?); Gonzague VAN INNES, 1988, p. 104 (geen Mechelse vermelding, zonder datering); Guido VAN DE CAUTER e.a., 1998, p. 214, 217-220, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1979 Brussel, nr. 28 (geen Mechelde vermelding, ca. 1600); 2000 Mechelen, p. 37-39, met afbeelding (Jan II Van Avont, 1610-1620)

Foto KIK: voor behandeling B181113 (1959), na behandeling B190142 (1962), B190929 (1962), B190146 (1962); detail: meesterteken E30590 (1959) nog details


JEZUS-EIK zie OVERIJSE


JODOIGNE (ZETRUD-LUMAY)

Eglise Saint-Barthelemy


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes pour servir, 1939-1940, p. 374 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Jodoigne, 1977, p. 67 (geen Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: A71550 (1944); detail: buste A71551 (1944)KALFORT zie PUURS (KALFORT)


KALLO zie BEVEREN (KALLO)


KAMPENHOUT (BERG)


Beeld

Onze-Lieve-Vrouw en twee engelen

Mechelen

1611


Archief:

1611 Item ghegeven aen Jaenne de Walens voor onser Lieve Vrouwe belt met twee engelen van Mechelen te haelen

Jos LAUWERS, 1973, p. 101


KAMPENHOUT

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Kampenhout

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes Malinoises, 1959, p. 44 (Mechelse vermelding, rond 1580); André VER ELST, 1959, p. 24 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, FMBB ????? , ; Carl DECKERS, ??? , 2009, p. 204 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 167 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 888 (Mechelse vermelding, ca. 1580)

Foto KIK: M232628 (1975)


KAMPENHOUT

Privéverzameling Desnee


Beeld

H. Sebastiaan

met Mechels stadsmerk en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

hout, hoogte 92 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 147, nr. 15, met afbeelding (met merk, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B177139 (1958), meesterteken en Mechels merkteken B177139 (1958)


KAPELLEN

Kerk Sint-Jacobus de Meerdere


Beeld, wordt gekleed

O.-L.-Vrouw met Kind, mogelijk met wereldbol en scepter

met meesterteken achter op het hoofd: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

ca 1560-1570

overschilderd hout,


Bibliografie: Fernand DONNET en Frans VAN LEEMPUTTEN, Inventaire, 1911, p. 466-467, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 17de eeuw)

Foto : eigen FotoKAPELLEN

Klooster van de Broeders van Sceppers


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind op de maansikkel en de slang, met scepter

Mechelen

begin 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 20 cm


Foto KIK: M19321 (1967)KAPELLEN-OP-DEN-BOS

Kerk Sint-Niklaas


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter en mogelijk met wereldbol

Rombout Verstappen ?

Mechelen

1640 ?

gepolychromeerd hout, hoogte 130 cm


Bibliografie: E. NEEFFS, Histoire, 1876, p. 237 (R. Verstappen levert in 1640 een beeld aan Kapellen-op-den-Bos); Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Wolvertem, 1980, p. 26 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M244475 (1976)KASTERLEE

Kapel O.-L.-Vrouw (Isschot)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 37 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout I, 1976, p. 21 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B48808 (1943)


KASTERLEE

Kerk Sint-Willibrordus


Beeld

H. Barbara

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout I, 1976, p. 20 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: B48784 (1943)KERSBEEK-MISKOM zie KORTENAKEN (KERSBEEK-MISKOM)


KESSEL zie NIJLEN (KESSEL)


KINROOI

Kerk Sint-Lambertus (Geistingen)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 87 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes malinois, 1959, p. 54 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Maaseik, 1975, p. 22 (geen Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: M89845 (1974)KINROOI

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Willeneer of O.-L.-Vrouw van Rust

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 35 cm


Behandeling: 1959 door Bernard Claessens; in 2001 door Krystyna Wazgird

Bibliografie: Herwig OOMS, 1959, p. 109-111, afbeelding (geen Mechelse vermelding, geen datering); Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Maaseik, 1975, p. 22 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jan GERITS, 2006, p. 306-308; Jo CLAES, 2011, p. 170, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Hasselt, nr. 116; 1966 Hasselt, p. 26, nr. 12 (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: A84810 (1945)KONTICH

Kapel O.-L.-Vrouw (Reepkeskapel


Beeld

H. Franciscus van Assisi

met meesterteken onder de voet: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 74 cm


Bibliografie: Bondig inventaris der Kunstvoorwerpen van het arrondissement Antwerpen, p. 121 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kontich, 1975, p. 28 (Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1976, p. 8 (merk, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 147, nr. 16, met afbeelding (met merk, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Kontich, nr. 4, afbeelding (zeskantige ster, Thomas Hazart, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M86393 (1972)


KONTICH

Kapel O.-L.-Vrouw (Reepkeskapel)


Beeld

H. Rochus van Montpellier

met Mechels stadsmerk en merkteken M voor polychromie

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 60 cm


Bibliografie: Bondig inventaris der Kunstvoorwerpen van het arrondissement Antwerpen, p. 121 (geen Mechelse vermelding, ca. 1630); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kontich, 1975, p. 28 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Konticht, nr. 5, afbeelding (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M86394 (1972)

KONTICH

Kerk Sint Martinus


Beeld

herkomstig uit de Reepkeskapel te Kontich

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1540-1560

gepolychromeerd hout, hoogte 40 cm


Bibliografie: Bondig inventaris der Kunstvoorwerpen van het arrondissement Antwerpen, p. 121 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kontich, 1975, p. 27-28 (Mechelse vermeldind, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Konticht,

Volksdevotie, nr. 1, afbeelding (Mechelse vermelding, ca 1575); 2000 Mechelen, p. 17 (Mechelse vermelding, 1540-1560) 

Foto KIK: B51034 (1943)


KONTICH

Privéverzameling J. Van Herck


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol staand op sokkel

Jan III Van Doorne

Mechelen

midden 17de eeuw

bukshout, hoogte 16,5 cm


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1939, 327, 329-330

Tentoonstelling: 1954 Antwerpen, nr. 294 (Mechelse vermelding, toegeschreven aan Maria Faydherbe, 17de eeuw); 1954 Brussel-Mechelen, nr. 249; 1961 Deurne-Antwerpen, Kunstvoorwerpen, nr. 63 (geen Mechelse vermelding); 1961 Mechelen, nr. 880 (Mechelse vermelding, Jan III Van Doorne)

Foto KIK: B147879 (1954)


KORBEEK-LO zie BIERBEEKKORTENAKEN (KERSBEEK-MISKOM)

Kerk Sint-Germanus (Miskom)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 72 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 73 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M76571 (1977)KORTRIJK

Begijnhof


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

begin 17de eeuw

bukshout, hoogte 16 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, 1990, p. 57, nr. 53 (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M182479 (1985)KRAAINEM

Monasterium van de Visitatie


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en (verdwenen) scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Stichting

Mechelen

midden 16de eeuw

modern gepolychromeerd hout, hoogte 60 cm


Bibliografie: Gonzague VAN INNES, 1988, p. 119, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, geen datering)


LAAKDAL (VEERLE)

Kerk O.-L.Vrouw in den Wijngaard


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 34 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Westerlo, 1975, p. 27 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); L. MARIEN, 1983, p. 6-90, in zonderheid p. 56, met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A90292 (1945)


LAAKDAL (VEERLE)

Kerk O.-L.Vrouw in den Wijngaard


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën, met peer

Mechelen

2de helft 16de eeuw

eik, hoogte 79 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Westerlo, 1975, p. 27 (geen Mechelse vermelding, einde 15de-begin 16de eeuw)

Foto KIK: A90294 (1945)


LAAKDAL (VORST)

Kerk Sint-Gertrudis


Beeld,

H. Gertrudis van Nijvel

met meesterteken op de rug: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 110 cm


Behandeling: 1976 door KIK Brussel

Bibliografie: Mireille MADOU, 1975, p. 275, nr. 161 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw, steen); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Westerlo, 1975, p. 29 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: M44587 (1969), B235963 (1975); na behandeling B216545 (1976); detail: meesterteken M123067 (1976)

LAAKDAL (VORST)

Kerk Sint-Gertrudis


Beeld, van Calvariegroep begin 16de eeuw

Johannes onder het kruis

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 183 cm


Behandeling: 1976 door KIK Brussel

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Westerlo, 1975, p. 29 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: M44586 (1969); na behandeling B216548 (1976); detail: hoofd B216550 (1976)

LALOUX Privéverzameling


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en afwezige scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK A95490


LALOUX Privéverzameling


Beeld, van Calvariegroep

Maria

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK A95424LANDEN (ATTENHOVEN)

Kerk Sint-Aldegondis (Neerlanden)


Beeld, omgevormd tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Landen, 1980, p. 14 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: B79945 (1944)


LANDEN (NEERWINDEN)

Kerk H. Kruis


Beeld,

H. Antonius abt

Mechelen ?

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, Kan ton Landen, 1980, p. 27 ( geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M209824 (1973)
LANDEN (NEERWINDEN)

Kerk Sint-Maarten (Eliksem)


Beeld, buste van reliekhouder, op voetstuk

H. Barbara

Mechelen

2de helft 16de eeuw

geschilderd hout


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Landen, 1980, p. 30 ( Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B79939 (1944)


LEBBEKE (DENDERBELLE)

Kerk Sint-Martinus


Beeldengroep

H. Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar

Antoon BAEYENS

Mechelen

1656

gepolychromeerd hout, hoogte 130 cm


Foto KIK B96680 (1945), B96681 (1945); details: kop en poten van het paard B96684 (1945), H. Martinus B96683 (1945), bedelaar B96682 (1945)LEBBEKE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld, kan gekleed worden

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Lebbeke

of Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw, ter vervanging van ouder beeld

gepolychromeerd kersenhout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 74 (Mechelse vermelding, ca. 1660); Jozef DAUWE, 1984; Carl DECKERS, ???, 2009, p. 154 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 212, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1972 Lebbeke, nr. 45 (Mechelse vermelding, ca 1660)

Foto KIK: B84853 (1945); detailbuste B84851 (1945), gekleed beeld B84854 (1945), M247301 (1976)


LEBBEKE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeldengroep

Calvariegroep

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

overschilderd hout, hoogte Maria 148 cm, hoogte Johannes 154 cm


Behandeling: 1728 door Raphaël de Wever; herschilderd door Jan Baptist Desaer

Bibliografie: Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Dendermonde, 1982, p. 71-72 (Mechelse vermelding ?, 2de kwart 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1972 Lebbeke, nr. 49 (Mechelse vermelding ?, 2de kwart 17de eeuw)

Foto KIK: B84803 (1945)LEEST zie MECHELEN (LEEST)


LE ROEULX (MIGNAULT)

Eglise Saint-Martin


Beeld, op sokkel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Goede Hulp

Mechelen

3de kwart 16de eeuw, sokkel hermaakt in 1802

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Bibliografie: E.J. SOIL DE MORIAME, Inventaire, deel 6, 1927, nr. 1684 ; Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton du Roeulx, 1980, p. 26 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jean MAMBOUR, 1988, p. 38, 41, 42, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: M40230 (1968)LEUVEN (HEVERLEE)

Jezuïetenhuis

Archief van de Vlaamse jezuïeten


Beeld, in schrijntje

herkomstig uit het Jezuïetenklooster te Kortrijk

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

kort voor 1610

eikenhout, hoogte 9 cm


Bibliografie: J.F. PALLEMAERTS, 1936, p. 37; F. CLAES, 1991, p. 148-154

Tentoonstelling : 2000 Mechelen, nr. 67, met afbeelding (Mechelse vermelding, kort voor 1610)

Foto KIK: KN009051 (1999), G006743 (1999), schrijntje gesloten KN009052 (1999), achterzijde schrijntje KN009053 (1999)


LEUVEN

Abdij Keizersberg


Beeld

herkomstig uit de verzameling kan. Thiery te Leuven

Christus op de Koude Steen

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

begin 17de eeuw

hout, hoogte 154 cm


Behandeling: van voorarm, koord, benen en voetstuk

Bibliografie: Bondig inventaris. Arrondissement Leuven, 1961, p. 106 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw, Gotiek); Jan CRAB, 1977, p. 62 (zespuntige ster); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 149, nr. 17, met afbeelding ( met merk, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1964 Leuven, p. 94, nr. V109; 2000 Mechelen, nr. 40 (Thomas Hazart, Davidsster, laatste derde 16de eeuw)

Foto KIK: A27503 (1942), B171123 (1957)


LEUVEN

Hospitaal Sint-Pieter


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol, scepter afwezig

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

eik, hoogte 46 cm


Tentoonstelling: 1961 Brussel, nr 68 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw);

Leuven, Oude Kunst COO, nr. B/31

Foto KIK B158977 (1956)


LEUVEN

Kerk Sint-Gertrudis


Beeld

H. Barbara

Mechelen

2de helft 16de, verwoest in 1944

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1979 Leuven, p. 440, nr. XXI.2, met afbeeldingen

Foto KIK: A27606 (1942)


LEUVEN

Kerk Sint-Gertrudis


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

Met

meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1979 Leuven, p. 440, nr. XXI.2, met afbeeldingen (Mechelse vermelding, ca 1600); 2000 Mechelen, p. 21 (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: B50029 (1943), B050028 (1943); detail: buste B050030 (1943)


LEUVEN

Kerk Sint-Jacob


Beeld

H. Rochus van Montpellier

Met stadsmerk en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

1580-1600

gepolychromeerd hout, hoogte 118 cm


Bibliografie: Jan CRAB, 1977, p. 62 (zespuntige ster); Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 66 (zespuntige ster, Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 149, nr. 18 (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1600)

Foto KIK: met hoed A29406 (1942), zonder hoed B157474 (1955)


LEUVEN

Kerk Sint-Kwinten


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, op maansikkel en slang, met kruis en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw, basis vernieuwd

gepolychromeerde eik, hoogte 77 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 82 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B166096 (1956)


LEUVEN

Klooster van de Zwartzusters-Augustinessen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 125 cm met kroon


Foto KIK: M158067 (1955)


LEUVEN

Museum Stedelijk Museum


Beeld

herkomstig uit de Sint-Gertrudiskerk van Leuven

H. Catharina van Alexandrië

Mechelen

2de helft 16de

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 58 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B50029 (1943), profiel links B50028 (1943), profiel rechts B50031 (1943); details: beeld ten halve lijve B49525 (1943), buste B50030 (1943)
LEUVEN

Museum Stedelijk Museum


Beeld

herkomstig uit Sint-Jacobskerk te Leuven sinds 1965

H. Rochus van Montpellier

met op de rug stadsmerk van Mechelen en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de -begin 17de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 118 cm


Bibliografie: Jan CRAB, 1977, p. 62; Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 66 (Thomas Hazart, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1985 Leuven, nr. 102 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: A29406 (1942), B157474 (1955)
LEUVEN

Privéverzameling Boon-Hecking

Voormalige verzameling A. Thiéry


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en afwezige scepter

Mechelen

2de helft 16de

gepolychromeerd hout, hoogte 65 cm


Bibliografie: Maurits SMEYERS, 1990-1991, afbeelding 196 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B166801LIEFERINGE zie NINOVE (LIEFERINGE)


LIEGE

Musé Curtius inv. I/22/25


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd lindehout, hoogte 45,5 cm


Foto KIK: B6384 (1923)


LIEGE

Musé Curtius inv. 56/59


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

eikenhout, hoogte 168 cm


Foto KIK: B178657 (1959)


LIEGE

Musé de la Vie Wallonne inv. 7215


Beeld, om gekleed te worden

herkomstig uit de abdij van Solières

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Tentoonstelling: 1990 Huy, nr. 156, met afbeelding (Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)


LIEGE

Musé de la Vie Wallonne


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 40 cm


Foto KIK: B162734 (1976), M148895 (1980)LIEGE

Privéverzameling


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 29,5 cm


Tentoonstelling: 1976 Liège, p. 22, nr. 35, met afbeelding (Mechelse vermelding, rond 1550)
LIEGE

Privéverzameling


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 30 cm


Tentoonstelling: 1976 Liège, p. 22, nr. 36, met afbeelding (Mechelse vermelding, rond 1550)LIER

Kerk Sint-Gummarus


- In 1559-1560 snijdt Gommar Nijs, beeldsnijder te Mechelen, twee houten beelden, een Sint-Jan en een Sint-Rombout om op het altaar van Sint-Gummarus te zetten, voor 8 gulden 4 stuivers. In 1562-1563 worden beide beelden gestoffeerd en verguld door Hendrik van Orsele, uit Mechelen, voor 22 gulden (Hertha LEEMANS, 1972, p. 132, 224).; ze worden door Jan Bocxtuyn geschilderd en gestoffeerd. In 1577-78 wordt er nog aan gewerkt (Hertha LEEMANS, 1972, p. 177).- 1626 beeld van Sint-Blasius gemaakt te Mechelen voor 3 gulden, vijf stuivers, om op het Sint-Gummarusaltaar te zetten (Herha LEEMANS, 1972, p. 224).
LIER

Kerk Sint-Gummarus


Beeld

Piëta

met meesterteken op de rug onderaan: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 98 cm


Bibliografie: Hertha LEEMANS, 1972, p. 220, nr. 216 (Thomas Hazart, Mechelse vermelding, ca. 1600); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Lier, 1975, p. 48 (Thomas Hazart, ca. 1600); Jaak JANSEN, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Joanna ZIEGLER, 1992, p. 234 (Thomas Hazart, ca. 1600); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 149, nr. 19, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 278, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1600)

Foto KIK: B19483 (1914-1918), M819 (1925), A16362 (voor 1942); details: hoofd van Maria (B19484 (1914-1918), meesterteken M19852 (1968)LIER

Klooster van de Zwartzusters


Beeld

herkomst: Kluizekerk te Lier

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelse stijl

1608

gepolychromeerd hout, hoogte 20 cm


Bibliografie: J.P. DE PUE, 1983, p. 69 (geen Mechelse vermelding, 1603)

Foto KIK: KN2157 (1993)


LIER

Priveverzameling


Beeld, gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Drink

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: B209777 (z.d.)LILLE

Kerk Sint-Pieter


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

met meesterteken boven op het hoofd: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 99 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 36 (Thomas Hazart, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 149, nr. 20, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1600-1610); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 86-87, met afbeelding (gemerkt, Mechelse vermelding, begin

17de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 53, met afbeelding (Thomas Hazart, 1600-1610)

Foto KIK: M72351 (1971), KN9465 (2000)


LILLE (POEDERLEE)

Kapel H. Sacrament, Heggekapel


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met peer

Mechelen

2de helft 16de eeuw

geschilderd hout


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 43 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M49635 (1971)


LILLE (WECHELDERZANDE)

Kerk Sint-Amelberga


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Herentals, 1977, p. 50 (geen Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw)

Foto KIK: B94943 (1945)


LINKEBEEK

Kerk Sint-Sebastiaan


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout,


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Sint-Genesius-Rode, 1980, p. 21 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: M95593 (1972)LINTER

Kerk Sint-Foillanus (Neerlinter)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 66 cmBibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 70 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M232935 (1975); detail: buste A73832 (1944)LIPPELO zie SINT-AMANDS (LIPPELO)


LOMBAARDSIJDE zie MIDDELKERKE (LOMBAARDSIJDE)


LOPPEM zie ZEDELGEM (LOPPEM)


LO-RENINGE (NOORDSCHOTE)

Kerk Sint-Barnabas


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de eeuw

geschilderd en verguld hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB), Kanton Ieper II, Brussel, 1979, p. 39 (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw)

Foto KIK: M53545 (1970)LUYKSGESTEL (NL)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 135


Tentoonstelling: 1973Valkenswaard II, p. 28, afbeelding p. 68 (Mechelse vermelding, 17de eeuw)MAASEIK

Kerk Sint-Catharina


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

hout, hoogte 50 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Maaseik, 1975, p. 30 (geen Mechelse vermelding, einde 17de eeuw)

Foto KIK: M89021 (1971)


MAASEIK


Klooster van de Zusters van Liefde van O.-L.-Vrouw

Voormalig Klooster van de Kapucijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Goede Raad of O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 13,6 cm


Behandeling: 1992-1993 door KIK Brussel

Bibliografie: J.F. PALLEMAERTS, 1936, p. 87-88; H. OOMS, 1959, p. 126-128 (geen Mechelse vermelding, geen datering); Hubert HEYMANS, 1990, p. 244-246 (geen Mechelse vermelding, 17de)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 69, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M26492 (1968), voor behandeling KM994 (1992), achterzijde KM995 (1992), profiel links KM996 (1992), hoofd O.L.V. KM997 (1992), hoofd Kind KM998 (1992); na behandeling KM4001 (1993), achterzijde KM4002 (1993), profiel links KM4003 (1993), hoofd O.L.V. KM4004 (1993), hoofd Kind KM4005 (1993)MAASEIK (OPOETEREN)

Kerk Sint-Dionysius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 107 cm


Bibliografie: Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Maaseik, 1975, p. 37 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Foto KIK: A84788 (1945), B156828 (1955); detail: buste A84790 (1945)MALLE (OOSTMALLE)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw, verwoest tijdens tornado van 1967

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Bondig inventaris. Arrondissement Antwerpen, 1959-1960, p. 127 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Zandhoven, 1977, p. 21 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: A16755 (z.d.), B94568 (1945)


MALLE (OOSTMALLE)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

Sint-Anna-tendrieën

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw, verwoest tijdens tornado van 1967

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Geoges VAN DOORSLAER, Marques, 1933, p. 167-68 ( Mechelse vermelding, merkteken, 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Zandhoven, 1977, p. 21 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1911 Mechelen, Exposition, nr. 94 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A16753 (z.d.), B38535 (1942), B94571 (1945)


MALLE (OOSTMALLE)

Privéverzameling de Groux


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: B97402 (1945)MARCHE-EN-FAMENNE

Maison du Béguinage, Rue des Sauvoyards, 13


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Robert DIDIER, 1980, p. 193, met afbeelding ( Thomas Hazart, Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: M128992 (1978)


MARIEMONT zieMORLANWELTZ (MARIEMONT)


MECHELEN (LEEST)

Kapel Sint-Anna


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën, voor stralenkrans

naar Mechels model 16de eeuw

ca. 1913

gepolychromeerd hout, hoogte 48 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 17 (naar Mechels voorbeeld 16de eeuw, ca. 1913)

Foto KIK: M19499 (1968)


MECHELEN

Begijnhof, Kerk Sint-Alexius en Catharina


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

ca. 1640?, geplaatst in 1642

gepolychromeerd hout, hoogte 15 cm


Toestand: de handen zijn verdwenen

Bibliografie:E. NEEFFS 1869, p. 198; J.F. PALLEMAERTS, 1936, p. 44-45; F. VERMUYTEN, 1971, p. 82-83 (geen Mechelse vermelding, geplaatst in 1642); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 37 ( Mechelse vermelding, ca. 1640)

Tenoonstelling: 1976 Mechelen, nr. 157; 2000 Mechelen, nr. 72, met afbeelding (Antoon Faydherbe, ca. 1630)

Foto KIK: M29884 (1968)MECHELEN

Brug, Fonteinbrug


Beeld, kruisbeeld

Jezus aan het kruis

Maarten Van Calster

1616-1617

gepolychromeerd hout

niet meer ter plaatse


Archief

Item betaelt Merten van Calstere, beeltsnijder, soo voor het maken, snyden ende stofferen van Godt hangende aen het cruys op de Fonteyne brugge, als vorr het maken van hoofden handen ende andere dinghen dienend tot de cleyne reuskens, nieu gemaeckt tot chieraet van ommeghanck Ic XXV libri. (E. NEEFFS, 1875, 2, p. 112


MECHELEN

Gasthuis O.-L.-Vrouw


Archief<

Stefaan VANDENBERGE, 1983, p. 147MECHELEN

Kathedraal Sint-Rumoldus


<u>Archief

Betaelt aen Jan van Avont voor het maeken ende snyden van St Mathys in de voorsyde kercke.

Is. LEYSSENS, 1980-1981, p. 61


MECHELEN

Kathedraal Sint-Rumoldus


Beeld

Gift J. Wittmann

tijdelijk in voormalig Diocesaan Museum te Mechelen bewaard

Dode Jezus liggend in het graf

met meesterteken achteraan: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de eeuw

notelarenhout, overtrokken met leder?, lengte 160 cm


Bibliografie: H. CONINCKX, 1932-1933; Georges VAN DOORSLAER, 1933; Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 9 (merk, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 151, nr. 22, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1948 Antwerpen, nr. 275; 1954 Brussel-Mechelen, p. 43, nr. 273 (met merk, Thomas Hazart); 1961 Mechelen, nr. 851 (merk van kunstenaar, Thomas Haesaert); 1963 Deurne, nr. 131 (dubbel afgelijnde Davidsster, Thomas Haesaert +1610); 1997 Dendermonde, nr. 64

Foto KIK: B147895 (1954); details: hoofd E2918, meesterteken A120743(1961)


MECHELEN

Kerk O.-L.-Vrouw over de Dijle


Archief:

1566-1567 Willem van den Broecke leverde drie beelden

1594 Jan van Avont ontving 10 gulden voor het plaatsen van een zon achter het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zon

1608 JAN II van Avont sculpteerde en polychromeerde de beelden van Sint-Jan en Sint-Jozef voor het altaar van O.-L.-Vrouw

1627 Jan III van Avont maakte een beeld van de H. Paulus

E. NEEFFS, 1876, II, p. 145-146, 139, 116, 118MECHELEN

Kerk O.-L.-Vrouw over de Dijle


Beeld

van zijaltaar van H. Barbara

H. Barbara

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

geschilderd hout


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 27 ( Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de

eeuw)

Foto KIK: M29782 (1968)


MECHELEN

Kerk O.-L.-Vrouw over de Dijle


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Zon

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

4de kwart 16de eeuw, polychromie van 1878

gepolychromeerd hout, hoogte 180 cm


Bibliografie: Aloïs JANS, 1971, p. 45 (geen Mechelse vermelding, 15de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 27 (geen merktekenvermelding, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 150, nr. 21, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1590); Jo CLAES, 2011, p. 213, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1976 Mechelen, nr. 131 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 34, nr. 44 (Thomas Hazart, ca 1580-1600)

Foto KIK: B27034 (1942)
MECHELEN

Kerk O.-L.-Vrouw over de Dijle


Beeld

besteld door de Broederschap van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën

Antoon Faydherbe

Mechelen

1626

steen, hoogte 165 cm


Bibliografie: Emmanuel NEEFFS, 1875, p. 171 (Antoon Faydherbe, 1626-1627; beeld ververdwenen en vervangen door een van Lucas Faydherbe); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 26 (Antoon Faydherbe, 1626);

Jo Claes, 2011, p. 267, met afbeelding (Antoon Faydherbe (ca. 1580-1653), 1626)

Tentoonstelling: 1976 Mechelen, nr. 132

Foto KIK: B12472 (1910), met kroon en 7 zwaarden B27038 (1942), met kroon, zwaarden en mantel B26537 (1941)MECHELEN

Kerk O.-L.-Vrouw van Hanswijk


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Hanswijk

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

ca. 1570-1580, naar Romaans model

gepolychromeerd notelaar, hoogte 145 cm


Behandeling: 1956 door KIK Brussel

Bibliografie: Emmanuel NEEFFS, Inventaire, Leuven, 1869, p. 174-175 (onduidelijke datering, merkteken vermeld); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 32 (merkteken, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1985, p. 6-10, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, tussen 1566 en 1580)

Tentoonstelling: 1976 Mechelen, p. 9 (Mechelse vermelding, na 1585); 2000 Mechelen, nr. 31, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, ca. 1550-1570)

Foto KIK: B19846 (1914-1918), profiel rechts B19847 (1914-1918), voor behandeling B166143 (1956) B12472 (1910), rugzijde B166145 (1956), KN9459 (2000); detail: de hoofden B19848 1914-1918) merk boven op de rug B166144 (1956)

MECHELEN

Kerk Sint-Catharina


Archief:

Jan I van Doorne leverde een beeld van de H. Johannes voor het altaar van de wevers

E. NEEFFS, 1876, II, p. 131

1622: Marten van Calster maakte een kruisbeeld in buks voor het H. Geestaltaar

VAN DOORSLAER, 1922, p. 48


MECHELEN

Kerk Sint-Catharina


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

met meesterteken boven op de rug: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 135 cm


Bibliografie: G. VAN DOORSLAER en L. STROOBANT, 1940, p. 15, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 42 (geen vermelding van meesterteken, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 42, met afbeelding (Thomas Hazart, ca. 1575-1600)

Foto KIK: B19820 (1914-1918), A72758 (1944), KN4240 (1994), KN9462 (2000)MECHELEN

Kerk Sint-Catharina


Beeld

Jezus liggend in het graf

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, lengte 170 cm


Bibliografie: G. VAN DOORSLAER en L. STROOBANT, 1940, p. 15, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 42 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B81074 (1944)


MECHELEN

Kerk Sint-Catharina


Reliëf

Geboorte van Jezus

Met initiaal F en datering 1623

Met wapenschild Jacobus de Wachtelaer

Antoon Faydherbe of Maria Faydherbe

Mechelen

1623

Steen, hoogte ??? cm


Bibliografie: G. VAN DOORSLAER en L. STROOBANT, 1940, p. 15, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 43 (geen Mechelse vermelding, 1623)

Foto KIK: B19819 (1914-1918), B81059 (1944)


MECHELEN

Kerk Sint-Jan-Baptist en Evangelist


Archief:


J. DUVEGER, M.J. ONGHENA en P.K. VAN DAALEN, 1933, p. 33, noot 124

1586: Willem van Tielborch maakte een Mariabeeld voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw

E. NEEFS, 1876, II, p. 143

1589: Jan van Doorne plaatste een Calvarie met Maria Magdalena, samen voor 74 gulden

E. NEEFFS, 1876, II, p. 131

Omstreeks 1605: Maarten van Calster plaatste de beelden van de H. Barbara, de H. Anna, in de Venerabelkapel

E. Neeffs, 1876, II, p. 107

1616: Rombout van Avont leverde een beeld van Onze-Lieve-Vrouw voor 12 gulden

E. NEEFFS, 1876, II, p. 115


MECHELEN

Kerk Sint-Jan-Baptist en Evangelist


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Antoon Faydherbe

Mechelen

1623 (?)

gepolychromeerd hout, hoogte 15 cm


In 1628 leverde Antoon Faydherbe een beeldje aan schilder Josse Stevaert om te polychromeren. Het beeldje van de Madonna was gemaakt uit het hout van den boom van Scherpenheuvel. Faydherbe ontving hiervoor 3 gulden. (Emm. NEEFFS, 1975, p. 171)


Bibliografie: E. NEEFFS, 1869, p. 106; J.F. PALLEMAERTS, 1936, p. 42-43;  G. VAN DOORSLAER en L. STROOBANT (2), 1940, p. 11, met afbeelding (Antoon Faydherbe, Mechelse vermelding, 1623); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 49 (Antoon Faydherbe, 1623)

Tentoonstelling: 1976 Mechelen, nr. 145; 2000 Mechelen, nr. 71, met afbeelding (Antoon Faydherbe, 1623)

Foto KIK: A86409 (1945), M41810 (1968), KN9474 (2000)


MECHELEN

Kerk Sint-Libertus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldnol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 97 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 51 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M44014 (1968)

MECHELEN

Kerk Sint-Pieter en Pauwel


Beeld, opgenomen in reliekhouder

herkomstig uit de kerk van Nekkerspoel

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

gebeeldhouwd in opdracht van aartsbisschop Boonen

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 15 cm


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER en L. STROOBANT, 1940, p. 18, met afbeelding (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 56 (Mechelse vermelding, ca 1640)

Foto KIK: M29662 (1968)


MECHELEN

Kerk Sint-Pieter en Pauwel


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Maria Faydherbe

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

wit marmer, hoogte 125 cm


Bibliografie: Emmanuel NEEFFS, 1869, p. 159 (Lucas Faydherbe); Emmanuel NEEFFS 176, p. 182 (Lucas Faydherbe); Hyacinth CONINCKX, 1924, p. 101 (Lucas Faydherbe toegeschreven); G. VAN DOORSLAER, 1932, p. 6-7 (Maria Faydherbe); Georges VAN DOORSLAER en L. STROOBANT (3), 1940, p. 12-13, met afbeelding (Maria Faydherbe, Mechelse vermelding); Ad. JANSEN, 1965, p. 107 (Maria Faydherbe toegeschreven); L. BROUWERS, 1977, p. 61, 81 (Maria Faydherbe); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 56 (Maria Faydherbe, 1ste helft 17de eeuw); José MAMBOUR, 1985, p. 187-188, met afbeelding (Maria Faydherbe); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 98, met afbeelding (Maria Faydherbe, 1633)

Foto KIK: B43401 (1943)


MECHELEN

Kerk Sint-Pieter en Pauwel


Beeld (5)

mogelijk herkomstig uit de oude kerk van Nekkerspoel (?)

Pestheiligen: Adrianus, Antonius, Christoforus, Rochus en Sebastiaan

met Mechels stadsmerk en meesterteken op rug van Sint-Rochus: vijfbladige bloemkroon

Meester met de vijfbladige bloemkroon

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychomeerd hout, hoogte 70 cm, Christoforus 88 cm, Rochus 74 cm


Behandeling: in 2000 te Mechelen

Bibliografie: Em. NEEFFS, Inventaire, 1869, p. 146-147; Em. NEEFFS, Les monuments, 1878, p. 330; Georges VAN DOORSLAER, in Mechlinia, 2, 1922, p. 117-120; IDEM, 1933, p. 168-169 (merkteken, Mechelse vermelding, Max Labbé, 1638); Georges VAN DOORSLAER en L. STROOBANT (3), 1940, p. 8-9, met afbeelding (Max Labbé, 1638, Mechelse vermelding); L. BROUWERS, 1977, p. 76; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 56-57 (Max Labbé, 1638); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 94 (vijfbladige bloemkroon, 3de kwart 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1991, p. 91-101, met afbeeldingen Meester met de vijfbladige bloemkroon, 3de kwart 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1948 Antwerpen, nr. 271; 1954 Brussel-Mechelen, nrs. 274-278 (Max Labbé, 1638); 1961 Mechelen, nrs. 852-856 (Max Labbé, 1638); 1963 Antwerpen (Deurne), nr. 135 (Max Labbé; 1638); 1984 Sint-Martens-Lathem (Deurle), Sint-Christoffel, nr. 200; 2000 Mechelen, nr. 22-26, met afbeelding (Meester met de vijfbadige bloemkroon, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: vijf pestheiligen A75604 (voor 1943), M29703 (1968), E25254 (z.d.); merktekens A120744 (1964), KM9571 (1999), Adrianus B43430 (1943), KM9567 (1999), KN9405 (2000), Antonius B43429 (1943), M29699 (1968), KM9570 (1999), KN9408 (2000), Christoforus B43427 (1943), M29700 (1968), KM9566 (1999), KN9404 (2000), Rochus B43428 (1943), B189861 (1961), M29702 (1968) KM9569 (1999), KN9407 (2000), Sebastiaan B43426 (1943), M29701 (1968), KM9568 (1999), KN9406 (2000)
MECHELEN

Kerk Sint-Pieter en Pauwel


Beeld

herkomstig uit het klooster van de Augustijnen te Mechelen

H. Apollonia

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 102 cm


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER en L. STROOBANT (3), 1940, p. 17, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 18de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 57 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw); H. VERSTREPEN, 1991, p. 55-87, in 't bijzonder p. 63

Foto KIK: B45063 (1943)

MECHELEN

Klooster van de Zusters van Liefdadigheid


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 62 cm


Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 890 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B91775 (1945)


MECHELEN

Museum Diocesaan Museum


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Met meesterteken: kruis met initialen IS

Joos Van Santfoor

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE, Statuettes, 1959, p. 71, afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1580); Christine VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, 1978, p. 186, met afbeelding (Joost Van Santfoort)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, nr. 38; 1961 Mechelen, nr. 890 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 26, met afbeelding (Joos van Santfoort, midden 16de eeuw)

Foto KIK: B147858 (1954); detail: meesterteken E17169 (1954)MECHELEN

Museum Diocesaan Museum


Beeld

H. Adrianus

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75,5 cm


Foto KIK: M174906 (1983)MECHELEN

Museum Diocesaan Museum


Beeld

H. Johannes de evangelist

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 75,5 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE, Statuettes, 1959, p. 72, afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)


MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden)


Besloten hofke 1539
MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden)


Beeld

H. Georgius van Capadocië

met achteraan stadsmerk van Mechelen en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout, hoogte 110 cm


Bibliografie: H. CONINCKX, 1914, p. 18 (zespuntige ster, begin 16de eeuw); G. VAN DOORSLAER, 1933, p. 167 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 152, nr. 23, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1600)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, p. 43, nr. 268 (merk van de kunstenaar, Thomas Hazart); 1961 Mechelen, nr. 848 (Thomas Haesaert, merk); 2000 Mechelen, nr. 45-47, met afbeelding (Thomas Hazart, ca. 1580-1600)

Foto KIK: B189860 (1961), B99527 (1945), KN8419 (1999), G6542 (1999); detail: merktekens A120742 (1961), KM9597 (1999)
MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden) (iv. Nr. 14)


Beeld

herkomstig uit de procureurskamer van de Grote Raad van Mechelen

H. Jacobus de Meerdere

met achteraan stadsmerk van Mechelen en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout, hoogte 110 cm


Bibliografie: H. CONINCKX, 1914, p. 18 (zespuntige ster, begin 16de eeuw); G. VAN DOORSLAER, 1933 p. 167 (zespuntige ster, Thomas Haesaert); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 153, nr. 24, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1600)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, p. 43, nr. 269 (merk van de kunstenaar, Thomas Hazart); 1959 Heist-op-den-Berg; 1961 Mechelen, nr. 907

Foto KIK: B189875 (1961), KN8421 (1999), G6544 (1999); detail: merktekens A120748 (1961)
MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

met achteraan tweemaal stadsmerk van Mechelen en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout, hoogte 115 cm


Bibliografie: H. CONINCKX, 1914, p. 18 (zespuntige ster, begin 16de eeuw); Georges VAN DOORSLAER, 1933, p. 167 (zespuntige ster; Thomas Haesaerts); Jaak JANSEN, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 85-86, met afbeelding (gemerkt, Mechelse vermelding, 4de kwart 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 154, nr. 25, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1600)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, p. 43, nr. 270 (merk van de kunstenaar, Thomas Hazart); 1961 Mechelen, nr. 887 (vermelding van dubbele driehoek, geen auteur); 1976 Mechelen, p. 43, nr. 162 (Davidsster, Th. Hazart); 2000 Mechelen, p. 34, nr. 45 ( Thomas Hazart, 1580-1590)

Foto KIK: B99526 (1945), B147893 (1954), KN8418 (1999), G6541 (1999); detail: merktekens E7231 (1946), KM9596 (1999)


MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden)


Beeld

herkomstig uit een gevelnis van het Schepenhuis te Mechelen

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

toegeschreven aan Maarten Van Calster

Mechelen

1606

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 150 cm


Behandeling: 1934 in Mechelse Akademie

Bibliografie: E. NEEFFS, 1876, p. 109-110; Georges VAN DOORSLAER, 1923, p.184-188; H. CONINCKX, 1923, p. 6-10; J. DE BORCHGRAVE D'ALYENA, 1959, p. 77 (Mechelse vermelding, Maarten Van Calster); Jaak JANSEN, 1999-2000, p. 121-122, met afbeelding (Maarten Van Calster, 1606)

Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, p. 43, nr. 286 (Merten Van Calster, 1606); 1960 Brussel, nr. 269; 1961 Mechelen, nr. 873 (Maarten Van Calster, 1606); 1962 Antwerpen, nr. ??? ; 2000 Mechelen, nr. 55, met afbeelding (Maarten Van Calster, 1606)

Foto KIK: A96794 (1945), B99529 (1945), B147887 (1954), KN8420 (1999), G6543 (1999); detail: bovenste helft A96795 (1945), buste profiel links E2912 (z.d.), buste profiel rechts E2913 (z.d.)


MECHELEN

Museum Stedelijke Musea (Hof van Busleyden)


Beelden (5)

Hoofden en handen van Reus, Reuzin en drie kinderen

Maarten Van Calster (toegeschreven)

Mechelen

1615-1617

gepolychromeerd hout, hoogte Reus 443 cm, Reuzin 312 cm, kinderen 214, 241 en 248 cm


Behandeling: Reuzin en Reuzenkind door Valentin Vander Lantscroon

Bibliografie: E. NEEFFS, 1876, p. 111-112; Jaak JANSEN, 1999-2000, p. 122, met afbeelding (Maarten Van Calster, 1615-1617)

Foto KIK: Reus KN8423 (1999); Reuzin KN8424 (1999); Reuzenkind KN8425 (1999); KN8426 (1999); KN8427 (1999)

MECHELEN

OCMW


Beeld

Herkomstig uit het O.-L.-Vrouwegasthuis te Mechelen

H. Genoveva van Parijs

met merkteken van de stad Mechelen voor polychromie

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 73 cm


Tentoonstelling: 1954 Brussel-Mechelen, nr. 71; 1961 Mechelen, nr. 830; 1961 Brussel, nr 70; 1973 Mechelen, nr. 445 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B147859 (1954), KN8417 (1999); detail: merkteken M vooraan, voor polychromie M153659 (1980)


MECHELEN

OCMW


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, wereldbol en scepter afwezig

met meesterteken achteraan het hoofd: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 114 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 154, nr. 26, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)n

Foto KIK: M153649 (1980); detail: meesterteken M153648 (1980)
MECHELEN

OCMW


Beeld

H. Franciscus van Assisi

met merkteken Mechels stadswapen

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Foto KIK: M153640 (1980), M153641 (1980)


MECHELEN

OCMW


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind op de maansikkel, verdwenen wereldbol en septer

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 56 cm


Foto KIK: M153646 (1980)


MECHELEN

OCMW Hospitaal O.-L.-Vrouw (inv. nr. B7)


Beeld

H. Lucia van Syracusa

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 72 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 69, afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); W. GODENNE, 1960, p. 108-109, 112, met afbeelding

Tentoonstelling: 1911 Mechelen, nr. 88; 1954 Brussel-Mechelen, nr. 53; 1961 Mechelen, nr. 827; 1961 Brussel, nr 69; 1973 Mechelen, nr. 444 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); 1998 Mechelen, nr. 149; 2000 Mechelen, nr. 19, met afbeelding (Mechelse

vermelding, ca. 1510-1530)

Foto KIK: B147886 (1954), KN8422 (1999), G6545 (1999)MECHELEN

Privéverzameling B.A. Cnops


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

palmhout, hoogte 20,50 cm


Tentoonstelling: 1961 Deurne-Antwerpen, Kunstvoorwerpen, nr. 61 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw); 1961 Mechelen, nr. 891 (Mechelse vermelding, 1ste helft 7de eeuw)MECHELEN

Privéverzameling Geets


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen septer

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A43134


MECHELEN

Privéverzameling


Beeld

herkomst: aangekocht in 1975 te Sint-Kathelijne-Waver

H. Antonius abt

met stadsmerk en meesterteken: initialen IVA

Jan II Van Avont (toegeschreven)

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 50 cm


Behandeling: door Jan Crab te Leuven

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 58, met afbeelding (Jan II Van Avont, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: A43134


MECHELEN
A. MONBALLIEU, 1958, p. 81-88,


MECHELEN

Stadsbestuur

Beelden

Reuzen


Archief 1599-1600 (Em. NEEFFS, 1873, p. 83)

Betaelt meester Alexander Colyn, vant gene hy verleet heeft tot het maeke van reuse, xxxvi libr.xiiii st

Betaelt meester Alexander Colyn voor het maecken van den nieuwen reuse ende synen neve die hem geadsisteert heeft volgens syne quitantie iic lxxv libri
MECHELEN

Stadsbestuur

Beelden

Neptunus en paard


Archief 1602-1603 (Em. NEEFFS, 1873, p. 109)

Item betaelt Merten Van Calster, beltsnyder, voor het snyden int hout eenen Neptunus en zeepeert, om daer op te gieten diergelycken van coper dienende tot die fonteyne brugge


MECHELEN

Stadsbestuur

Beelden

Reuzen


Archief 1615 (Em. NEEFFS, 1873, p. 111)

Item betaelt Marten van Calster, beeltsnyder en stoffeerder, voor de nieuwe wercken gemaeckt totten voorschreven ommegang namentlyck den rese, resinne, kameniere en andere by compositie Ic L libri


MECHELEN

Stadsbestuur

Beeld

Jezus aan het kruis


Archief 1616-1617 (Em. NEEFFS, 1873, p. 112)

Item betaelt Merten Van Calster, beeltsnyder, soo voor het maken, snyden en stofferen van Godt hangende aen het cruys op de Fonteyne brugge, als voor het maken van hoofden, handen en andere dinghen dienend tot de cleyne reuskens, nieu gemaeckt tot chieraet van ommeghanck Ic XXV libriMECHELEN

Stadsbestuur

Werken voor de ommegang, mogelijk ontworpen door Hans Vredeman de Vries


Archief 1561 BetaeltAnthonis van Doeren, Gillis vanden Blooke ende Gillis van Muysen, beeltsnyders ende anderssins van diversschse figueren gesneden thebbene soe van mans, vroukens, capittelen van pilaren, hauden (?) epitafels, tortelduyven, wapenen mit diverse andere dinghen al breeder blyckende by uyff distincte ordonnantiën onderteekent alsvoren bedragende tsamen LVII lb. (Stadsarchief Mechelen. Stadsrekeningen 1560-1561, fol. 330 verso)

A. MONBALLIEU, 1958, p. 88
MECHELEN (WALEM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

H. Lucia van Syracusa

Mechelen

2de kwart 17de eeuw, vernield door brand in 1952

gepolychromeerd hout


Bibliografie: A. WAUTERS, Histoire, 1855/1972, p. 251, afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 80 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B51150 (1943), profiel links B51151 (1943), profiel rechts B51152 (1943)


MECHELEN (WALEM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en septer

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw, vernield door brand in 1952

gepolychromeerd hout


Bibliografie: A. WAUTERS, Histoire, 1855/1972, p. 251, afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 80 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B51153 (1943), profiel links B51155 (1943), profiel rechts B51154 (1943)


MECHELEN (WALEM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

herkomstig uit de Sint-Amanduskerk te Heffen

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

1ste helft 17de eeuw, vernield door brand in 1952

gepolychromeerd hout


Bibliografie: A. WAUTERS, Histoire, 1855/1972, p. 250, afbeelding (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mechelen, 1977, p. 80 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B52204 (1943), profiel links B52206 (1943), profiel rechts B52205 (1943)MEERHOUT (GESTEL)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met Mechels stadswapen en meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

hout, polychromie verwijderd, hoogte 86 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 38 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M87565 (1974)MEERHOUT

Kerk Sint-Trudo


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind staand op wolkensokkel

Maria Faydherbe

Mechelen

ca. 1610-1620

gepolychromeerde zandsteen, hoogte 98 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Mol, 1975, p. 41 (Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 98-99, met afbeelding (Maria Faydherbe, ca. 1610-1620)

Foto KIK: M87540 (1974)


MEGEN (NL)

Klooster der Clarissen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

bukshout?


Tentoonstelling: 1987 Uden, p. 75 (geen Mechelse vermelding, Antwerpen, ca. 1730)MEISE

Kerk Sint-Brixius


Beeld

H. Barbara

Mechelen

midden 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 63 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Wolvertem, 1980, p. 34 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Grimbergen, nr. 161

Foto KIK: B176773 (1958)


MEISE

Kerk Sint-Brixius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 87, afbeelding (Mechelse vermelding); Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Wolvertem, 1980, p. 34 (Mechelse vermelding, einde 16de - begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Grimbergen, nr. 110

Foto KIK: M244932 (1976)MELSBROEK zie STEENOKKERZEEL (MELSBROEK)


MELSELE zie BEVEREN (MELSELE)


MENEN

Kerk Sint-Vedastus


Beeld

aan de kerk geschonken door de jezuïeten van Kortrijk

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

1607 (met attest)

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 11,5 cm


Bibliografie: PALLEMAERTS, 1938, p. 48-50; Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Menen, Brussel, 1976, p. 21 (geen Mechelse vermelding, 1607)

Tentoonstelling: 1987 Menen, 900 jaar Sint-Vedastus Menen; 2000 Mechelen, nr. 66, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1607)

Foto KIK: B33901 (1942)


MERCHTEM (BRUSSEGEM)

Kerk Sint-Stefanus


Beeld, gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Wolvertem, 1980, p. 18 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M249280 (1976)MIDDELKERKE (LOMBARDSIJDE)

Kerk O.-L.-Vrouw van Visitatie


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en scepter

copie naar Mechels model ca 1600

19de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Jo CLAES, 2011, p. 98, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, ca. 1590)

Foto KIK: A65284 (1944)MIGNAULT zie LE ROEULX (MIGNAULT)


MILLEGEM zie RANST (MILLEGEM)


MOLLEM zie ASSE (MOLLEM)


MONS (HARMIGNIES)

Eglise Saint-Ghislain


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

2de helf 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 69 cm


Bibliografie<de eeuw)

<u>Foto KIK: M91570 (1976)MONS (HARVENG)

Eglise Saint-Martin


Beeld

geplaatst in voet van kruisbeeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en scepter

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

deels verguld hout, hoogte 10,5 cm


Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Mons II, 1980, p. 25 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); J. MAMBOUR, 2, 1988, p. 42, 43, met afbeelding (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: kruisbeeld A94536 (1945), beeldje A94537 (1945)MONS

Eglise Saint-Nicolas en Berlaymont

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op de slang

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

bukshout, hoogte 28,3 cm


Bibliografie:Jean-Marie

LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Mons I, 1982, p. 80 (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw, Renaissance); José MAMBOUR, 1985, p. 190-191 (Mechelse vermelding, 1640-1650)

Tentoonstelling: 1949 Tournai, nr. 37; 1954 Mons, nr. 83; 1960 Tournai, nr. 71; 1977 Mons, nr. 30

Foto KIK: B153997 (1954)


MONS

Couvent (Ancienne) des SÅ“urs Noires


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 51,3 cm


Foto KIK: M188009 (1985)MONS

Couvent (Ancienne) des SÅ“urs Noires


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 69 cm


Foto KIK: M187957 (1985)MOORSEL zie AALST (MOORSEL)


MORKHOVEN zie HERENTALS (MORKHOVEN)


MORLANWELZ-MARIEMONT

Musé Royal de Mariemont (inv. Nr. III K 105)


Beeld, in nis

herkomst: verzameling Waroqué

O.-L.-Vrouw met Kind, staand op sokkel

Jan III Van Doorne

Mechelen

midden 17de eeuw

palmhout, hoogte 17 cm


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 5, 1932, p. 19, 317; G. VAN DOORSLAER, 1939, p. 330 (Jan III Van Doorne); Theodor MÃœLLER, 1965, met afbeelding; José MAMBOUR, 1985, p. 187, met afbeelding (Maria Faydherbe)

Tentoonstelling: 1954 Antwerpen, nr. 295 (Mechelse vermelding, J. Van Doorne (1616-1671) toegeschreven, ca. 1650); 1954 Brussel-Mechelen, nr. 248; 1961 Mechelen, nr. 882 (Mechelse vermelding, toegeschreven aan Jan III Van Deurne); 1977 Brussel, nr. 81 (toegeschreven aan Maria Faydherbe)

Foto KIK: nis met beeldje B147874 (1954), beeldje B147875 (1954)


MORTSEL

Stichting Sint-Fredericus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

lindenhout, hoogte 60 cm


Foto KIK: B161703 (1956)


MUNKZWALM zie ZWALM (MUNKZWALM)


NAMUR

Athéné Royal, voormalig Jezuïetencollege


Beeld,

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Behandeling: 1971-1979 door KIK Brussel

Bibliografie: Piété populaire en Namurois, Brussel, 1989, p. 63, met afbeelding (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: voor behandeling B235955 (1975), na behandeling B225995 (1979), profiel rechts B225996 (1979), profiel links B225997 (1979), achterzijde B225998 (1979: detail: polychromie B225999 (1979)


NAMUR

Musé Diocésain


Beeld

Herkomst: voormalige kerk der Jezuïeten van Namen, nu Saint-Loup

In 1803 werd het beeld door de dominicanen aan Saint-Loup geschonken

O.-L.-Vrouw met Kind op sokkel, met vrucht

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

stijl Maria Faydherbe

Mechelen

1620-1630,

ivoor, ebbenhout en palisander, hoogte 83 cm


In 1651 verworven door de dominicanen van Namen, het beeld werd geschonken door aartshertog Leopold-Willem, gouverneur van de Nederlanden 1647-1656, onder de benaming O.-L.-Vrouw van Goed Succes.


Bibliografie: F. COURT0Y-J. SMITZ, 1930, nr. 36 (Lucas Faydherbe)

Tentoonstelling: 1904 Namen; 1930 Namen; 1954 Antwerpen nr. 289 (Zuid-Nederlands, 1ste helft 17de eeuw); 1977 Brussel, nr. 271 (Mechelen?, ca. 1620-1630)

Foto KIK: B155352 (1954), KM012666 (2001)


NEDER-OVER-HEEMBEEK zie BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK)


NEERLANDEN zie LANDEN (NEERLANDEN)


NEERLINTER zie LINTER (NEERLINTER)


NEERVELP zie BOUTERSEM (HONSEM)


NEERWINDEN zie LANDEN (NEERWINDEN)


NIEUWERKERKE zie AALST (NIEUWERKERKE)


NIJLEN (KESSEL)

Kerk Sint-Lambertus


Archief:

1595 Na de verwoesting van de kerk in 1582 werd in 1595 een beeld van de H. Mattheus aangekocht te Mechelen

1604 Een crucifix werd aangekocht bij Peter van den Broeck. Na diens overlijden werd het werk verder afgemaakt door Jan van Doorne, samen met de beelden van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jan

1618 Sekere sancten en engelen werden ter herstelling naar Mechelen gedaan

(STOCKMANS)NIJLEN (KESSEL)

Kerk Sint-Lambertus


Beeld

herkomstig uit een kapel te Kessel

H. Donatus van Munstereifel

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 95 cm


Foto : eigen fotoNINOVE (LIEFERINGE)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

H. Barbara

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 55 cm


Bibliografie: Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Ninove, 1976, p. 26 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M23289 (1968)NINOVE (VOORDE)

Kerk Sint-Pietersbanden


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Beukenboom

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 37 cm


Bibliografie: Gisela DUVERGER en Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Geraardsbergen, 1975, p. 40 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw);

Jo CLAES, 2011, p. 179, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1959 Geraardsbergen, nr. 9 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B180185 (1959)NOORDERWIJK zie HERENTALS (NOORDERWIJK)


NOORDSCHOTE zie LO-RENINGE (NOORDSCHOTE)


OLMEN zie BALEN (OLMEN)


OORBEEK zie TIENEN (OORBEEK)


OOSTENDE

Privéverzameling Gallery Brondeel-Roelandt


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

meesterteken in de voet: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

midden 16 de eeuw

hout, hoogte 37,5


Foto : geen


OOSTERZELE (GIJZENZELE)

Kerk Sint-Bavo


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en peer

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Bibliografie: Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Gent VI, 1979, p. 30 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M262413 (1977)OOSTMALLE zie MALLE (OOSTMALLE)


OPDORP zie BUGGENHOUT (OPDORP)


OPOETEREN zie MAASEIK (OPOETEREN)


OPVELP zie BIERBEEK (OPVELP)


OPWIJK

Kerk Sint-Paulus- In 1565 leverde Jacob Schooff een beeld van de H. Cecilia aan de kerk (Jan LINDEMANS, 1937, p. 94).- In 1608 kocht pastoor Heynot een nieuw Onze-Lieve-Vrouwebeeld te Mechelen; hij betaalde hiervoor, inbegrepen


- In 1638 kocht pastoor Gillis van Lokeren een crucifix bij Antoon Faydherbe te Mechelen; kostprijs 16 schellingen (Jan LINDEMANS, 1937, p. 110).


- In 1641 kocht pastoor Gillis van Lokeren een beeld van Sint-Rochus bij Antoon Faydherbe te Mechelen; kostprijs 5 pond gr. (Jan LINDEMANS, 1937, p. 111).OPWIJK

Kerk Sint-Paulus


Beeld

H. Antonius abt

Antoon Faydherbe

Mechelen

1640

gepolychromeerd hout, hoogte 106 cm


Archief: aangekocht door pastoor Gillis van Lokeren (1618-1652), , kostprijs 4 pond 2 schellingen 8 grooten (Jan LINDEMANS, 1937, p. 111).

Bibliografie: J. LINDEMANS, 1937, p. 111 (Anthony Faydherbe, 1640, 4 p. 2 s. 8 gr.); Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 39 (Antoon Faydherbe, 1640)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 59, met afbeelding (Antoon Faydherbe, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M266451 (1978), KN9469 (2000)


OPWIJK

Kerk Sint-Paulus


Beeld

H. Paulus van Tarsos

Antoon Faydherbe

Mechelen

1628

gepolychromeerd hout, hoogte 94 cm


Archief: aangekocht door pastoor Gillis van Lokeren (1618-1652), , kostprijs 5 pond 6 schellingen

Bibliografie: J. LINDEMANS, 1937 (Antoon Faydherbe, 1628); Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 39 (Antoon Faydherbe, 1628)

Foto KIK: M266388 (1978), KN6582 (1997)OPWIJK

Kerk Sint-Paulus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Antoon Faydherbe

Mechelen

1624

gepolychromeerd hout, hoogte 96 cm


Archief: aangekocht door pastoor Gillis van Lokeren (1618-1652), kostprijs 4 pond 10 schellingen

Bibliografie: J. LINDEMANS, 1937, p. 109 (Antoon Faydherbe, 1624); Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 39 (Antoon Faydherbe, 1624)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 42-43, nr. 60, met afbeelding (Antoon Faydherbe, 1624)

Foto KIK: A67221 (1944), KN6581 (1997)ORCQ zie TOURNAI (ORCQ)


OUD-HEVERLEE (BLANDEN)

Kerk Sint-Jan-Baptist


Beeld, verminkt tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de

helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 17 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M244047 (1975)OUDENAARDE

OCMW


Beeld

herkomstig uit het klooster van de Bernardinnen te Oudenaarde

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

ca. 1570-1580

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 112


Tentoonstelling: 2002 Oudenaarde, nr. 5, met afbeelding (Mechelse vermelding, melding meesterteken, 16de eeuw)OUDENAARDE (WELDEN)

Hoeve


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw, nu verdwenen

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, 1971, nr. 30, met afbeelding van afgietselOUDENAKEN zie SINT-PIETERSLEEUW (OUDENAKEN)


OVERIJSE (JEZUS-EIK)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 36 cm


Behandeling: 1973 te Leuven

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Overijse, 1980, p. 21 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw); Marlies VERDOODT, 1999, p. 20 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw); Carl DECKERS, ???, 2009, p. 202 geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Leuven, nr. 95 (Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: M249870 (1976), M110998 (1976), M146754 (1981), achterzijde M146755 (1981)OVERIJSE

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Overijse, 1980, p. 28 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M254037 (1976)


OVERIJSE

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en verdwenen scepter

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 71 cmBibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Overijse, 1980, p. 28 (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: M249985 (1976)OVERIJSE

Klooster Zusters van Liefde van Overijse-Mechelen


Beeld

Herkomst: voormalig klooster van de Zusters van Liefde te Mechelen

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 63 cm


Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 890 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B091775 (1945), KN001983 (1996)PAAL zie BERINGEN (PAAL)


PEER

Kapel O.-L.-Vrouw van Rust (Deust-Burkel)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hogte 35 cm


Bibliografie: Jozef DEWIT, L' Ermitage de Deust, 9 (1905), 13 (1909), 14 (1910); Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Neerpelt, 1977, p. 43 (geen Mechelse vermelding, begin 16de eeuw)

Foto KIK: A52417 (1943)
PEPINGEN (ELINGEN)

Kerk Sint-Amandus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en afwezige scepter

Mechelen

ca. 1620-1630

gepolychromeerd hout, hoogte 74 cm


Bibliografie: Alphonse WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, deel I, Brussel, heruitgave 1971, p. 203, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw);

Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Sint-Kwintens-Lennik, 1981, p. 18 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1988 Gaasbeek, nr. 5

Foto KIK: M5953 (1968)PERK zie STEENOKKERZEEL (PERK)


PEUTIE zie VILVOORDE (PEUTIE)


POEDERLEE zie LILLE (POEDERLEE)


POPPEL zie RAVELS (POPPEL)


PULLE zie ZANDHOVEN (PULLE)


PUURS (KALFORT)

Kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart


Beeld, om gekleed te worden

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en afwezige scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw ten Traan

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 85


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 34 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 17de eeuw); L. DE GEYTER, 1979, s. p.; Carl DECKERS, 2009, p. 42 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 189, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 38 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: gekleed beeld M50497 (1970), beeld met latten M50501 (1970), M171466 (1982)PUURS (LIEZELE)

Gemeentehuis


Beeld

O.-L.-Vrouw van Smarten

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 82 cm


Foto KIK: M41654 (1968)


PUURS

Kerk Sint-Pieter


Beeldengroep

Calvarie

met Mechels stadswapen

met meesterteken onder in de voet van Maria: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

hout


Toestand: vroeger gepolychromeerd, nu afgeloogd

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 36 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw?); I. CALLAERT, De dekenale Sint-Pieterskerk te Puurs, , Puurs, 1981, p. 14-15; J. DE DONDER en G. SEGERS, De geschiedenis van de Puurse Sint-Pieterskerk, parel van Klein-Brabant, Puurs, 1989, p. 102-103

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 25, nr. 27, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: ensemble KN9409 (2000), Maria M41457 (1968), M127498 (1978), Johannes M127500 (1978), Jezus M127501 (1978); detail: merk M127499 (1978)RAMELIES (AUTRE-EGLISE)

Chapelle Saint-Feuillin (Hédenge)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en afwezige scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 83 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Jodoigne, 1977, p. 15 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M59013 (1970)
RANST

Kerk O.-L.-Vrouw (Millegem)


Beeld

H. Anna met Maria, met vruchten

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 110 cm


Bibliografie: Bondige inventaris der Kunstvoorserpen van het arrondissement Antwerpen, 1959-1960, p. 129 (geen Mechelse vermelding, ca. 1500); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Zandhoven, 1977, p. 27 (geen Mechelse vermelding, einde 15de-begin 16de eeuw)

Foto KIK: B91457 (1945)RAVELS (POPPEL)

Kerk Sint-Valentinus


Beeld

H. Barbara

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 82 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout II, 1977, p. 52 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A93489 (1945)RAVELS (WEELDE)

Kerk Sint-Jan-Baptist (De Straat)


Beeld, op sokkel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste helft 17de eeuw, 1659 ?

gepolychromeerd hout

gestolen


Bibliografie: Fr. VERBIEST, 1963, p. 139; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Turnhout II, 1977, p. 60 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 17de eeuw)

Foto KIK: A93793 (1945)REET zie RUMST (REET)


RIJMENAM zie BONHEIDEN


ROMERSHOVEN zie HOESELT


RONSE

Kerk Sint-Hermes


Beeld (2)

herkomst: 1631 verkocht door kerkfabriek Sint-Rombouts van Mechelen

HH. Johannes en Petrus

Mechelen

einde 16de-begin17de eeuw

hout, hoogte 190 cm


Bij de plaatsing van de twaalf stenen apostelen in Sint-Rombouts vanaf de jaren 1627 tot 1640 door het atelier Andries De Nole en door Cornelis van Mildert, werden tien bestaande houten apostelen verkocht aan de Sint-Hermeskerk van Ronse; er werd 13 gulden per beeld betaald; de houten beelden werden geleverd vanaf 1595. Een van deze twaalf werd geleverd door Jan Van Avont in de periode 1607-1615 namelijk de apostel Mattheus; hij ontving hiervoor 45 gulden van de kerkfabriek.


Bibliografie: I. LEYSSENS, 1942, p. 50, 61 (Mechelse vermelding, geleverd vanaf 1595); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Ronse, 1981, p. 26 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M252563 (1976)ROTSELAAR (WEZEMAAL)

Kerk Sint-Martinus


Beeldengroep

Calvarie

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout


Behandeling: 1961-1963 door KIK Brussel

Bibliografie: Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Haacht, 1980, p. 38 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B195670 (1963), Jezus aan het kruis B185722 (1961), B195669 (1963), rugzijde B185723 (1961), Maria, voor- en achterzijde B185720 (1961), voorzijde B195668 (1963), Johannes voor- en achterzijde B185721 (1961), voorzijde B19566 (1963)ROZEBEKE zie ZWALM (ROZEBEKE)


RUMES (TAINTIGNIES)

Eglise Saint-Amand


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 93


Bibliografie: SOIL DE MORIAMEE, I, 1923,

nr. 153; Guy AMAND DE MENDIETA, Denis COECKELBERGHS, Jean-Marie LEQUEUX, Nicole Paquay et Daniel SOUMERYN, (RPSMB) Canton de Tournai II, 1982, p. 59 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de-1ste derde 17de eeuw); José MAMBOUR, 1988, p. 44, met afbeelding (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK : M231933 (1975)RUMST (REET)

Kerk Sint-Maria-Magdalena


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met merkteken op de knie: M voor polychromie

Mechelen,

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 95 cm


Bibliografie: Bondig inventaris, 1959-1960, p. 129 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw);

Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Kontich, 1975, p. 33, met afbeelding (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1963 Antwerpen, nr. 130 (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw); 1988 Antwerpen, nr. 207, met afbeelding (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw); 2000 Mechelen, p. 23, met afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1560-1570)

Foto KIK A53249 (1943), profiel links A53251 (1943, profiel rechts A53250 (1943)


RUMST

Kapel Sint-Lazarus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 69 cm


Toestand: handen en attributen werden vernieuwd

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Boom, 1977, p. 23 (Mechelse vermelding, merkteken, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 28, met afbeelding (Mechelse vermelding, Meester met de Franse lelie, midden 16de eeuw)

Foto KIK B48533 (1943)


RUMST

Kapel Sint-Lazarus


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

met meesterteken op de rug: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 85 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Boom, 1977, p. 23 (Mechelse vermelding, merkteken, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK B48532 (1943)SAINT-GISLAIN (HAUTRAGE)

Couvent des Soeurs Franciscaines


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

ca. 1600

gepolychromeerd hout, hoogte 30 cm


Tentoonstelling: 1960 Tournai, nr. 39 (Mechelse vermelding, rond 1600)


SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Abdij der Norbertijnen (Averbode)


Beeldje, in reliekschrijn

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

hout, hoogte 12 cm


Bibliografie: J.F. PALLEMAERTS, 2, 1936, p. 24, met afbeelding; Jaak JANSEN en Herman JANSSENS, 1999, p. 291-292, met afbeelding schrijn (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1988 Hasselt, p. 26, nr. 14; 1998 Antwerpen, p. 266, nr. D39; 2000 Mechelen, nr. 68, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: B34795 (1942), M273724 (1990); detail: beeldje M273725 (1990)


SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Abdij der Norbertijnen (Averbode)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 97 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN en Herman JANSSENS, 1999, p. 262-264, met afbeelding (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M273821 (1990)SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (SCHERPENHEUVEL)

Klooster van de Urselinen


Beeldje

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

hout, hoogte 12 cm


Foto : eigen FotoSCHERPENHEUVEL-ZICHEM (TESTELT)

Kerk Sint-Pieter


Beeld

H. Barbara

Mechelen

4de kwart 16de eeuw, palmtak verdwenen

gepolychromeerd hout, hoogte 89 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 114 (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1968 Aarschot, nr. B/14; 1968 Testelt, nr. B/4 ( Brabant, begin 17de eeuw)

Foto KIK: A73529 (1944)
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (TESTELT)

Kerk Sint-Pieter


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 65 cm


Behandeling: Leuven Stedelijk Museum 1967 door Jan Crab

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, Brussel 1980, p. 114 (Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1968 Testelt, nr. B/4 ( Brabant, 16de eeuw)


Foto KIK: M254459 (1977)SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (ZICHEM)

Kerk Sint-Eustachius


Beeld

H. Barbara

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 122 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw)

Foto KIK: A34469 (1942)


SCHOTEN

Kerk Sint-Cordula


Beeld

H. Cordula

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 110 cm


Behandeld in 1974 door KIK Brussel

Bibliografie: Bondig inventaris, 1959-1960, p. 152 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw);

Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Merksem, 1976, p. 16 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: A80541 (1945), na behandeling M87121 (1974)SCHOTEN

Kerk Sint-Cordula


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 104 cm


Behandeling: in 1974 door KIK Brussel

Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Merksem, 1976, p. 16 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: A80542 (1945), na behandeling M87134 (1974)SCHULEN zie HERK-DE-STAD (SCHULEN)SENEFFE (FELUY)

Chapelle Notre-Dame de Bon Sécours


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 33 cm (zonder sokkel)


Behandeling: 1925 door de religieuzen van Maredret

Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Seneffe, 1977, p. 27 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 17de eeuw); Jean MANBOUR, 2, 1988, p. 39, 40, met afbeelding (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Foto KIK: M71147 (1971)SINT-AGATHA-RODE zie HULDENBERG (SINT-AGATHA-RODE)


SINT-AMANDS (LIPPELO)

Kerk Sint-Stefaan


Beeld, omgevormd tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 93 cm


Bibliografie: J.A. VAN ELSEN, 1932, p. 20; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 31 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 35, met afbeelding (Mechelse vermelding, 4de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: beeld met lattenwerk op bodem M50696 (1970)SINT-BLASIUS-BOEKEL zie Zwalm (SINT-BLASIUS-BOEKEL)


SINT-KRUIS zie BRUGGE (SINT-KRUIS)


SINT-NIKLAAS

Kapel O.-L.-Vrouw van ter Eeken


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Bibliografie: Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE en Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Sint-Niklaas II, 1979, p. 60 (geen Mechelse vermelding, 14de eeuw)

Foto KIK: altaar met beelden A131884 (z.d.)


SINT-NIKLAAS

Kerk Sint-Niklaas


Beeld

Christus op de koude steen

Antoon Faydherbe (archief)

Mechelen

1630

gepolychromeerde steen, hoogte 125 cm


Bibliografie: A. PANNIER, 1978, p. 163-165 (Antoon Faydherbe, 1630); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE en Hugonne VERSCHRAEGEN, (FMBB) Kanton Sint-Niklaas II, 1979, p. 57 (geen Mechelse vermelding, 1630)

Foto KIK: A34093 (1942), met mantel A34092 (1942)


SINT-NIKLAAS

Stedelijk Museum


Beeld

Sint-Anna-ten-driën

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: B34668 (1945)SINT-PIETERS-LEEUW (OUDENAKEN)

Kerk Sint-Pietersbanden


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 89 cm


Bibliografie: Alphonse WAUTERS, Histoire, heruitgave Brussel 1971, p. 198, nr. 379, afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1580); Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Sint-Kwintens-Lennik, 1981, p. 32 (Mechelse vermelding, ca. 1580)

Tentoonstelling: 1968 Gaasbeek, nr. 30 (Mechelse vermelding, ca. 1580)

Foto KIK: M5957 (1968)SINT-PIETERS-RODE zie HOLSBEEK (SINT-PIETERS-RODE)


SINT-PIETERS-WOLUWE

Privéverzameling Mme dr. R. Crousse


Beeld

Vrouwelijke heilige

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 61 cm


Behandeling: 1962

Foto KIK: voor en achterzicht B190755 (1962?), profielen B190756 (1962?)SINT-STEVENS-WOLUWE zie ZAVENTEM (SINT-STEVENS-WOLUWE)SINT-TRUIDEN (BRUSTEM)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

hout, sporen polychromie, hoogte 44 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes, 1963, p. 97 (15de eeuw) ;

FMBB ?? (???); Jaak VENKEN, 1993, p. 270 (Mechelse vermelding, 18de eeuw) 

Tentoonstelling: 1977 Sint-Truiden, 19, nr. 9, afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: M89162 (1972)


SINT-TRUIDEN

Kerk Sint-Pieter


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën, met druiventros

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 84 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 88-89 (midden 16de eeuw); FMBB ?? ??? (???); Jaak VENKEN, 1993, p. 270 (Mechelse vermelding, 18de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, nr. 901 (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw); 1970 Sint-Truiden, nr. 28, afbeelding (Mechelse vermelding?, ca 1550) ; 1984 Sint-Truiden, Kerkelijke kunst in Sint-Truiden, p. 166-7, afbeelding (Mechelse vermelding ?, omstreeks 1550)

Foto KIK: B189873, M090259 (1974)SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

als bruikleen in het museum De Mindere (inv. nr. B335)


Beeld

H. Antonius van Padua

met stadsmerk en meesterteken: ML

Max Labbé

Mechelen

3de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 66 cm


Tentoonstelling: 1995 Uden, nr. 26; 1995 Sint-Truiden, nr. ??? (???); 1997 Mechelen, p. 130, nr. 7 (Max Labbé, midden 17de eeuw)

Foto KIK: N13754 (1991), KM7533 (1997); detail: merken M276716 (1991)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

ca. 1600

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Foto KIK: M276691 (1991)SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B173)


Beeld

H. bisschop

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 71 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 156, nr. 27, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1580-1600)

Foto KIK: N13664 (1991); detail: merk M276494 (1991)
SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B163)


Beeld

H. Bonaventura van Lyon

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 157 nr. 28, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1998 Bastogne, nr. ??? (???); 2000 Mechelen, nr. 50, met afbeelding (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: M276489 (1991), KN8441 (1999), G6559 (1999); detail: merken M276490 (1991)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. 192)


Beeld

herkomst: Hasselt klooster van de Grauwzusters

H. Clara van Assisi

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 57 cm


Toestand: bovendeel van monstrans vernieuwd; mogelijk lelietak in linkerhand

Tentoonstelling: 1987 Hasselt, nr. 168, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: M188881 (1986)SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. 131)


Beeld

H. Clara van Assisi

met stadsmerk en meesterteken: ML

Max Labbé

Mechelen

3de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 69 cm


Tentoonstelling: 1997 Mechelen, p. 130, nr. 8 (Max Labbé, midden 17de eeuw)

Foto KIK: M276499 (1991), KM7532 (1997); detail: merken M276500 (1991)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B56)


Beeld

H. Laurentius

Mechelen? (Mechels merk ?)

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42 cm


Tentoonstelling: 1998-1999 Sint-Truiden, p. 4 (Mechelse vermelding, ca. 1550)

Foto KIK: N13668 (1991), KM9598 (1998), achterzijde N13669 (1991)SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B336)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 42,5 cm


Foto KIK M276510 (1991)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 10 cm


Foto KIK M276514 (1991)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Met meesterteken in de voet: ML

Max Labbé

midden 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ???


Foto Museum


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B47)


Beeld

herkomstig uit het Klooster Blijenberg te Mechelen, geschonken door mevrouw Snyers

O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (uit den eik)

Mechelen

3de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd eik, hoogte 20 cmBibliografie: J.F. PALLEMAERTS, 1936, p. 47: Catalogus 1988, nr. 22/6

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 71, met afbeelding (Mechelse vermelding, 3de kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M199585 (1988), G6556 (1999), KN8435 (1999), achterzijde KN8436 (1999); detail: opschrift onder op de voet [http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M199586 M199586] (1988)SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere


Beeldje, in reliekkapelletje met kruisbeeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

hout, hoogte 13 cm, hoogte kapelletje 40 cm


Foto KIK: M199580 (1988)


SINT-TRUIDEN

Klooster der Minderbroeders

in bruikleen aan : Museum De Mindere (inv. nr. B55)


Beeldje

herkomstig uit het klooster van de Paters Minderbroeders te Leuven

Sint-Anna-ten-drieën

met Mechels stadswapen en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 61 cm, breedte 52 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 157

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 49, met afbeelding (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B171429 (1958), KN8440 (1999), G6558 (1999), detail: merken KM9599 (1999)


SINT-TRUIDEN (VELM)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 40 cm


Bibliografie: FMBB ???

Foto KIK: M90331 (1974)SOIGNIES (CHAUSSEE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES)

Eglise Sainte-Radegonde


Beeld

op voetstuk met wapen de Villegas

herkomstig uit de kerk van de Zavel te Brussel?

O.-L.-Vrouw met Kind, met druiventros en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 190 cm


Bibliografie: SOIL DE MORIAME, 9, 1931, nr. 1381

Jean-Marie LEQUEUX, (RPMSB) Canton de Soignies, 1979, p. 25 (geen Mechelse vermelding, einde 16de-1ste helft 17de eeuw); José MAMBOUR, 2, 1988, p. 46, afbeelding (Mechelse vermelding, kort voor 1600, vgl.met Jette)

Tentoonstelling: 1960 Tournai, nr. 64, afbeelding 11 (Mechelse vermelding, rond 1580)

Foto KIK: M 47390 (1970)


SOIGNIES

Collection A. Hanson


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 27 cm


Tentoonstelling: 1960 Soignies, nr. 40 (geen Mechelse vermelding, ca. 1600); 1962 Soignies, nr. 105, met afbeeldingSTEENOKKERZEEL (MELSBROEK)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw Toevlucht der Zondaars

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Bibliografie: Jos LAUWERS, z.d., p. 19 (geen Mechelse vermelding, 1490?)

FMBB ???

Foto KIK: B92627 (1945)


STEENOKKERZEEL (PERK)

Kerk Sint-Niklaas


Beeld

H. Adrianus

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

ca 1570-1580

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Zaventem, Brussel, 1980, p. 33 (merk, Thomas Hazart, 2de helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 159, nr. 29, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Foto KIK: M239843 (1976)

STEENOKKERZEEL

Kerk Sint-Catharina (Humelgem)


Beeld

H. Catharina van Alexandrië

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 65 cm


Bibliografie:J. DE ORCHGRAVE D'ALTENA, 1959, p. 55-56 (Mechelse vermelding, 3de helft 16de eeuw); Jos LAUWERS, 1964, p. 85 ( Mechelse vermelding, 16de eeuw)

FMBB ???

Foto KIK: M232680 (1975)STEENOKKERZEEL

Kerk Sint-Catharina (Hummelgem)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

ca 1560-1565

gepolychromeerd hout, hoogte 82,5 cm


Bibliografie: J. DE ORCHGRAVE D'ALTENA, 1959, p. 55-56 (Mechelse vermelding, 3de helft 16de eeuw); Jos LAUWERS, 1964, p. 83 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw);

Jaak JANSEN, Aantekeningen, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart);Jaak JANSEN en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Zaventem, Brussel, 1980, p. 38 (merk, Thomas Hazart,

einde 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 159, nr. 29, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1961 Mechelen, buiten categorie; 2000 Mechelen, p. 32, met afbeelding (meesterteken, Thomas Hazart, ca. 1565-1570).

Foto KIK: B189898 (1961); detail: merk A120753 (1961)STERREBEEK zie ZAVENTEM (STERREBEEK)


TAINTIGNIES zie RUMES (TAINTIGNIES)


TEMSE (ELVERSELE)

Kerk Sint-Margriet


Beeld

H. Margaretha van Antiochië

Max Labbé (archief)

Mechelen (archief)

1635

gepolychromeerd hout, hoogte 130 cm


Naast het beeld van H. Margaretha leverde Labbé nog beelden van H. Barbara, O;-L.-Vrouw en een crucifix in 1635 voor het altaar van de H. Margaretha. In 1614 leverde Hans of Karel Soetens, van Mechelen, een O.-L.-Vrouw, twee engelen en een kruisbeeld (DE WILDE)


Bibliografie: J. DE WILDE, 1941, p. 89-131, in 't bijzonder p. 103, 109, 110 (Mechelen, Max Labbé, 1635); Bernadette ROOSE-MEIER, (FMBB) Kanton Hamme, 1980, p. 14 (Mechelen, Max Labbé, 1635)

Tentoonstelling: 1997 Mechelen, nr. 6 (Mechelse vermelding, Max Labbé, 1635-1636)

Foto KIK: B56769 (1943), KN6583 (1997), gezicht van links B56768 (1943)TERNAT (SINT-KATHARINA-LOMBEEK)

Kerk Sint-Catharina


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, 1959, p. 59 (Mechelse vermelding, 3de helft 16de eeuw); Alphonse WAUTERS, Histoire, heruitgave 1971, p. 270, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 42 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Tentoonstelling:1961 Mechelen, nr. 885, (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); 1968 Gaasbeek

Foto KIK: B189863 (1961), M5956 (1968)TERNAT

Kerk Sint-Gertrudis


Beeld

H. Gertrudis van Nijvel

met op rug stadsmerk en meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 96 cm


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes 1939, p. 195-196; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 90 (Mechelse vermelding); Alphonse WAUTERS, Histoire, 3, Brussel, 1971, p. 232 (Thomas Hazart); Mireille MADOU, 1975, p. 272 (Thomas Hazart, Mechelse vermelding, einde 16de eeuw) ; Jaak JANSEN, 1976, p. 9 (zespuntige ster en stadsmerk, Thomas Hazart); Denis COECKELBERGHS, Jaak JANSEN en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Asse, 1979, p. 48 (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 159, nr. 31, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 3de derde 16de eeuw)

Tentoonstelling : 1968 Gaasbeek, nr. 61 (merk, Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: B179097 (1959); detail: merken A118074 (1959)TERVUREN (DUISBURG)

Kerk Sint-Catharina


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Bibliografie: Alphonse WAUTERS, Histoire, 9, 1973, p. 369, met afbeelding (begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 20 (Mechelse vermelding?, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: A33610 (1942); detail: bovengedeelte A33616 (1942)TERVUREN

Kerk Sint-Jan Evangelist


Beeld

H. Hubertus

Mechelen

1605

gepolychromeerd hout, hoogte 112


Bibliografie: J.E. DAVIDTS, 1965, p. 146 (Mechelse vermelding, 1607); Jaak JANSEN, (FMBB) Kantons Leuven I en II, 1980, p. 20 (Mechelse vermelding, 1605)

Foto KIK: M202487 (1977), detail: bovendeel A25863 (1942)


TESSENDERLO

Kerk Sint-Martinus


Beeld

Jezus liggend in het graf

Mechelen?

16de eeuw

gepolychromeerd hout, lengte 150 cm


Tentoonstelling: 1971 Tessenderlo, nr. 16 (geen Mechelse vermelding, 1ste helft 16de eeuw)


TESSENDERLO

Kerk Sint-Martinus


Archief: In 1617 koopt Joris van den Beemde (1614-1632) te Mechelen twee engelen om op het altaar te zetten voor 8 gulden 3 stuivers

BROEDER MAX, 1960, p. 174TESSENDERLO

Privéverzameling Gezusters Godelaine, Markt 3, Tessenderlo


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

bukshout, hoogte 18 cm


Tentoonstelling: 1971 Tessenderlo, nr. 68 (geen Mechelse vermelding, einde 18de eeuw)TESTELT zie SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (TESTELT


TIELT-WINGE (ONZE-LIEVE-VROUW TIELT)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

Zetelende O.-L.-Vrouw met Kind, met scepter

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Tielt

Mechelen

kort na 1566, naar ouder Romaans model

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Behandeling: 1912

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoit GEUKENS, (FMBB) Kanton Aarschot, p. 61 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Valeer WOUTERS, 1998, p. 22!-229 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 337, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: A85486 (1944), gezicht ¾ profiel links A85487 (1944)
TIENEN (GOETSENHOVEN)

Kapel O.-L.-Vrouw Aller Genade


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 60 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 31 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M232170 (1975)


TIENEN (GOETSENHOVEN)

Kerk Sint-Laurentius


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 100 cm


Foto KIK: M232194 (1975)


TIENEN (OORBEEK)

Kerk Sint-Joris


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind

Mechelen

16-17de eeuw

gepolychromeerd hout


Behandeling: in behandeling bij Jeroen De bruycker te Vaalbeek

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 102 (Mechelse vermelding, 16de-17de eeuw)

Foto: niet gefotografeerd


TIENEN

Kerk O.-L.-Vrouw ten Poel


Beeld

Sint-Anna ten drieën, met granaatappel

met meesterteken achteraan: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

ca. 1570-1580

polychromie verwijderd, hout, hoogte 90 cm


Behandeling: 1919 door Frans Vermeylen te Leuven

Bibliografie:F. DE RIDDER, O.-L.-Vrouw ten Poel, s.l., 1922, p. 224-225; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Notes, 1939-1940, p. 350 (16de eeuw); P. DE WALKENS, Notre-Dame du Lac, s.l., p. 214; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 90 (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw); Staf THOMAS, 1989, p. 67, nr. 81, met afbeelding zonder polychromie (Mechelse vermelding, Thomas Hazart, begin 17de eeuw); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 160, nr. 32, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, 1600-1610)

Tentoonstelling: 1985 Tienen, nr. 142

Foto KIK: met polychromie B76027 (1944), profiel ¾ links B76028 (1944); detail, te halve lijve, profiel ¾ rechts A62601 (1944)


TIENEN

Kerk Sint-Germanus


Beeld

Dode Christus liggend in het graf

met stadsmerk en meesterteken op de rug: tegen elkaar leunende lkapitalen M L

Max Labbé

Mechelen

midden 17de eeuw

gepolychromeerd hout, lengte 135 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 100 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Staf THOMAS, 1966, p. 350, nr. 105, met afbeelding (geen Mechelse vermelding)

Foto KIK: M254145 (1976)TIENEN

Kerk Sint-Germanus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1520-1530

gepolychromeerd hout, hoogte 35 cm


Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 100 (Mechelse vermelding?, 3de kwart 16de eeuw); Staf THOMAS, 1966, p. 338, nr. 85, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 14, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1510-130)

Foto KIK: A63875 (1944)
TIENEN

Kerk Sint-Germanus


Beeld

Sint-Anna leert Maria lezen

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 103 cm


Behandeling: 1919 door Frans Vermeylen te Leuven

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Tienen, 1980, p. 100 (Mechelse vermelding?, 2de helft 16de eeuw); Staf THOMAS, 1966, p. ?????, met afbeelding

Foto KIK: B77364 (1944)


TIENEN

Klooster van de Augustijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

door Fans Van Loo

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout

niet meer ter plaatse


Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1939, p. 323 (Frans Van Loo, 1636); Norbertus TEEUWEN, 1939, p. 36 (Mechelse vermelding, Frans Van Loo, 1636)
TIENEN

Klooster van de Broeders Alexianen


Beeld

herkomst mogelijk uit het minderbroedersklooster te Tienen

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 84 cm


Toestand: tenen en armen afgezaagd en vernieuwd wegens vorming gekleed beeld

Tentoonstelling:

1985 Leuven, nr. 222, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK: M183966 (1985)TILDONK zie HAACHT (TILDONK)


TOLLEMBEEK zie GALMAARDEN (TOLLEMBEEK)


TONGERLO zie WESTERLO (TONGERLO)


TONGEREN

OCMW - Stadsmuseum


Beeld

herkomstig uit de Gasthuiskapel

H. Barbara

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Toestand: vroeger droeg Barbara een tweede toren op de linkerhand en een palmtak in de rechter; thans draagt zij een boek en een scepter

Behandeling: 1975-1978 te Leuven StedelijkMuseum

Bibliografie: Christina CEULEMANS en Johan HELSEN, 1991, p. 120, nr. 260, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: vroegere toestand B7950 (1926), M26634 (1968), huidige toestand M178605 (1984)TONGEREN

Privéverzameling Jageneau


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 60 cm


Tentoonstelling: 1953 Tongeren, nr. 109 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK B146628 (1953)


TONGEREN

Privéverzameling Merken


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto KIK: A92213TONGRE-NOTRE-DAME zie CHIEVRES (TONGRE-NOTRE-DAME)


TOURNAI (ORCQ)

Eglise Sainte-Agathe


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en verdwenen scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout

niet meer ter plaatse


Bibliografie: J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, 1959, p. 23, met afbeelding;

Jean-Marie LEQUEUX, V. SINTOBIN en N. PAQUAY, (RPMSB) Canton de Tournai II, 1982, p. 47 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); José MAMBOUR, La Vierge, 2, 1988, p. 39,40, met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK : B96928 (1945)TOURNAI

Chapelle Notre Dame de Graces


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, gen. Notre Dame de Graces

Mechelen

einde 16de eew

gepolychromeerd hout, hoogte 98 cm


Bibliografie: Jean-Marie LEQUEUX, V. SINTOBIN en N. PAQUAY, (RPMSB) Canton de Tournai II, 1982, p. 115 (geen Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK : M256636 (1977)


TOURNAI

Couvent des Carmélites Déchaussés


Beeld

O.-L.-Vrouw met kind met wereldbol en scepter

genaamd Notre-Dame de Foy

Mechelen

einde 16de -begin 17de eeuw

gepolychromeerde eik, hoogte 31 cm (met sokkel)


Tentoonstelling: 1973 Tournai, nr. 212 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK : M108859 (1973)


TOURNAI

Couvent des Ursulines


Beeld

O.-L.-Vrouw met kind, op de maansikkel, vertrapt de slang

genaamd Vierge de la Fondation

Mechelen

2de kwart 17de

gepolychromeerd hout, hoogte 24,5 cm


Tentoonstelling: 1973 Tournai, nr. 211 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK : M109015 (1973)


TOURNAI

Collection Cassart-de Becker


Beeld

O.-L.-Vrouw met kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

begin 17de eeuw

eik, hoogte 36 cm


Tentoonstelling: 1960 Tournai, nr. 99 (18de eeuw)

Foto KIK :


TOURNAI

Collection Cassart-de Becker


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 37 cm


Tentoonstelling: 1960 Tournai, Madone dans l'art , nr. 38 (Mechelen, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B184652

TREMELO (BAAL)

Kapel Sint-Anna


Beeldengroep

Sint-Anna-ten-drieën

met meesterteken op de rug: Franse lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 73 cm


Tentoonstelling: 1968 Aarschot, p. 37-38, nr. B/4 (vermelding merk, geen Mechelse vermelding, ca. 1500)

Foto KIK: geen FotoTURNHOUT

Begijnhof - Inganspoort


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind met scepter

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

witgeschilderde steen(?), hoogte ca. 110 cm


Bibliografie: E. FRICKEL, 1967, p. 554; Jaak JANSEN, 1988, p. 108, nr. 250 (Mechelse school, 2de kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M177133 (1984)


TURNHOUT

Begijnhof - Museum


Beeld

O.-L.-vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

eikenhout, hoogte 19,5 cm


Bibliografie: P.P. DE MEYER, 1953, p. 680; Jaak JANSEN, 1988, p. 107, nr. 248, met afbeelding (Mechelse school, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: M177764 (1984)


TURNHOUT

Kerk Sint-Pieter


Beeld

herkomstig uit de Sint-Theobalduskapel

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

toegeschreven aan Maarten Van Calster

Mechelen

ca. 1597

gepolychromeerd hout, hoogte 110 cm


Het beeld werd waarschijnlijk in 1660 aangekocht te Weelde


Behandeling: 1977-1978 door KIK Brussel

Bibliografie: SCHOUTENS, 1905, p. 157-160 (geen Mechelse vermelding, overgebracht uit Nederland in de 2de helft 16de eeuw); Jaak JANSEN, FMBB (Antw.) Kanton Turnhout, Brussel-Antwerpen, 1980, p. 37 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); Harry DE KOK, 1980, p. 74-76 (geen Mechelse vermelding, 15de eeuw); DIRCKX en DE KOK, 1989, p. 102-103; Jaak JANSEN, 2002, p. 122 (Maarten Van Calster, ca. 1597)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 36 (Maarten Van Calster, ca. 1597)


Foto KIK: voor behandelingB27962 (1942); met latwerk om gekleed te worden B27961 (1942); detail: buste B27963 (1942); als gekleed beeld M72282 (1971); na behandeling B224869 (1978); met kronen B224870 (1978); detail: buste B224871 (1978)


TURNHOUT

Klooster Heilig-Grafpriorij


Beeld

herkomst: Paters Minderbroeders van Turnhout

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

kort na 1604

gepolychromeerd hout, hoogte 40 cm


Het beeld wordt vergezeld van een attest van minderbroeder Petrus de Hullegarde in 1663; het beeldje is uit den eik van Scherpenheuvel gemaakt; het beeldje werd door aartshertogin Isabella geschonken aan minderbroeder Petrus a Caestro.


Tentoonstelling: 2000 Mechelen, nr. 65, met afbeelding (Mechelse vermelding, kort na 1604)

Foto KIK: KM006447 (1994); KN009473 (2000)TURNHOUT

Museum, Taxandriamuseum


Beeld

herkomstig uit de collectie Van Nyen te Beerse

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

2de helft 16de eeuw

geschilderd hout


Foto KIK: A32417 (1942)


UTRECHT

Museum - Aartsbisschoppelijk Museum nr ABM574


Beeld

herkomstig uit Zeist

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

notenhout, hoogte 73


aangekocht in 1961 in Utrecht


Tentoonstelling: 1962 Utrecht, nr. 342; 1971 Utrecht, nr. 64 (3de kwart 16de eeuw, Zuid Nederlands, verwantschap met Mechelse beelden)

VALKENSWAARD

Museum van Gerwen-Lemmens


Beeld

H. Augustinus

met stadsmerk van Mechelen

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout


VALKENSWAARD

Museum van Gerwen-Lemmens


Beeld

H. Elisabeth van Hongarije

Mechelen

ca. 1600

gepolychromeerd notenhout, hoogte 56 cm


Bibliografie: Christine en Henk VAN GERWEN, 1981, p. 68, met afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1600)

Tentoonstelling: 1973 Valkenswaard (2), p. 18 (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw); 1984 Valkenswaard, nr. 22, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)


VALKENSWAARD

Museum van Gerwen-Lemmens


Beeld

Jezus aan het kruis

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd eikenhout, hoogte 130 cm


Bibliografie: Christine en Henk VAN GERWEN, 1981, p. 52, met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Valkenswaard (2), p. 12, afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)


VALKENSWAARD

Museum van Gerwen-Lemmens


Beeld

herkomstig uit Kapel O.-L.-Vrouw ten Beeldeken te Herdersem-Aalst, gestolen in 1972

H. Antonius abt

met tweemaal stadsmerk van Mechelen

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 107 cm


Bibliografie: Jozef VERMOESEN, Groot-Aalst, deel 5 Herdersem, 1977, p. 90 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Christina VAN DEN BUSSCHE-VANDENKERKHOVE, (FMBB) Kanton Aalst II, 1979, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Christine en Henk VAN GERWEN, 1981, p. 72, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw)

Foto KIK: B120169 (1969)VEERLE zie LAAKDAL (VEERLE)


VELM zie SINT-TRUIDEN (VELM)


VELTEM-BEISEM zie HERENT (VELTEM-BEISEM)


VEULEN zie HEERS


VIJVEKAPELLE zie BRUGGE (SINT-KRUIS)


VILLERS-SAINTE-GERTRUDE zie DURBUY (VILLERS-SAINTE-GERTRUDE)


VILVOORDE (PEUTIE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

H. Lucia van Syracusa

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 102 cm


Bibliografie: Alphonse WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, deel 7, 1855, heruitgave Brussel 1972, p. 31, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jos LAUWERS, 1976, p. 108 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Vilvoorde, Brussel, 1980,

p. 23 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B87400 (1945)VILVOORDE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Hoop

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 112 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Vilvoorde, Brussel, 1980, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 158, met afbeelding (geen Mechelse vermlding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B13990 (1941), M244822 (1976)VILVOORDE

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

4de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 112 cm


Bibliografie:

Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Vilvoorde, Brussel, 1980, p. 28 (geen Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: B13991 (1941), M244821 (1976)


VILVOORDE

Klooster van de Gasthuiszusters-Augustinessen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, afwezige wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw, verneuwd

gepolychromeerd hout, hoogte 99 cm


Bibliografie:

J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 93

Tentoonstelling : 1961 Mechelen, nr. 892 (Mechels?)

Foto KIK: B189865 (1961)VILVOORDE

Klooster van de Geschoeide Karmelitessen


Beeldengroep

Jezus in het graf omringd door personages

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de - begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, lengte Jezus 96 cm, hoogte beelden 66 tot 69,5 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1976, p. 9 (zespuntige ster, Thomas Hazart); Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 161, nr. 33, met afbeelding (gemerkt, Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Grimbergen, nr. 166; 1961 Mechelen, nr. 899 (Mechelse vermelding, 16de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 51, met afbeelding (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: B189868 (1961), KN9464 (2000); details: stadsmerk en meesterteken A120746 (1961), Jezus,en meesterteken B189869 (1961), Nikodemus B189871 (1961), Johannes apostel, en meesterteken B189870 (1971) Jozef van Arimatea, en meesterteken B189872 (1961)


VILVOORDE

Klooster van de Geschoeide Karmelitessen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 37 cm


Bibliografie:

J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 94, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1958 Grimbergen, nr. 106


VIRGA JESSEVIRGA JESSE nr. 87


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

geolychromeerd hout, hoogte 28 cm


Tentoonstelling: 1989 Hasselt, nr. 87, met afbeelding (Mechelse vermelding, 15de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 88


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, wereldbol en scepter ontbreken

Mechelen

midden 16de eeuw

geolychromeerd lindenhout, hoogte 25 cm


Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 88, met afbeelding (Mechelse vermelding, 17de-18de eeuw)VIRGA JESSE nr. 89


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

lindenhout, hoogte 29 cm


Toestand: polychromie verwijderd

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 89, met afbeelding (Mechelse vermelding, 17de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 90


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, scepter ontbreekt

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

geolychromeerd notenhout, hoogte 36 cm


Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 90, met afbeelding (Mechelse vermelding, 17de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 91


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, wereldbol en scepter ontbreken

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd lindenhout, hoogte 37,5 cm


Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 91, met afbeelding (Mechelse vermelding, 17de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 92


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 65 cm


Toestand: hand O.L.Vrouw en armen van Jezuskind verdwenen

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 92, met afbeelding (Mechelse vermelding, rond 1600)


VIRGA JESSE nr. 93


Beeld, omgevormd tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw met Kind (?)

Mechelen

midden 16de eeuw

fruithout, hoogte 31 cm


Toestand: sterk afgekapt

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 93, met afbeelding (Mechelse vermelding, 17de eeuw)VIRGA JESSE nr. 94


Beeld

H. Barbara (?)

Op voet: initialen DF gescheiden door een schild met kapitaal M

Op voetstuk: datering 1515

Meester DF

Mechelen

1515, attributen later toegevoegd

gepolychromeerd notenhout, hoogte 100 cm


Toestand: omvorming tot H. Barbara

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 94, met afbeelding (Mechelse vermelding, 1515, DF)


VIRGA JESSE nr. 104


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen of Antwerpen

2de kwart 17de eeuw

steen, hoogte 89 cm


Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 104, met afbeelding (Antwerpen, ca. 1700)


VIRGA JESSE nr. 121


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen of Antwerpen

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd fruithout, hoogte 105 cm


Toestand: polychromie vernieuwd; arm O.L.V. vernieuwd

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 121, met afbeelding (Mechelen of Antwerpen, einde 17de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 124


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

mogelijk O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

Mechelen

begin 17de eeuw

gepolychromerd eikenhout, hoogte 10,2 cm


Toestand: hand O.L.V. verdwenen

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 124, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 18de of zelfs 19de eeuw)


VIRGA JESSE nr. 183


Beeld, in stralenkrans

O.-L.-Vrouw met Kind, op de maansikkel en de slang, in de mandorla

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 45 cm


Toestand: hand O.L.V. verdwenen

Tentoonstelling: 1989 Hasselt: nr. 183, met afbeelding (Mechelse vermelding, rond 1600)VOORDE zie NINOVE (VOORDE)


VORSELAAR

Kapel O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën


Beeld

O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën

met meesterteken op de rug: zespuntige ster

Thomas Hazart

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

hout, hoogte 64,5 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 161, nr. 34 (Thomas Hazart, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto : J. Matheussen


VORST

Kerk Sint-Dionysius


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 90 cm


Bibliografie: Conzague VAN INNES, 1988, p. 99, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Denis COECKELBERGHS en Wilfried JANSSENS, (FMBB) Kanton Ukkel, Brussel, 1977, p. 23 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK:B32138 (1942), X003639 (2006), ¾ profiel rechts X003640 (2006), achterzijde X003641 (2006); details: hoofd Maria X003643 (2006), hoofd Kind X003642 (2006)VORST zie LAAKDAL (VORST)


VUCHT (NL)

Privéverzameling B. Mombers


Beeld

H. Antonius abt

Met Davidsster, aldus Henk Van GerwenWAALRE (NL)

Privéverzameling J. Leyten

Mededeling (deels foutief: Davidsster) Henk Van Gerwen


Beeld (2)

herkomst: voormalige collectie Van Gerwen-Lemmens te Valkenswaart

Engel met kandelaar

in de voet stadsmerk en meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

geschilderd en verguld notenhout, hoogte 68 cm


Tentoonstelling: 1973 Valkenswaard (2), p. 19, met afbeeldingen (Mechelse vermelding, verkeerdelijk toegeschrev en aan Thomas Hazart, ca. 1600), 1994 Valkenswaard, nr. 28, met afbeelding (Mechelse vermelding, verkeerdelijk toegeschreven aan Thomas Hazart, ca 1600)

Foto: eigen FotoWALEM zie MECHELEN (WALEM)


WAYS

Eglise Saint-Martin


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

genaamd Notre-Dame de Thy

Mechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 91 cm


Bibliografie: Denis COECKELBERGHS, (RPMSB) Canton de Nivelles, RPMSB (Brab.), Brussel, 1977, p. 76 (geen Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK: A78426 (1945), A78429 (1945), M70181 (1971), X007513 (2007), profiel rechts A78432 (1945); detail: hoofden A78428 (1945), buste profile links X007514 (2007)WECHELDERZANDE zie LILLE (WECHELDERZANDE)


WEELDE zie RAVELS (WEELDEWEERDE zie ZEMST (WEERDE)


WEERT (NL)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en sceptre

genaamd Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd

hout

gestolen in 1974


Bibliografie: Hubert HAENEN, Sint-Martinuskerk, 1980, p. 18-20.WERM zie HOESELT


WELDEN zie OUDENAARDE (WELDEN)


WESPELAAR zie HAACHT (WESPELAAR)


WESTERLO (TONGERLO)

Abdij der Norbertijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 66 cm


Bibliografie : Jaak JANSEN en Christina CEULEMANS, Inventaris, 2006, nr. 266, met afbeelding (Mechelse vermelding, midden 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Heverlee, nr. 202

Foto KIK : M110957 (1973), B97113 (1945); Z004785 (2002)


WESTERLO (TONGERLO)

Abdij der Norbertijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 69 cm


Bibliografie : M.H. KOYEN, 1973; Jaak JANSEN en Christina CEULEMANS, Inventaris, 2006, nr. 268, met afbeelding (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK : M277798 (1991)WESTERLO (TONGERLO)

Abdij der Norbertijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, verdwenen wereldbol en scepter

op rug stadsmerk en signatuur: initialen AM ?

Meester AM ?

Mechelen ?

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 71 cm


Bibliografie : Jaak JANSEN en Christina CEULEMANS, Inventaris, 2006, nr. 269 (Mechelse vermelding, 1ste kwart 17de eeuw)

Tentoonstelling: 1973 Heverlee, nr. 204 (Mechelse vermelding, ca. 1600)

Foto KIK : B97114 (1945), M111002 (973), M277799 (1991); detail: merken M277800 (1971)


WESTERLO (TONGERLO)

Abdij der Norbertijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind op een sokkel

toegeschreven aan Maria Faydherbe

Mechelen

ca. 1625-1630

zandsteen, hoogte 90 cm


Behandeling: 1977 door KIK Brussel

Bibliografie : Ivo CLEIREN, 1998, p. 22-23; Jaak JANSEN en Christina CEULEMANS, Inventaris, 2006, nr. 237 (Mechelse vermelding, Maria Faydherbe, ca. 1625-1630)

Tentoonstelling: 1997 Mechelen, nr. 1 (Mechelse vermelding, Maria Faydherbe, ca. 1625-1630)

Foto KIK : voor behandeling, vooraanzicht N15328 (1991), KN6330 (1997), ¾ profiel rechts N15329 (1997), ¾ profiel links KN6331 (1997), ¾ profiel rechts achter KN6332 (1997), achteraanzicht KN6333 (1997); detail: bovendeel vooraan [http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M277940 M277940] (1991), hoofd O.L.V. KM7326 (1997), hoofd Jezuskind KM7327 (1997);

Na behandeling: vooraanzicht KN7407 (1997), ¾ profiel links KN7408 (1997), ¾ profiel rechts KN7409 (1997), achteraan KN7410 (1997); detail: hoofd O.L.V. KN7411 (1997), buste Jezuskind KN7412 (1997)


WESTERLO (TONGERLO)

Abdij der Norbertijnen


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

met meesterteken in de voet: kapitaal F

Antoon Faydherbe

Mechelen

2de kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 86 cm


Bibliografie : Jaak JANSEN en Christina CEULEMANS, Inventaris, 2006, nr. 236, met afbeelding (Antoon Faydherbe, Mechelse vermelding, ca. 1630-1640)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 42, nr. 60 (Antoon Faydherbe toegeschreven, ca. 1615-1625)

Foto KIK : KN9470 (2000), Z004805 (2002): detail: meesterteken Z004806 (2002)WEVER zie GLABBEEK (ATTENRODE-WEVER)


WEZEMAAL zie ROTSELAAR (WEZEMAAL)


WIEKEVORST zie HEIST-OP-DEN-BERG (WIEKEVORST)


WILLEBROEK (BLAASVELD)

Kerk Sint-Amandus


Beeld

Jezus aan het kruis in colobium

op de rug meesterteken: lelie

Meester met de Franse lelie

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte kruis 270 cm


Bibliografie: Fernand DONNET, Blaesvelt, 1910, p. 496 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Willebroek, 1975, p. 13 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: A68253 (1944), M29179 (1968)WILLEBROEK (BLAASVELD)

Kerk Sint-Amandus


Beeld

Sint-Anna-ten-drieën

Mechelen

2de helft 16de eeuw

geschilderd hout, hoogte 79 cm


Bibliografie: Kanton Willebroek, 1975, p. 14 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: M29181 (1968)WOLVERTEM zie MEISE (WOLVERTEM)


ZANDHOVEN (PULLE)

Kerk Sint-Pieter en Pauwel


Beeld, omgevormd tot gekleed beeld

O.-L.-Vrouw

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd beeld, hoogte 62 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Zandhoven, 1977, p. 25 (Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw)

Foto KIK: met latwerk M86650 (1972)ZAVENTEM (SINT-STEVENS-WOLUWE)

Kerk Sint-Stefaan


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol (afwezig) en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 79 cm


Bibliografie :

FMBB ??? zaventem
ZAVENTEM (STERREBEEK)

Kerk Sint-Pancratius


Beeld

H. Lucia van SyracusaMechelen

einde 16de-begin 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte ???


Bibliografie: FMBB ???

Foto KIK: M234711 (1975)ZEDELGEM (LOPPEM)

Kasteel van Loppem


Beeld, op lichtkroon

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd hout


Foto Luc Robijns (2000)ZELEM zie HALEN (ZELEM)


ZEMST (ELEWIJT)

Kerk Sint-Hubertus


Beeld

H. Sebastiaan

Mechelen

1ste helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 111 cm


Bibliografie: Alphonse WAUTERS, 1855/1972, deel 7, p. 57 (geen Mechelse vermelding, 19de eeuw); Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Vilvoorde, 1980, p. 15 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw)

Foto KIK: A33435 (1942)


ZEMST (WEERDE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met boek en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 80 cm


Bibliografie: Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Vilvoorde, 1980, p. 30 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw)

Foto KIK: M244462 (1976)


ZICHEM zie SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (ZICHEM)


ZOERSEL (HALLE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

H. Rochus van Montpellier

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

ca. 1570-1580

witgeschilderde perelaar, later ontkleurd, hoogte 70,5 cm


Toestand: linkerhand van Rochus deels afgebroken; rechterarm van engel ontbreekt

Bibliografie: Georges VAN DOORSLAER, 1933, p. 167-168; Jaak JANSEN, (FMBB) Kanton Zandhoven, 1977, p. 17-18 (Mechelse vermelding, meesterteken, einde 16de-begin 17de eeuw); J. WOUTERS e.a., 1978, p. 39 (geen Mechelse vermelding, geen datering, wel merk)

Tentoonstelling: 1963 Deurne, nr. 133 (Mechelse vermelding, meesterteken, begin 17de eeuw); 2000 Mechelen, nr. 30, met afbeelding (Meester met de vijfpuntige ster, 3de kwart 16de eeuw)

Foto KIK: A77534 (1945), B194259 (1963), KM11025 (2000); detail: meesterteken op de rug E31662 (1963)
ZOERSEL (HALLE)

Kerk Sint-Martinus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol (verdwenen) en scepter

met meesterteken: zespuntige ster

Thomas Hazart

ca. 1570-1580

afgeloogd hout, hoogte 98 cm


Bibliogafie: Jaak JANSEN, 1994-1995, p. 161, nr 34, met afbeelding (merk, Thomas Hazart, 1560-1580); J. WOUTERS e.a., 1978, p. 41 (geen Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: witgeschilderd A77533 (1945)ZONHOVEN

Kapel ten Eiken


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

2de helft 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 48 cm

niet meer ter plaatse


Behandeling: in 1950

Bibliografie: J.C. WILLEMS, 1938; C. MELIS 1938; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Hasselt I, 1977, p. 45 (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: niet gefotografeerd; copie van 1976 naar origineel M245736 (1976) met dezelfde Bibliografie

ZONHOVEN

Kerk Sint-Kwinten


Beeld

herkomst: voormalige kapel op de Donkweg

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter (verdwenen)

met meesterteken: vijfpuntige ster

Meester met de vijfpuntige ster

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

gepolychromeerd notenhout, hoogte 58 cm


Bibliografie: Leo DAEMEN en Andries WELKENHUYSEN, 1988, p. 177, nr. 18, met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Tentoonstelling: 1977 Zonhoven, Kunstschatten in de Sint-Quintenskerk, nr. 36, met afbeelding (Mechelse vermelding, 16de eeuw)

Foto KIK: geen


ZOTTEGEM

Kerk Sint-Paulus' Bekering (Godveerdegem)


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

einde 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 45

niet meer ter plaatse, gestolen in 1971


Bibliografie: Christina VAN DEN BUSSCHE-VANDENKERKHOVE, (FMBB) Kanton Zottegem, 1976, p. 30 (geen Mechelse vermelding, 17de eeuw); Jo CLAES, 2011, p. 164

Foto KIK: B97237 (1945)


ZOUTLEEUW

Kerk Sint-Leonardus


Beeld, op sokkel

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

ca. 1515-1520

gepolychromeerd hout, hoogte 45,5 cm


Bibliografie: A. LEYSSENS, 1970, p. 46; Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Diest, 1980, p. 143 (Mechelse vermelding, 3de kwart 16de eeuw); Jaak JANSEN, 1988-1989, p. 82-84 (Mechelse

vermelding, ca. 1520-1530)

Tentoonstelling: 2000 Mechelen, p. 16, nr. 15, met afbeelding (Mechelse vermelding, ca. 1520-1530)

Foto KIK: A31912 (1942), A53318 (1943), KN4362 (1994), X008110 (2006), ¾ profiel links X008111 (2006), profiel links X008112 (2006), achterzijde X008223 (2006), profiel rechts X008115 (2006); details: hoofd OLV X008116 (2006), hoofd Kind X008117 (2006), hoofd OLV profiel rechts X008118 (2006), siermotieven op borststuk X00119 (2006), siermotieven op kleed X008120 (2006), sokkel X008121 (2006)ZULTE (OLSENE)

Kerk Sint-Petrus, pastorie


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter (verdwenen)

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

hout


Foto : Luc Robyns
ZUTENDAAL

Kerk Maria Tenhemelopneming


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind

Mechelen

midden 16de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 30 cm


Bibliografie: Al. VANROY, 1906; J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Statuettes, 1959, p. 94 (Mechelse vermelding, 2de helft 16de eeuw); Christina CEULEMANS en Benoît GEUKENS, (FMBB) Kanton Genk, 1979, p. 32 (Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK: A97327 (1946)
ZWALM (MUNKZWALM)

Kerk Sint-Mattheus


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol (verdwenen) en scepter (verdwenen)

Mechelen

3de kwart 16de eeuw

verguld hout, hoogte 36 cm


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, Inventaris, 1971, p. 114, nr. 9 met afbeelding (Mechelse vermelding, 1636-1637); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Brakel, 1980, p. 65 (Mechelse vermelding, begin 17de eeuw)

Foto KIK M262249 (1977)


ZWALM (ROZEBEKE)

Kerk O.-L.-Vrouw


Beeld

O.-L.-Vrouw met Kind, met wereldbol en scepter

Mechelen

1ste kwart 17de eeuw

geschilderd hout, hoogte 66 cm


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, Inventaris, 1971, p. 214, nr. 33, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de-begin 17de eeuw); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Brakel, 1980, p. 52 (geen Mechelse vermelding, 16de - begin 17de eeuw)

Foto KIK B42473 (1943)ZWALM (SINT-BLASIUS-BOEKEL)

Kerk Sint-Blasius


Beeld

H. Catharina van Alexandrië«

Mechelen

1de helft 17de eeuw

gepolychromeerd hout, hoogte 70 cm


Bibliografie: Elisabeth DHAENENS, Inventaris, 1971, p. 266, nr. 18, met afbeelding (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw); Christina VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE, (FMBB) Kanton Brakel, 1980, p. 52 (geen Mechelse vermelding, einde 16de eeuw)

Foto KIK M262220 (1977)